MENIU

Komentarai (4) #išsaugokeurą

Ką apie Europos Sąjungos ateitį mąsto Europos valstybių parlamentarai?

Ketvirtadienį buvau Paryžiuje ir dalyvavau tarpparlamentiniame susitikime, kur kalbėta apie viešąsias diskusijas dėl Europos Sąjungos ateities.

Buvo šiek tiek gaila, kad negalėjau labai pasigirti Lietuvos indėliu šioje srityje. Daugybė temų, kurios susijusios su Europos Sąjunga, Lietuvoje lieka be dėmesio vien todėl, kad užsienio politika yra palikta tyliai savo reikaliukus tvarkančiam prezidentūros ir URM „elitui“, iš vienos pusės, ir jiems be jokios logikos oponuojantiems žmonėms, kurie visas didesnes Lietuvos problemas geba pateikti, kaip Briuselio „prievartą“.

Tai, jog nėra diskusijų apie ES vaidmenį Lietuvos gyvenime rimtų ir pamatuotų diskusijų, o ne lozungų – yra didelė šalies bėda ir gal net jos tragedija. Seimo nariai net negali techniškai važinėti ir kalbėti apie tai su Lietuvos žmonėmis, aiškindami, kokios tikros problemos, ir kaip jas sprendžiamos, nes jų tiesiog neleidžia to daryti.

Kitą savaitę vyksiu į Austriją, kur panašiame kontekste kalbėsime apie subsidiarumą, t.y. klausimų delegavimą iš žemyn.

Ties, kurie domitės giliau, pateikiu savo ataskaitos apie komandiruotę tekstą. Tikiuosi rasite vertų dėmesio minčių.

Asmeniškai man ypatingai patiko vienas iš anksto neplanuotas pasisakymas. Pirmojo posėdžio pabaigoje atsistojo salėje sėdėjęs prancūzas, kuris neprisistatė, tik pasakė, jog yra gydytojas ir dirba nuo ryto iki vakaro, tad tik šiandien sužinojęs apie tokias konsultacijas. Ir tada paklausė, o ką jūs, Prancūzijos parlamentarai ir europarlamentarai, darote, kad nebūtų tokių dalykų, kaip Brexit‘as? Jo nuomone, nuolat kalbant apie vietines problemas ir savo klaidas dengiant vadinamuoju Briuselio prievartos šydu, vieną dieną neišvengiami pabusi su Brexit‘u, kuris taps tragedija. Asmeniškai manu, tai buvo įdomiausias šio renginio pasisakymas.

Diskusijoje, kurioje dalyvavo aukšti Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos nariai, Prancūzijos vyriausybės atstovai, eilės Europos Sąjungos šalių narių atstovai, europinės problematikos tyrėjai bei visuomenės, daugiausia jaunimo, atstovai, kalbėta apie ES darbotvarkę formuojančių parlamentarų ir pareigūnų bendradarbiavimą bei diskusijas su visuomene, kurios vyksta visoje ES svarstant vis labiau aktualizuojamus ES ateities klausimus bei ruošiantys kitais metais vykstantiems Europos parlamento rinkimams.

Susitikimą pradėjo Prancūzijos Nacionalinės asamblėjos prezidentas Richard Ferrano, kuris akcentavo, jog „privalu atsisakyti žavėjimosi su savimi, bet reikia būti atviriems ir mąstyti optimizmo aplinkoje, o ne skęsti negatyvume bei skeptiškai vertinti ateitį“. Mąstant apie ES darbotvarkę privalu remtis visuomenės kritika ir kovoti su užsisklendimu, kuris ir gimdo negatyvias nuotaikas bei plintantį populizmą.

Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos Europos reikalų komiteto pirmininkė Sabine Thillaye ypatingai pabrėžė kontekstą, kurime vyksta diskusijos dėl ES ateities. Ji sakė, jog „[K]ontekstas labai prieštaringas, susiduria labai skirtingos mintys ir idėjos, tačiau reikia kalbėtis su visais piliečiais“. Prancūzijoje jau įvyko per 700 susitikimų, ir taip kaupiamos „žmonių iš apačių“ nuomonės, kurios labai svarbios. Būtinos konsultacijos, suvokimas, ką kalba žmonės, o ne nuleistos idėjos. Ji pabrėžė, jog tik apačios su savo mintimis gali sukurti vientisą politinį Europos lauką. Įdomu tai, jog diskusijų laukas Prancūzijoje buvo itin platus: vyko net pokalbiai su kaliniais, buvo tiesiog darbo biržose diskutuojama su bedarbiais. Svarbiausi klausimai, kurie nuolat kyla – socialinė Europa ir aplinkosauga.

Prancūzijos Europos reikalų ministrė Nathalie Loiseau buvo patenkinta savo ir kolegų kelionėmis po Prancūziją ir konsultacijomis su gyventojais. Nors oficialus konsultacijų laikotarpis baigėsi spalio pabaigoje, tačiau tai „tik įžanga į naują pradžią, nes planuojama tokias konsultacijas padaryti nuolatinėmis“. Ji akcentavo nevyriausybininkų vaidmenį, kurie „šiam plane labai svarbūs“,

Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos Europos reikalų komiteto pranešėja apie Piliečių konsultacijas dėl Europos Sąjungos Valerie Gomez- Bassac pažymėjo, kad Europą kuria visi, ne tik tie, kurie priima sprendimus. Parlamentarė, kuri anksčiau buvo dėstytoja, ypatingai akcentavo Erasmus programą, pažymėdama, kad taip kuriama nauja intelektuali Europos gyventojų ryšių erdvė. Jos nuomone, privalu kuo greičiau įkurti internetines erdves, kur žmonės galėtų pasidalinti savo mintimis apie Europą, ir taip kartu kurti Europa, kurioje gera gyvena. Jos įspūdis, jog tokios konsultacijos yra labai specifinis demokratijos įrankis, ir kai prasidėjo konsultacijos ji pajuto, kad žmonės nori kalbėtis apie Europą ir apie tai, ką jie jaučia. Klausimas, kas mus sieja Europoje, labai svarbus, ir čia reikia prisiminti istoriją, fundamentalias teises, tai, jog mes visi kartu išlaikėm ir išnešėm Europos istoriją.

Vėliau keliais žodžiais situaciją dėl konsultacijų su savo šalių piliečiais pasidalino Lenkijos, Estijos bei Ispanijos parlamentarai. Akcentuota kiekybė: kiek daug įvairių susitikimų buvo su įvairiomis gyventojų grupėmis. Tiesą sakant. Neišgirdau jokios įdomios minties, išskyrus, kad tokios konsultacijos ypatingai svarbios.

Po kavos pertraukos kalbėta apie žiniasklaidos vaidmenį, nagrinėjant Europos klausimus ir europines dimensijas. Pokalbiui pakviestos trys moterys, mokslininkės, kurios už nugaros turi patirties iš kelių skirtingų Europos valstybių.

Lenkė mokslininkė, GLOBOSEC Politikos instituto „Future of Europe“ programos vyresnioji tyrėja, gyvenanti Slovakijoje, Kinga Brudzinska, paminėjo, jog kalbant apie Europines problemas, visose valstybėse gan greit nukrypstama į vietines problemas. Taip Slovakijoje esminė pirmoji tema – migracija, kurią seka ekonominis augimas, vartojimo prekių kokybė. Ji ano, kad šie klausimai dominuos ir artėjančių rinkimų kontekste. Svarbu, jog būtų kalbama apie tai, kas įdomu žmonėms. Slovakijoje tai sienų klausimas, kuris artimiausiu metu gali labai paaštrėti. Ji pasidalino savo kelionės į Paryžių patirtimi, kai labai mažame atstume tarp Slovakijos ir Austrijos, jos net du kartus paprašė identifikacinio dokumento. Ši mokslininkė skeptiška ir socialinių tinklų nauda klausimo aktualizavime: „Socialiniuose tinkluose apie ES kalbama daug, tačiau faktinės informacijos praktiškai nėra“. Slovakijoje daug kalbama apie Europą, Slovakija identifikuojasi su Vyšegradu, tačiau įtampą kelia tai, jog Slovakija vienintelė euro zonos narė šiame regione. Dažniausia aptariami ES klausimai yra skirtingų greičių Europa ( jeigu greičiai bus skirtingi, kas bus apskritai Angelos Merkel pasitraukimo pasekmės, Macrono iniciatyvos). Ji apgailestavo, jog vis dėlto visuomenė mažai kalba apie Europą, ir mažai žurnalistų rašo apie Europą.

Airijos Europinio judėjimo generalinė sekretorė Noelle O‘Connell kalbėjo apie taip, kai ES klausimai iškyla Airijos kontekste: „Airijos nacionalinis identitetas eina kartu su europiniu identitetu, esame ES nariai, o Brexit tik padidino airių pasitikėjimą ES, nes niekas nenori Brexit‘o Airijoje. Kalbėdama apie vidines problemas, ji sakė, jog Europos sąjunga labai dažnai vertinama per vietinių reiškinių prizmę. Prelegentė pažymėjo, kad Airijoje, kuri Europos sąjungos nare tapo1973 metais, yra vykę net devyni referendumai dėl ES klausimų. Brexit‘as labai sustiprino pasitikėjimą Europos Sąjunga ir norą ją stiprinti. Visi bijo, kad Brexit‘as gali tapti praverta Pandoro skrynia. Airijoje diskusijų kontekste vyko labai daug piliečių asamblėjų, pokalbių socialiniuose tinkluose, etc. Airijoje informacija apie Europos Sąjungą bei diskusijos vyksta su įvairių NVO pagalba.

Europos forumo Albach-Austrija projekto vadovė Annamaria Toth, iš Vengrijos kilusi Austrijos pilietė, kuri studijavo Prancūzijoje, akcentavo, jog „dabar Austrijoje sunku paakyti, kada mes kalbame apie Europą, o kada apie Europos Komisiją“. Brexit‘as yra problema, kuri plačiai aptariama ir Austrijoje. 75 proc. Austrų remia ES, pusė džiaugiasi pirmininkavimu, pagrindinės diskusijų temos – migracija, socialinė apsauga, ES biudžetas. Austrijoje ir kitose šalyse rinkimų kompanija bus sutelkta į Europą per nacionalinę prizmę. Austrijoje keliama ir transnacionalinių rinkimų idėją. Kadangi ši pranešėja kilusi iš Vengrijos, tai paminėjo ir Vengriją, kur pagrindinės egzistuojančios europinės temos yra Briuselio dominavimas, migracija bei … Džordžas Sorošas. Visus šiuos dalykus, pasak prelegentės, jungia ir nuolat pabrėžia vyriausybė. Austrija domisi Vyšegrado grupe, tačiau prieiga prie tarptautinės žurnalistikos menka ir trūksta žinių visoms pusėms.

Apibendrindamas pasitarimą Austrijos ambasadorius Michael Linhart pasidžiaugė ir pažymėjo, jog jo šalyje konsultacijos su piliečiais matomos kaip esminis dalykas: „Dabar pirmininkaudami mes visaip stengiamės kalbėtis su piliečiais, kad patenkintumėme jų lūkesčius“. Tokios politikos bus laikomasi ir ateityje.

Tardama paskutinį žodį Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos Europos reikalų komiteto pirmininkė Sabine Thillaye ištarė tikrai protingą patarimą: „Net jei nemylime Europos, turime būti pragmatiški, jei norime išlikti ir gyventi kartu“.

4 komentarai įraše "Ką apie Europos Sąjungos ateitį mąsto Europos valstybių parlamentarai?"

 1. Kvazimodas parašė:

  Reiktu aiskintis ne kokia Europos Sajungos ateitis…. O kokia viso viso pasaulio ateitis… KARTOJU VISOS GLOBOLIZACIJOS. Visos iki vieno Gaublio.. GAUBLIO…..

  Tame Gaubli reikia vartoti ne terminus ES…. Ne tame ES Grybauskaite., Merkel..
  Ne vaiku darzelio lygio mokslininku simpoziume. Kur tarkim matematikas iseina i tribuna ir aiskina psihologinius reikalus. Jokio skirtumo ir Lietuvos tribuna, kai mokslininkas Istorikas, jis is ties ir talentingas istokiras ir daug nuveikes ir gerbiamas VU… Pakliuna i seima, kas idomiausia i komiteta apei kuri nei bu nei me…. Tarkimi Saugumo.. Dar idomiau iseina i tribuna ir viesai pradeda kalbeti apie IT… Ir pareiskia kuo IT didesnis siukslynas tuo jis saugesnis. Tipo hakeris i ji pakliuves pasimes kur kas kame.

  Tas pats ir viena talentinga viena socialines ekonomikos mokslininke. Visi tris zodziai labai svarbus….. Kartoju visi tris. Ir ji cia tiesiog Paganinis net pepjovus viena styga… Iseina i tribuna i r issikrauna i garsiuosius kailinius…. Ir tiesiog dreba visu kunu.. Bet dar tiek kartu,,,

  Pilna tokiu faktu preiti… Kai tarkim genilaus chemikas… Genijus… Reliai prasydavo kad butu greziniai ir velniai is zeemes gelmiu pateiktu jam cheminiu elementu,,,

  Supraskiim viena …. Baikim ta truputi nesveika poziuri… Kad jei Mokslininkas jis jis Genijus visose sriti… Mokslininkas psichologine prasme tai talentas labai siauroje sriti. Ir jis gali reikstis tik joje…
  ________________________________________________

  Apie bendra Globolizacijos modeli gali nors kazka prognozuoti kiti genijai. Ir deja nutole nuo normos… Kas ir savotiska patlogija Intelektualinis ASOCIALUOMAS.

  Kurie yra mokslo vartotojai… Tai yra ka skirtingu sriciu, labai skirtingu mokslas pateikia vartotojas. jie tas skirtingas sritis suvirskina . Tas kurias mokslas pateikia kaip vartotojams.

  Tarkim Reliatyvumo teorijos genijus, pateikes vartotojams reliatyvumo teorija, nors ji siek tiek pasenus. Geriausias pvzd jo IQ… O zinot kodel Todel kad IQ matuoja universlauma. O Genialumas tai smegenu veikla labai siauroje sriti.

  Chemine elementu lentele. Ir matymes zemes gelmese pekla.

  Koks nors Istorikas ir formuoja sociumo sauguma kas svarbiausia ne zodziais o darbais. Kas blogiausia IT sauguma.

  Ausryte pasikonsultuokite su savo Fako kolegomis ka jie mano apie tai…

  Lietuvos pilna sventu mergeliu… Geniali socialines ekonomikos istorike. Nei iki galo suvirskinus Socialines ekonomikos darba.. Tribunoje pradeda aiskinti psichologinius tautos reikalus…

  galeciau daug daug aiskinti …. Kai tarkim profesorius vienoje sriti… Pvz muzikoje. Pradeda tvarkyti ne tik zodziais bet ir darbais tautos socialinius reikalus. ypac pamatus. Tai reiskia jis autoritetas visose.

 2. Kvazimodas parašė:

  Pilna spauzdinimo klaidu… Atsiprasau… pradejau virskinti savo Kvazimodiska elementaru poziuri i ateiti, irodinejant gavosi paklode kurios vis tiek niekas neskaitys.

  Po trumpo tarpukario lietuvos atitkmes, kuris akivaizdziau nei akivaizdus. i pavirsiu iseina Zemvaldiai ir Bankininkai. Pasaulio fashizmo atitikmuo gali buti toks, kad antras pasaulinis karas atrodys tik gelytes…

  Spirales visada vyksta teritorijose priklausomai nuo ju sutapimo datos.
  Didziausia buvo 1600 metu… Krikscionybes kultura, nmistine ne mistine nesigilinam, ji realiai yra. Ir imam ne musu eros pradzia, o 440 metus, kada ji realiai pradejo veikti kaip kultura Didziojoje Romos Imperijoje. Dabartinio Vatikano gimimas.

  Ir spirales veikia priesybiu priesybes desniais. Jei viena is Vakaru tai kita is rytu.
  Jei imam 1600 metu spirale. Tai 2040 metai tarkim bus 3200 metu jegos.
  Teritojoje taip pat. Tai yra ieskom fashizmo uzuomazgu ne vakaruose, o rytuose.
  Tik daug daug toliau nei Rusija. Vargsai Rusai su savo JAV priesu net patys nenutuokia kad jie patys atsduria vakaru spirales puseje nori ar nenori to. Ir Jau Rytai vakarai tampa ne Lietuviai ir jus prisilatikeliskas genomas, skandinat kitus. O pats Rusijos galas.

  Taigi Ieskant Fasizmo uzumazgu, tai yra bet kokios socialdemokratijos fasistiniame rezume uzuomazgu. Nuo Rusijos kaip jau ne pabaigos, o centrines asies ant gaublio.
  Nesunkiai gauname Siaures Koreja. Azijos potencialo aljansa. Vargu ar Japonai uzmirse Hirosima. Cia ateiciai. Na ir jau siai dienai Siaures Korejos realiai egzistuojancius lagerius Rusijos Sibire tik savo tautieciams.
  __________________________________________________

  Grubiai jei imam kad Globaliuose zmonijos santykiuose galimi labai didziuliai perversmai apie 2040 metus. Tai daugumos mokslininku pasisakymai is aukstu trybunu pacios realiausios pasakos. Piesiant zmonijos raida ne spiralemis o tiesiaja.
  Tarsi perejima i super civilizuotus santykius.

  Ir jei 2040 – uju prognozes pasiteisins. visoje ES matoma vienintele pakyleta tauta, kas idomu vienintele. Kuri taip isisavino ES lesas. sukudama pragariska duobe tarp BVP ir realaus pragyvenimo lygio. kad ji su tame reiskini isdygusiais dvarais padare savo tautai viska, ka galejo padaryti blogiausio tam busimu globaliu perversmu periodui, uz tai prisistate super prabangiu sau dvaru ir ponaiciu…

  Kas baisiausia net pasinagrinejus toki banalu reikala kaip Wikipedija skirtingomis kalbomis, jau net nejuokinga kokios pasakos sekamos tautai. Pvz kokia pagrindine TSRS griuvimo priezastis. Nuvaziavo ir ja isarde saujele riteriu………. 🙂

  TSRS griuvo jau apie 70 tuosius. panasiai 1967 metus, kai is naftos pasipyle gerbuvis o komunistu partija cekistams, tai yra KGB atkiso spyga. Dirbkiite uz algele.
  Galima ir Palangoje matyti kaip ilsejosi komunistu partijos nariai, kaip KGB. Beje Rusijoje sis konfliktas tesiasi iki siol. Beje cia ne Kvazimodo nuomone, Deja ja sunku irodineti. Kad KGB turejo gana glaudzius rysius is tarptautiniu santykiu su pasaulio Liberaliomis jegomis. ir ji arde TSRS, tam kad reikejo per naftos versla tiesiog legalizuoti gana juodus savo nelegalius finansus. Ir tai galejo atlikti perdavusi savo buvusius agentus kitoms tarnyboms.
  ______________________________________________

  Ir lai tai buna pasakos. nesveikos fantazijos. Tai kad tai irodineciau skaiciais, principais gausis gana ilga paklode. Kas tie 2040 ir kodel butent jie. O ne tarkim 2000 jie. Ir tai remsiuos ne ezoterika . o labai realiais principais.

  Pvz kad visos kulturos turi 400 metu laikotarpi ir jas uzbaigia matriarchatu. Kai i pavirsiu i valdyma isplaukia moterys ar moterisko tipo vyrai. Vadinamas sociumo estrogenizacija. Kas idomiausia visada sis reiskinys matomas kaip progresas.

 3. […] ar perskaityti diskusijų Paryžiuje 2018 metų lapkričio pradžioje apžvalgą arba šių metų balandžio viduryje sakyto pranešimo Bukarešte […]

 4. […] ar perskaityti diskusijų Paryžiuje 2018 metų lapkričio pradžioje apžvalgą arba šių metų balandžio viduryje sakyto pranešimo Bukarešte […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *