MENIU

Komentarai (44) #darbasTaryboje, Darbas Vilniaus Taryboje

Kokia Vilniaus miesto skola?

Kokia Vilniaus miesto skola?

Prabėgus 9 mėnesiams nuo darbo Vilniaus taryboje pradžios trumpas atsakymas būtų „Nežinau“.

Savaime aišku, jog, skaičiai, kuriuos pateikinėja (būtent, pateikINĖja, bet ne pateikia ir pagrindžia) Savivaldybės administracija, man žinomi. Sausio 20 dieną p. V. Jako, Savivaldybės Finansų direktoriaus, laiške rašoma, kad sausio 1 dieną ji sudarė 395,3 mln. EUR, sausio 28 dieną man Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja jau aiškinta, jog tas skaičius 383 mln. EUR. Tiesa, jei tikėsime Vilniaus meru, tai 2015 metų balandžio 27 ta skola sudarė 356,9 mln. EUR, liepos 9 dieną buvo 2,4 proc. mažiau arba 348,4 mln. EUR ir tada meras sakė, kad „keliame tikslą — sumažinti ateityje skolą“. Jūs ką nors suprantate? Nes pagal skaičius, kuriuos matau dabar, po pusmečio, 2016 metų sausio pradžioje skola buvo beveik 47 mln. EUR, o mėnesio pabaigoje — 34 mln. EUR didesnė, nei pernai liepą.

Beje, Savivaldybės kontrolierius savo rašte Kontrolės komitetui teigia, kad jam Finansų departamento pateiktais duomenimis ta skola 2016 metų sausio 1 dieną sudaro 304,9 mln. EUR palyginus su 202,2 mln. EUR 2015 metų pradžioje. Kodėl ir kaip susidaro toks skirtumas, paaiškinsiu rytojaus tekste, ten pasakysiu ir tai, kuo tai gresia. O dabar iš eilės.

Dar pernai rugsėjo mėnesį aiškinau, kad Vilniaus miesto administracija nevaldo savo finansų, skaičiai nėra aiškūs, Finansų departamento darbuotojai neskiria pajamų ir įplaukų (tai rodo Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdžių įrašai, viešai prieinama informacija miesto svetainėje, reklaminiai tekstai „Lietuvos ryte“ ir kitur), paskolas traktuoja, kaip savivaldybės pajamas, įsipareigojimus skirsto į skolas (kreditorinius įsipareigojimus tiekėjams) ir paskolas (bankams), tik pastaruosius kažkodėl traktuoja, kaip tikrus skolinius įsipareigojimus, kuriems turi būti skiriamas prioritetas ir kurie turi būti dengiami, kai tuo tarpu skolos tiekėjams (taigi, vilniečiams) gali būti dengiamos tada, kai kas nors labai supyksta arba, kaip man kartais rašote,   kai randama gerų draugų, galinčių procesą paskubinti.

Vilniaus miesto mero patarėjas A. Zubriakovas 2015 metų rudenį Delfi aiškino, kad „daugiausiai skiriama išmokų vykdymui savivaldybės paskoloms grąžinti (įskaitant palūkanas)“. Duomenys rodo, kad ponas Zubriakovas buvo teisus, tačiau tik tokiu atveju, jeigu sakysime, kad svarbūs tik savivaldybės įsipareigojimai bankams. Deja, skolos tiekėjams (o tai reiškia miesto verslui ir gyventojams) pernai labai išaugo: jei mokėtinų įsiskolinimų, kurių vykdymas pradelstas 45 dienas, 2015 metų sausio 1 dieną buvo 23,7 mln. EUR, tai paskutiniąją metų dieną ta suma jau siekė 99,0 mln EUR. Kaip matome, Savivaldybės skolos nesusitraukė.

Manipuliacijas skaičiais Vilniaus miesto savivaldybėje vykdo tikri profesionalai. Jie praktiškai kasdien „išmeta“ dešimtis naujų lentelių, skaičiukų, lapelių, matyt tikėdamiesi, kad Tarybos narių nervai neišlaikys, ir susipainioję jie balsuos už bet ką. (Bloge įkelsiu pastarojo Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio stenogramą ir įrašą, taigi, galėsite dar kartą pasiklausyti, kaip profesionaliai p. Jakas „kabina makaronus“ ir žarsto skaičiukus – lyg ir apsimesdamas kvaileliu, ar lyg ir kitus tokiais laikydamas, bet taip ir neatsako į aiškiai užduodamus klausimus).

Man asmeniškai buvo itin keista, kad Finansų departamento direktorius, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje sausio 13 dieną pristatydamas biudžeto projektą, nesugebėjo atsakyti į trivialų klausimą, kokia bus miesto skola 2016 metų pabaigoje, jeigu planuojamas 24,6 mln. EUR biudžeto deficitas? Šį ir kitą klausimą direktorius užsirašė, tad praėjus savaitei gavau atsakymą. Ir va čia prasideda absoliutus absurdas.

Atsakymas skamba taip: „Biudžeto deficitas – tai išlaidų ir pajamų skirtumas, susidarantis, kai biudžeto išlaidos viršija pajamas. Įvertinus sumažintus asignavimus 3,0 mln. EUR iš skolintų lėšų Švietimo, kultūros ir sporto departamento 01 programai: Savivaldybės investicijų programoje planuojamų ugdymo įstaigų modernizavimo projektų, finansuojamų Klimato kaitos spec. programos lėšomis, bendrajam finansavimui užtikrinti (keičiamas finansavimo šaltinis, numatant asignavimus iš savivaldybės biudžeto lėšų, kaip to reikalauja paramos lėšas tvirtinanti įstaiga), prognozuojamas 2016 m. biudžeto deficitas – 24,6 mln. EUR, skolos pokytis (sumažėjimas) per 2016 m. – 26,9 mln. EUR. Prognozuojama skola 2016-01-01 – 395,3 mln. EUR, 2016-12-31 – 368,4 mln. EUR.“

Paskaitai ir, akivaizdu, kyla klausimas: kaip turint tokį 24,6 mln. deficitą panašia 26,9 mln. EUR suma mažėja miesto skola? Deficitą numatoma finansuoti skolinantis. Bet tokiu atveju miesto skola galutinai mažės tik vos per 2 mln. EUR arba mažiau nei procentu nuo prognozuojamų pajamų (262,4 mln. EUR). Ar tai tikrai atsakingas biudžetas, kaip mus bando įtikinti miesto meras?

Dar blogiau tai, kad Tarybai pateiktuose dokumentuose prie Vilniaus miesto pajamų vėl priskiriamos paskolos ir apyvartos lėšų likutis. Kai gauni paskolą, turi daugiau įplaukų, bet pajamos tikrai nepadidėja. Pernykščių, 2015 metų apyvartos lėšų likutis taip pat negali būti planuojamos 2016 metų pajamos, nes jos jau gautos 2015 metais, ar ne?. Netikite, kad solidūs Vilniaus miesto „finansistai“ taip nusikalba? Prašau, — reklaminis, matyt, to paties jau minėto pono A. Zubriakovo tekstas (autorius apdairiai nutylėtas): savivaldybės pajamos 301,1 mln. EUR, valstybės dotacijos 125,7 mln. EUR, apyvartos lėšų likutis 19,8 mln. EUR ir (!) skolintos lėšos 24,6 mln. EUR. Gėda bet faktas, šalia miesto ženkliuko parašyta „Iš viso 471, 2 mln. EUR“ (ta lentelė yra ir teksto įžanginis paveikslėlis) .

Penktadienį, sausio 29 deiną, Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje ponas Jakas ironiškai mestelėjo, kad čia viskas normaliai. Man ne, nes paskola gali virsti „pajamomis“ tik tam , kuris tiki, kad paskolų grąžinti nereikia.

Cituoju aptariamą reklaminį tekstą toliau: „Pristatydamas biudžetą Vilniaus miesto meras teigė, kad didesnį miesto finansų tvarumą ir pokyčius pajus kiekvienas vilnietis: Šių metų biudžetą planavome itin atsakingai“.

Kiek išties „atsakingas“ ar „tvarus“ suplanuotas biudžetas rodo ir tai, jog Savivaldybės ketina nevykdyti įstatymo. Komiteto posėdžio metu pasiteiravau dėl situacijos su kreditorinių įsiskolinimų (kitaip sakant skolų tiekėjams) situacija. Po savaitės (ar tikrai tai neturi būti atsakome tą pat minutę?) gavau tokį atsakymą: „Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad Savivaldybės 2017-01-01 kreditinis įsiskolinimas (be paskolų), palyginti su 2016-01-01, turi sumažėti 15 procentų įstatymo 7 priede nurodytų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų (262,4 mln. EUR), t. y. turi sumažėti 39,4 mln. EUR. Prognozuojamas sumažėjimas – 26,9 mln. EUR. Sumažėjimo trūkumas – 12,5 mln. EUR.“

Atsakymas rodo, kad turime dvi labai rimtas problemas.

Pirma, pagal Biudžeto sandaros įstatymą, deficitas turi būti įvertintas kaupiamosios apskaitos būdu: „Kiekvienos savivaldybės, kurios biudžeto išlaidos pagal pinigų srautus viršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, biudžetas vykdomas taip, kad biudžetinių metų išlaidos pagal įsipareigojimus neviršytų nominalių pajamų pagal įsipareigojimus, išskyrus išlaidas investicijų projektams finansuoti“ . Kitaip sakant, nors neatidėliotini finansavimo poreikiai priklauso nuo grynųjų pinigų balanso, tačiau galutiniai finansavimo poreikiai priklauso nuo balanso, apskaičiuoto kaupiamuoju būdu, kai įplaukos ir išlaidos apskaitomos tuo metu, kai prisiimami jas atitinkantys įsipareigojimai.

Vilniaus miesto savivaldybės Finansų departamento pateikti dokumentai rodo, kad sandoriai apskaitomi grynųjų pinigų pagrindu arba įplaukos apskaitomos gavimo momentu, o išlaidos — faktinio mokėjimo metu (kaip pinigų srautai). Matome, kad paimtas piniginis deficitas ir ta pati suma nukelta į investicijas. Vis dėlto, kadangi tarp įsipareigojimų atsiradimo ir mokėjimų vykdymo praeina tam tikras laikas, tai biudžeto balansas, apskaičiuotas grynųjų pinigų pagrindu, skiriasi nuo biudžeto balanso, apskaičiuoto kaupiamuoju pagrindu. Kai susidaro dideli mokėtinų sumų įsiskolinimai, skirtumas gali būti labai didelis.

Antra, planuojamas kreditorinis įsiskolinimas mažėja 12,5 mln. EUR mažiau, nei privalu pagal įstatymą. Kodėl ketinama nevykdyti įstatymo, nepaaiškinta.

Kol kas šiame pirmame tekste daugiau nesiplėsiu. Šie ir daugelis nepaminėtų „keistenybių“ patvirtina mano jau prieš keletą mėnesių suformuluotą nemalonią prielaidą, jog Vilniaus miesto Finansų departamentas nėra pajėgus realiai atlikti savo darbo, o pono V. Jako tokiose pareigose nelaikytų joks save gerbiantis vadovas (pastaroji pastaba skirta tiek p Almai Vaitkunskienei, tiek miesto merui). Ir nelaikytų ne tik todėl, kad tai už finansinį sukčiavimą teistas žmogus, bet ir todėl, kad tai išskirtinai nekompetentingas tarnautojas.

Jeigu ponas V. Jakas nesupranta, kokios yra finansinės jo manipuliacijų skaičiais pasekmės, tai jis yra prastas finansistas. Jeigu ponas V.Jakas supranta, ką daro ir manipuliuoja skaičiais, kad įtiktų merams (Zuokui ar Šimašiui, jokio skirtumo) tai jis irgi nekompetentingas, ir dar blogiau — moraliai purvinas žmogus. Paaiškinimai, kad p. Jakas labai protingas ir viską supranta, tik žino, kada ir kam ką sakyti, kad ilgiau užimtų savo pareigas (taip kalbama Savivaldybėje), man neatrodo logiškas, tačiau jei tai tiesa, tai dar blogiau.

Pateiktas biudžeto projektas tikrai nėra atsakingo biudžeto pavyzdys. Priešingai. Biudžeto įplaukoms augant, skola nemažėja, o įvertinus prievoles ir atsiskaičius su tiekėjais bent tokiu laipsniu, kokiu reikalauja įstatymas, pagal visus tuos manipuliacinius skaičiukus, kuriuos gavome iki šios dienos, miesto skola realiai padidės apytikriai 10 mln. EUR. Kiti skaičiai (apie juos rytoj) rodo, kad situacija nepalyginamai grėsmingesnė.

Kita vertus, plauti miestiečiams smegenis apie kažkokias sutvarkytas kiemų prieigas, kai tiems patiems miestiečiams esi skolingas iki ausų, tiesiog gėda. Sumokėkime už darbus tiems, kurie dirba. Išsiaiškinkime tuos, kurie vagia miesto pinigus ir prirašinėja neatliktus darbus. Tvarkykime visokius grindų ir greitųjų pagalbų ponus. Ir suvaldykime skolas bei jų augimą.

Ir tik po to kalbėkime apie naujas išlaidas ir atsakingą planavimą.

Deja, kol kas nematau jokios galimybės balsuoti už pateiktą biudžeto projektą.

44 komentarai įraše "Kokia Vilniaus miesto skola?"

 1. Tadas parašė:

  Smagu matyti žmogų, kuris nebijo. Daug gerų žmonių užimančius gerus postus iš pradžiu galvoja, kad kažka keis, bet dauguma iššsigąsta ar būna užspaudžiami. Gerbiu Jus.

 2. Matas parašė:

  Vaizdelis kaip ir aiškus. Viltis, kaip vilniečiui, šiuo atveju tik vyriausybė, kuri ženkliai padidintų Vilniui gražinamą GPM. Ir ženkliai.

  • Ingrida Šimonytė parašė:

   Labai jau paprastai įsivaizduojate. Vilniui grąžinamą GPM padidinus, pinigų nepadaugėtų, kažkam juos tektų sumažinti, tas kažkas – kitos savivaldybės, kurioms žymiai komplikuočiau išlaikyti savo teritorijoje paslaugas ir infrastruktūrą iš ten surenkamų mokesčių. Vilnius yra buvo ir bus donoras vienu ar kitu mastu, bet kita vertus Vilniaus nuopelno tame, kad jis yra sostinė yra nedaug, tad toks dotavimas nėra kažkaip nemoralus – kitose savivaldybėse irgi gyvena žmonės, kuriems reikia teikti paslaugas ir sukurti bei išlaikyti infrastruktūrą. Čia nesigilinu į išlaidų protingumą, nes nuo požiūriu pastabų galima turėti ne tik rajonų centrams su jų paminkslais ne rankų darbo, bet ir pačiam Vilniui.
   Šia tema, glaudžiai susijusia su Aušros rašiniu, noriu pasakyti, kad jokia Vyriausybė nedidins GPM tiesiog dėl padidinimo, nes augantis GPM nesutrukdė ponui exmerui iki krizės gausiai didinti skolą, nors paskui visais būdais bandė aiškinti, kad skolą jam pagaminau aš.
   Mes turėjome sunkią diskusiją dėl GPM padidinimo dar 2011, Zuokas mėgdavo tą priminti ir net kartą grojo iš ipado mano pasisakymą apie tai Seime. Bet sąlyga buvo visada paprasta: dėkit ant stalo visus savo finansinius reikalus. Ne biudžeto formos apyskaitą Nr.Du gaideliai, o visus įsipareigojimus, apibrėžtus ir ne, įsiskolinimus ir jų sąlygas ir t.t. ir t.p. Kur pajamomis nelaikomi bet kokie pinigai, net ir tie, kurie pajamomis jau buvo, arba, kuriuos reikės grąžinti. Taip niekada ir negavau, to, ko prašiau – pilno savivaldybės finansų vaizdo, iš kurio būtų galima spręsti, kokio masto yra bėda konkrečiai ir kokios priemonės ją spręs geriausiai.

   Panašu, kad reikalas nelabai kur nuėjo ir šiandien. Jeigu jau visus metus dirbant Taryboj neįmanoma susivaikyti skaičių, labai nustebčiau, jeigu kokia Vyriausybė tiesiog švysteltų “padačkę” ir nesuktų sau galvos. Na, nebent kokiu istoriniu momentu, labai palankiai susidėliotų valdžių konsteliacijos, kai principas rūpi mažiausiai, o labiau rūpi savi.

 3. Anna parašė:

  O kiek dar Tarybos narių supranta biudžetą taip pat?
  O iš tų, kurie supranta, kiek pasielgs taip pat sąžiningai ir principingai?

 4. Aurimas parašė:

  Situacija neskamba gerai. Žinau, kad Lietuvoje auditoriai neturi gero vardo, bet visgi – o kodėl tiesiog neužsakius profesionalaus audito? Pasidarytų aišku, kiek gi finansų departamentas yra privėlęs klaidų, suformuotos ataskaitos, kur skolos tinkamai įvardytos… Taip, tai kainuotų, bet visa šita nesąmonė kainuoja gerokai daugiau. Neįsivaizduoju nei vienos kompanijos, kuri nesugebėtų savo skolos deramai įvardinti. O gal jau buvo toks variantas svarstytas Taryboje?

 5. Mindaugas parašė:

  Sakykite, o kaip galima kalbėti apie skolos mažėjimą, jeigu biudžetas kasmet yra deficitinis. Tai jeigu kasmet yra deficitas, tai to deficito dydžiu skola ir padidėja. Ar aš kažko nesuprantu?

  • aušra maldeikienė parašė:

   na tai viską ir suprantate. Nes ir aš tik taip suprantu. 🙂 Ir bet kuris ekonolmistas taip supranta. Bet jūs tai paaiškinkite merui, jo komandai, Liberalų sąjūdžiui, etc. Aš nesugebu.

   • Mindaugas parašė:

    Realiai miestui deficitas ir skola nesvarbu, svarbu tik pinigų srautas, kad galėtum visiems laiku mokėti. O pinigų srautui gerinti geriausias trumpalaikis būdas – investicijų keitimas nuoma ir turto pardavimas, paskolų perfinansavimas ilgesniam laikui. Sustygavus pinigų srautus galima imtis ilgesnio laikotarpio tikslų, tokių kaip skolos mažinimas, kad mažėtų išlaidos jos aptarnavimui; o galima ir nesiimti, galima laukti kol skolą suės infliacija, užtenka jos tik nedidinti. Todėl manau, kad yra racijos biudžetą planuoti įplaukų ir išlaidų – pinigų srautu, net jei įstatymai reikalauja kitaip (bet įstatymo reikalaujamą formą irgi reikia pateikti, aišku)

 6. Milda parašė:

  Gal jau laikas imtis darbo, o ne skleisti visur tik kritiką. Pakritikuoti galime kiekvienas. Kai kandidatavote į Vilniaus tarybą, tikėjausi, kad ateis žmogus, kuris pasakys, pamokys savivaldybės darbuotojus, suras išeitį, kaip situaciją suvaldyti. Beje jau senai esu nusipirkusi jūsų knygą, kuri iki šiol visada būdavo ant mano darbo stalo. Deja dabar šios knygos čia jau nėra, aš jumis nusivyliau, nes matau, jog jūs pasiūlymų neteikiate, o gyvenate tik teorijose ir kritikoje. Jūs juk esate pasirašę koalicijos sutartį su Šimašiumi. Faktiškai jūs ir esate dabartinė valdžia, vadinasi jūs kritikuojate patys save. PONIA MALDEIKIEN NORĖČIAU PAMATYTI JŪSŲ PAČIOS PATEIKTĄ VILNIAUS FINANSŲ GELBĖJIMO PLANĄ. GANA KRITIKOS, IMKITĖS DARBO, RAŠYKIT, SIŪLYKIT, SKAIČIUOKIT, PLANUOKIT, O NE KRITIKUOKIT.

  • aušra maldeikienė parašė:

   kaip gaila, kad tokios bukos asabos už mane balsavo. Tikrai.
   Va kodėl nemėgstu visų tų gerbėjų — didelė jų dalis tingi mąstyti ir mano, kad kažkas turi ateiti ir iškuopti jų tualetus.
   Net nesugebate suvokti, ką rašinėjate. Apgailėtina.
   Nežinaote, kas yra politikas, ką jis veikia, koks jo darbas, ir drįstate čia skliadytis.

   Šlykštu išties.

 7. Milda parašė:

  Tai galutinis taškas klausantis jūsų kliedesių. Taip įžeidinėti žmones, kurių jūs net nepažįstate……Jūs ir savivaldybėje taip kalbate su darbuotojais ?
  Jūsų žiniai mano išsilavinimas ir mokslinis laipsnis yra aukštesnis už jūsų ir įgytas vakarų universitetuose.
  APGAILĖTINA skaityti, kaip jūs kalbate su savo rinkėjais.

  • aušra maldeikienė parašė:

   kalbu taip, kaip esate verta. Tiesa, gal turėčiau kalėlbėti gerokai griežčiau, bet tikrai paskirsiu tamstos personalijai ir kliedesiams atskirą tekstą. O savo vakarų universitetais manęs negąsdinkite. Kvailių yra visur. Ir ne universitetas padaro asmenį, o jo gebėjimas mąstyti.Jūs jo neturite to gebėjimo mąstyti.

   • Mindaugas parašė:

    Tikrai apgailėtina!

    • aušra maldeikienė parašė:

     Kodėl? Užsirioglina tokia Milda nat galvos. Negeba komentuoti teksto, tiksliau pademonstruoja kad jos suvokimas apie politiką, kaip absoliučios debilės, dar ima girtis savo išsilavinimu, aš gaištu laiką, atimu jį iš savęs, savo studentų, mokinių, tų pačių rinkėjų ir aš turiu būti gera. Nepatinka — kraustykitės lauk.,

     • Mindaugas parašė:

      Aušra, sklaidotės būtent Jūs ir tik Jūs. Suprantama, kai aištriai kritikuojate ydas ir tarnautojų nekompetencija, bet kam pulti skaitytojus, geriau ignoruokite jų komentarus, taip tikrai sugaišite mažiau laiko. Būkit arši su kenkėjais, o ne su rinkėjais, Jūs juk ne Užkalnis!

     • DD parašė:

      Ponia Maldeikiene, Jūms turėtu būti gėda už šiuos kelis atsakymus į Mildos komentarą. Visgi žmonės ne gyvuliai. Reikia skaitytis. SUPRANTU, kad nervai nelaiko ir esate pavargusi, DAUG KRUVINAI JUODAI DIRBATE. Bet visgi ar gražu, a? Nesvarbu, kad pašnekovas ir nesąmones rašo visgi yra ŽMOGIŠKA pagarba. Gal ir seilėtai nuskambės, bet pagalvokit, kaip tai moteriai jaustis ?
      Neišmanantys žmonės yra kaip vaikai. Didelė dalis žmonių. Ar dėl to reikia juos kolioti ir įžeidinėti?

      • Ausra M. parašė:

       Man ne gėda. Nes visos tos taisyklės dėl pagarbaus kalbėjimo priklauso ir man. Aš nesu tamstų vergė. Nespastebjote? Ir kliedesių man čia nerašykit.

   • Mindaugas parašė:

    Ponia Aušra, tai kuriais metais Hayekas gavo Nobelio ekonomikos premiją?

   • Christy parašė:

    Exactly. I have found that after being with that cogtoeganirn for over 20 years, I no longer fit. Parts of me is sad, and other parts realize that it will not do me any good if Im not gaining anything from being a member. I so need a congregation that realized that bad things happen in this world to ALL of us. Don….. yes, it infuriated me too and it WAS my church, but not anymore. This particular issue took me over the top.

  • Lainey parašė:

   I feel so much happier now I unntsreadd all this. Thanks!

  • http://www./ parašė:

   122I love that Kerrie! Surrender & gratitude, we should all live by those two principles! So glad you’ve found so much freedom and beauty in just letting go, those are truly words to live by. I hope you’re having an amazing trip!184

 8. Adomas parašė:

  Ačiū p. Aušra už komentara. Atleiskite, bet Milda “kaip rinkėjui” (atsiprašau už išsireiškimą) paklausė gal ir tinkamą klausimą – kaip Jūs politikas, tik kritikuojant, ką nors siūlote? Skaičiau Jūsų komentarą dėl finansų dep.darbo ir, jeigu teisingai suprantu, Jūs politiko darbą laikote sprendimų priėmimu, kai finansų (biudžeto) skyrius teikia siūlymus dėl A, B ir C, o politikai tik sprendžia, ar ne? Jūs gi, esante švelniai tariant išskirtinė, nes kritikuojate profesionaliai, bet visiškai neteikdama jokio pasiūlymo ir perkeldama visą atsakomybę dėl Biudžeto pajamų plano valdinininkams, šiek tiek “kilnojate” atsakomybes.

  • Ausra M. parašė:

   Jūs skaityti mokate? Tame tekste buhalteriams iš Finansų departamento aiškia pasiūlyta sudaryti rišlų ir tvarkingą balansą,. kuris leistų politikams priimti sprendimus.

   • Mindaugas parašė:

    Tai pakeiskite kartu su liberalais tuos buhalterius!

    • Ausra M. parašė:

     Liberalams jie tinka — leidžia toliaus skolintis. Kodėl jie turėtų išmesti tą, kuris padės laimėti rinkimus? Čia man rinkimai dzin. O jiems visas jų gyvenimas

   • adomas parašė:

    O jeigu nesudarys balanso kas tada? Viskas? Na kažkas čia ne taip. Aš jau esu sakęs, būkite pirmoji kuris privers tą padaryti ir tai atvers akis kitiems politikams kurie teisinasi lygiai kaip Jūs dabar: aš pasakiau, o jūs jau darykit…(svarbu pasakyt o kaip bus tai…)…Jūs juk turite palaikymą didesnį nei manote, pabandykit!

 9. Rimas parašė:

  oj… stumiat ant Jako, jeigu Jūs dar ir per “apačia” prasieitumėt, tokių “stebūklų” pažintūmėt, kad išvis pasidarytų neaiškų kaip finansų depas “gyvena”

  Deja kai sėdi nepajudinami “objektai”, vadinami “valstybės tarnautojais” – tai jiems yra viskas dzin, kas ką kalbą, ar ką galvoja, excelis yra protu nesuvokiamas, o FVAS yra velnių išmislas pasunkinti darbą, ir išvis bet kokie bandymai supaprastinti darbą el. sistemomis yra traktuojami kaip laiko gaišimas ir pinigų švaistymas.

  Dabar DK keičia, o tarnybos kažkodėl nejudina. Kažkaip tas projektas buvo sėkmingai numarintas nepasiekęs dienos šviesos, įdomu kodėl…

  Sekmės.

 10. Narimantas parašė:

  Oh kaip man linksma stebėti tai. Aušra kalba teisybę, šuniukai puola.

  Mane atleido dėl visiškai išgalvotų nesamonių, paliko mane ir 2 iki 3 metų vaikus be įplaukų dėl politinių žaidimų savivaldybėje, ir man taip malonu matyti, kaip žmogus, žinantis apie ką kalba, tai parodo.
  Ačiū Aušra, GO!

 11. Jovita parašė:

  Miela Aušra, tik nepalūžkit tarp melagių ir eferistų valdininkų! O dar sako, kad verslininkai yra eferistai ir sukčiai. Aš manyčau, kad yra atvirkščiai. Verslas bent moka į biudžetą, o valdininkai – kombinauja sau….ir partijom, kurios remia. Ir tauta jais tiki, ypač jų pažadais. Tą mes Vilniečiai ir turim. Ir vis lipam rinkimuose ant to pačio grėblio: pažadų, kaip gyvensim geriau. Tik užmirštam kiekvienas, kad mes visi piliečiai, kiekvienas tą gerą gyvenimą suvokiame nuo intelekto lygio: bobutė vienaip, studentas kitaip. Kita paprasta tiesa yra ta, kad atėją į valdžią nauji išrinktieji visada galvoja, kad virš jų tik dangus…o gal galvotų atirkščiai….kad pragaras? Manyčiau, kas gerb Aušra taip ir mano…todėl daug dirba visų mūsų piliečių labui. Tik nedaugelis dar tai supranta.

 12. Lidžita parašė:

  Ponia Maldeikiene, džiaugiuosi atradusi Jūsų “fenomeno” paslaptį, kuri šiaip gana paprasta – tam tikra pozicija savivaldybėje naudojama tik kaip reklama. Juk niekad anksčiau neturėjote šitiek gerbėjų, tiesa? O dabar va visos sąlygos tyčiotis ir vis tiek jaustis teisia. Ne Mildos problema, kad Jūs sėdite vežime, kurį teoriškai turėtumėte vadelioti, bet praktiškai tik mostaguojate rankomis ir klykiate, kad jis lekia į kelkraštį. Jei Jums Jūsų laikas – toks brangus, kad dėl jo esate pasirengusi savo skaitytojus išvadinti debilais, tai labai siūlau mažiau laiko skirti blogams, TV laidoms ir reklamos akcijoms. Gal tada užteks laiko tam darbui, dėl kurio čia taip koneveikiatės. Arba meskit tą darbą ir eikite būti TV žvaigžde. Nežinau, kas gali būti apgailėtiniau už Užkalnio tipo politiką.

 13. […] rašysiu tiesą ir tiktais tiesą. Toks yra Aušros Maldeikienės Blogas, kurį skaito ir mano mama, kuri būna paskambina ir dalinasi : „skaitei šiandien Aušros […]

 14. Rodentaelele parašė:

  Выбери свою копию Samsung Galaxy S8 и стань популярным!

  купить реплику samsung galaxy s8 edge

 15. […] Štai pernai A.Maldeikienė rašė apie tai, kad Vilniaus m. Vilniaus miesto administracijos Finansų departamento darbuotojai neskiria pajamų ir įplaukų. Tačiau kai gauni oficialų laišką iš Kreditų administravimo departamento direktorės […]

 16. Mauras parašė:

  grįžtant prie šios neuždarytos temos – šiokia tokia nedidelė ir lėta evoliucija VMS finansų depe pastebima, šių metų biudžete į pajamas gautos paskolos jau neįskaičiuojamos. Bet pernykštis apyvartinių lėšų likutis sąskaitoje – vis dar… kiek metų užtruks ir finansininkų pasikeis, kol Vilnius pereis nuo finansinės makalynės prie tvarkos?

  http://www.vilnius.lt/index.php?1728975832

 17. Drakeyou parašė:

  Всем привет! Недавно купил PS4 а игры то стоят по 4 косаря! нарыл в инете по яндексу магазин аккаунтов ps4 Стоит тут покупать?

  http://Psn-Market.com/ – Дешевые аккаунты Playstation 4

 18. fortnite parašė:

  Without doubt Gentlemen, Function some No charge V-Bucks site you used positioned that specifically feed you V-Bucks until you make you may spend dollars

  fortnite

 19. JosephErert parašė:

  creampie – junge frauen, 18 jahrige blondine

 20. mhoottpvh parašė:

  + за пост

 21. mail48.aspx parašė:

  But the plan remains in place for Enrique to leave and Allegri, 49, appears to be Barca’s man.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *