MENIU

Komentarai (17) #darbasTaryboje, Darbas Vilniaus Taryboje

Etikos žaidimai Vilniaus savivaldybės rūmuose arba kaip užčiaupti maldeikienę?

Spalio pradžioje Vilniaus miesto Finansų departamento direktoriaus pavaduotojas Algis Žvejis padavė mane Etikos komisijai. Jo keipimąsi galite paskaityti toliau. Iš esmės, esu kaltinama, kad posėdžio, kurio įrašą galite išklausyti ir stenogramą su mano komentarais perskaityti, metu žeminau Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojus, kaltindama juos nekompetencija ir melu. Patvirtinu, kad tikrai įrašas įrodo, jog kompetencijos nerasta (galite susidaryti savo nuomonę patys), o dėl dokume ntų teikimo meluojama. Jeigu tai, ką girdite, yra etikos pažeidimai, tai ateityje, kai bus skirstomi jūsų pinigai, ketinu būti dar reiklesnė, tad departamento darbuotojų nuomone, mažiau etiška. Bet mano etikos samprata, kurią girdėsite ir įraše, yra kitokia. Sprendimas jūsų, rinkėjai, nes čia jūs teisėjai.

VMS Ekonomikos ir Finansų komiteto posėdžio Nr. 6, įvykusio 2015 metų liepos 27 d. 13 klausimo įrašo stenograma.

Mano komentarai rinkėjams pateikti mėlynai.

Posėdžio įrašas:

Aušra Maldeikienė: Antras dalykas.. bet svarbiausia, kad turi būti aiškios išvados ir ta apžvalga, aš suprantu, kontrolieriaus yra su tekstu, kurio mums niekas nedavė; kažkoks turi būti aiškinamasis raštas; gauni 10 psl. aiškinamojo rašto apie kokią nors visišką nesąmonę, o šiuo atveju tau pameta kažkokių lentelių. Dėl to aš nuoširdžiai sakau: aš tų skaičių net nežinau. Aš apžiūrėjau, ir aš už tą  klausimą nebalsuosiu, aš asmeniškai. Palieku kolegoms jį apspręsti, aš nebalsuosiu, ir nesutinku, kad būtų pateiktas, todėl, kad negavau informacijos, skaičiai buvo per smulkūs, jų matyti neįmanoma,  ir jie neapdoroti. Tai va mano tokia vat įžvalga. Aš tik džiaugiuosi, kad yra kontrolierius…

AM komentaras: Aiškinamasis raštas privalo būti pateikiamas su kiekvienu dokumentu pagal VMS Tarybos 2012.05.02 sprendimo  Nr,1-545, 9 punktą.  Skundo autorius A.Žvejis, kuriam pagal pareigybines instrukcijas privalu tai žinoti, demonstruoja akivaizdų savo pareigų neišmanymą.

Penktadienio popietę  Komiteto pirmadienio posėdžiui šiuo klausimu (tai vienas iš 14 klausimų, ir kitų medžiaga buvo keli šimtai puslapių)  buvo pateikta 147 psl. medžiagos, kuri neturėjo aiškinamojo teksto, kur didžiąją dalį sudarė sudėtingos finansinės lentelės, didesnės dalies kurių šriftas buvo 7-8, o pateiktas   2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitos pristatymas buvo tiesiog apgailėtinas: tarkime  2 psl. lentelėje tvirtinama, kad VMS 214 metų biudžeto pajamose  71 mln. Lt yra paskolos.  Lenteles ruošęs asmuo, kuris nenurodytas, net neskiria įplaukų nuo pajamų. Skilčių pavadinimai neatitinka Lietuvoje priimtų buhalterinės apskaitos formų.

Aiškinamasis raštas atsirado tik prieš rugpjūčio mėnesio Tarybos posėdį, p. A. Žvejio, kuris skundžiasi, kad esą neteisingai kaltinamas, antspaudas ant dokumento padėtas 2015.08.17 . Tuo metu praėjus mėnesiui jau esama ir aiškinamojo rašo, kuris liepos 27 dieną nebuvo pateiktas.

Pagal jau minėtą VMS Tarybos 2012.05.02 sprendimo  Nr,1-545, 4 punktą administracijos dokumentų „tekstas renkamas naudojant 12 dydžio Times New Roman šriftą“ … laikantis šių reikalavimų: „lapo formatas — A4, paraštės — ne mažiau kaip 2 cm (viršuje, 2 cm (apačioje), 3 cm (kairėje), 1 cm (dešinėje, tarpai tarp eilučių — 1,5 intervalo).“ Skundo autorius A.Žvejis , kuriam pagal pareigybines instrukcijas privalu tai žinoti, demonstruoja akivaizdų savo pareigų neišmanymą. Deja, Etikos komisijos  nariai, kurie priima skundą  ir piepia man pasiaiškinti, šito akivaizdu taip pat nežino, ar ne?

Komiteto ir Tarybos posėdžiuose ne kartą kėliau klausimą, kad informacija politikams turi būti pateikiama tokia forma, kuri leistų politikui dalyvauti politiniame diskurse ir adekvačiai atstovauti savo rinkėjus. 26 metai, kuriuos esu Lietuvos politikoje, kaip apžvalgininkė, analitikė, o dabar veikianti politikė, man sako, kad panašią padėtį lėmė ir visuomenės politinis nebrandus, ir nemokėjimas reikalauti, kad jos rinkti atstovai deramai atstovautų jų interesus, ir ypatingas cinizmas, kuriuo pasižymi tokie žmonės, kaip p. Jakas, kuris būdamas nuteistas už pasikėsinimą sukčiauti, apgauti draudimo bendrovę, vis dėlto jaučiasi galįs  trukdyti politikei, šiuo atveju man,  atlikti jos darbą. Beje, tokiam elgesiui pataikauja ir Etikos komisijos nariai, kurie lengva ranka priima bet kokius skundus be jokių įrodymų, nors tiesiog perklausius įrašą būtų elementariai aišku, kad pretenzijos ir keistos, ir prieštarauja įstatymams, o kai kuriais atvejais, kai abejojama mano padorumu,  yra  tiesiog amoralios.

Skirmantas Tumelis: aš norėčiau ekselio…

Aušra Maldeikienė: Nesvarbu. Kažko … tokio, kas matosi… Suprantat, žmogui su mano akimis vat tokie skaičiai, aš atsisėdau, čia tik verkt norisi…

AM komentaras: Deja, matau vis blogiau ir blogiau..

Darbuotoja: Aš siunčiau tai normaliai… (…)

Aušra Maldeikienė: Aš konstatuoju faktą.(…)  Čia ne kontrolieriui pretenzijos, ne; čia visam šitam darbui. Kad darbas turi būtų adekvatus, tai tu turi turėti lenteles ir ne kaip… kada mes juos gavome? Aš šiandien… Penktadienis netinka. Kaip bebūtų keista, nu atostogų metu aš noriu nors savaitgalius turėti, dar daržai… tipo suravėt reikia.

AM komentaras: tspausdintą medžiagą gavau pirmadienį ryte, o posėdis buvo pirmadienį 13 val. Tai prieštarauja VMS Tarybos reglamentams. Kita vertus, sSvarstomas klausimas buvo 13-tas (iš tą dieną Komitete svarstytų keturiolikos klausimų). Nuoširdžiai su visa pagarba kolegoms liudiju, — niekas išskyrus mane iš Komiteto narių visų dokumentų neskaitė (įrašas, beje, tai liudija) , o aš juos buvau perskaičius ir perklausę pirmąjį kitą tos dienos posėdžio į 2 val. įrašą labai lengvai galite įsitikinti, kad tai faktas. Taigi, rimtai kalbant, aš ir taip dirbau atostogų, kurių realiai neturėjau, metu.

Kęstutis Nėnius: Tai gal galime konstatuoti, kad šiandien mes tiesiog nepasiruošę, bet šio darbo mes nenubraukiame…. jis yra, ir jis greičiausiai nieko ir nepakeis tas mūsų žiūrėjimas, nes tai konstatuoja faktą.

AM komentaras: Kolega Kęstutis Nėnius, buvusios kadencijos Ekonomikos ir finansų komiteto primininkas, toliau akivaizdžiai stengiasi tempti už ausų darbuotoją, ir dabar jau labai atsakingoje vietoje, Ekonomikos ir finansų komitete,  kur pagal apibrėžimą ir gyvenimo logiką, turi susitikti ne pradinukai iš kokios nors mokyklėlės, o turi kalbėtis ir problemų spendimo ieškoti suaugę išsilavinę atitinkamas kvalifikacijas turintys žmonės, prasideda spektaklis iš pradinių klasių supermamyčių pasaulio. Moteris raminama, nes esą aš ją puolu. Būtų labai juokinga, jeigu nebūtų baisu, kaip tragiškai žudoma demokratija. Aš kalbu ne apie tos moters, ne apie  Kęstučio Nėniaus, ir ne apie kokių nors jakų ala žvejų pinigus. Mes čia nepasiruošę, be deramos informacijos pradedame kalbėti apie Vilniaus miesto finansų balansavimą (ir augančias jo skolas bei netvarkingus balansus). Taigi, nors mes turime kalbėti apie tai, kaip išspręsti tas problemas, kurias žadėjome spręsti eidami į rinkimus, tačiau pradedame vaidinti gerus dėdes, kurie myli visokius gyvūnėlius beigi šiaip gamtą ..Konkrečiu pono Kęstučio Nėniaus atveju mes kalbame apie jo partijos vado A.Zuoko pažadus, kad jis žino, kaip problemas spręsti, nors čia netikėtai (?)  išgirstame, kad Kęstutis Nėnius nemato problemų, nes atrodo, kad nieko ir neverta žinti, tik reikia išklausyti, ką žmonės iš departamento papasakos… Ko mes susirinkome? Klausimas virsta retoriniu.

Asmeniškai bendraujant p. K. Nėnius man atrodo mielas ir protingas žmogus. Vis dėlto čia jis akivaizdžiai stengiasi pademonstruoti, kad mes posėdžiaujame ne todėl, kad išsiaiškintumėme padėtį. Tiesiog… na kažkokia maldeikienė nesugebėjo perskaityti popierių, tai, na suprantate, jai dabar jau paaiškins buhalterė. Kita vertus, jeigu p. K. Nėnius jaudinasi, jog skriaudžiu darbuotoją, kuri, beje, yra viena iš jo  išaugintų ir išpuoselėtų biurokratų, tai galime atverti kortas, ar ne? Ir tada konstatuojame, nežino p. Nėnius, kaip klausimus spręsti, ir net nebando žinoti, jis tiesiog prašo darbuotojos jam paaiškinti…  Deja. Visas pokalbis sukasi apie tai,  kaip nenuskriausti moteriškės, kurią, rimtai kalbant, jos viršininkai, neturintys sąžinės, pakišo ir ji turi suktis už Jako ir Žvejo klaidas. Ir kuri kaip man aiškinama, verkė visą naktį., Jei rimtai, aš verkiu jau 20 metų, žiūrėdama, kas daroma su mano Tėvyne. Ir va čia akivaizdžiai matome, ką išties reiškia pažadas sutvarkyti skolas ir spręsti tai, ką žadėjome rinkėjams per rinkimus. Kaip sakoma, really???

Aušra Maldeikienė: Absoliučiai nieko… konstatuotas faktas.. viskas… Bet pats darbo nu pateikimas neleidžia jo svarstyti, aš tai turėjau galvoje. Nes aš neturiu informacijos. Aš negaliu balsuoti už, niekaip.

Kęstutis Nėnius: Tai gal mums galite ką nors pristatyti apibendrinančio vot apie tas ataskaitas, nes yra žmonės įsigilinę, o lentelės tos tai kaip vaizdas fiksuojasi žmonėms, kurie nesigilina,  o jūs, kai dirbot, dėjot skaičius, analizavot, tai gal galite papasakoti trumpai? Nes užpuolėme dar nė nedavę pristatyti.

AM komentaras: Deja, tolesnis įrašas paliudija, kad darbuotoja yra tikrai neįsigilinusi, ir kaip rodo jos pareigybinis aprašas, ji neturi net įgaliojimų tokius klausimus pristatyti Komitete (tai galėtų daryti jos vadovė, kuri, kaip aiškinama, yra atostogose), tačiau absoliučiai nesuvokiama, kad to pristatymo nedaro Komiteto posėdyje dalyvaujantis p. A. Žvejis, kas jam tiesiog būtų privalu pagal jo kaip Finansų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas. Konkrečiu atveju p. Žvejis demonstruoja ne tik nekompetenciją (t.y. nesugebėjimą pristatyti problemos ir dalyvauti diskusijoje), bet atsiveda žemesnės grandies darbuotoją savo darbo atlikti, bet ir moralinį pakrikimą, nes permeta atsakomybes žmogui, kuris techniškai nepasiruošęs spręsti klausimo. Kalbant žmogiškai, „pakiša“ savo darbuotoją po politikų presu. Čia galima paminėti ir tai, kad p. A. Žvejis rauda, jog jam teko 2 val. būti už durų ir laukti pristatymo. Pirma, kol jis sėdėjo už durų, aš 2 val. pirmininkavau Komiteto posėdžiui ir buvo apsvarstyta 13 klausimų. Antra, jo sėdėjimas už durų buvo visiškai beprasmins, nes jis po to diskusijose dalyvauti negebėjo. Nei intelektualiai, nei moraliai.

Aušra Maldeikienė: aš neužpuoliau, aš užpuoliau tvarką, kuri man nepriimtina… aš neužpuoliau, aš  pasakiau, kodėl negaliu balsuoti…

AM komentaras: Kad mano pretenzijos pamatuotos,  patvirtina ir oficialūs čia jau minėti reikalavimai dokumentams ruošti.

Kęstutis Nėnius: Nu žmonės nuščiuvo..

AM komentaras: Priimu šią pastabą, kaip nuoširdų kolegos nenorą suvokti, kam mus samdo rinkėjai. Ir nuoširdų nenorą suprasti, kas yra politikas. Tai nėra  žmogus, kuris verkiančioms Smolnio gimnazistėms padavinėja nosinaites po nevykusių pasimatymų, kartu apraudodamas jų sudaužytą iliuzijų pasaulį. Politikas yra tas, kurio darbas kasdien  klausti, o ką biurokratai daro su jo pinigais. Su visa pagarba, bet ne kas kitas, o  Kęstutis Nėnius buvo tas politikas, kuris suteikė teisę Savivaldybės biurokratams net trejus metus iš eilės dirbti su neigiama audito išvada. Jis neprivertė jų veikti miesto labui, o leido auginti skolas. Jis vadovavo VMS Tarybos Ekonomikos ir finansų komitetui, bet neprivertė biurokratų gerbi Vilniaus  žmonių ir suteikti jiems tinkamos formos suvokiamą informaciją apie JŲ, ŽMONIŲ, pinigus. Primenu, tai ne Nėniaus ar kokio  jako, žvejo, etc.  ir ne kokios maldeikienės, kuri dabar yra verčiama būti Žana d‘Ark, pinigai. Tai RINKĖJŲ pinigai. Kęstutis Nėnius, jau visai atvirai, netiesiogiai buvo vienas iš tų žmonių ir politikų, kuris privertė mane palikti mylimą Universiteto kabinetą ir mylimas knygas ir imtis darbo, kurio jis nedarė. Kodėl nedarė, nežinau. Bet jeigu būtų jį daręs, tai dabar mes čia tokių nesąmonių neklausytume. O aš galėčiau ramiai sau rašyti knygas studentams. Mus, politikus, rinkėjai samdo tam, kad riebios biurokratų pelės nemiegotų. Šita moteris, kurią akivaizdžiai „pakišo“ jos bailūs vadovai, yra auka. Bet auka esame ir mes, rinkėjai ir miesto gyventojai, kurių pinigus vagia  (nebijau to žodžio) absoliučiai neatsakingi žmonės, „vyrai“, tiek neturintys savigarbos, kad prisidengia moterimis, kai turi dirbti patys, ir „vyrai“ tikintys,  kad niekas nesupras, kodėl jie bijo eiti į posėdžius ir siunčia darbuotoją, kuri, beje, pagal pareigybinį aprašą, kaip jau minėjau, net negali tokių dokumentų pristatinėti.

Mykolas Majauskas: Jei būtumėte dalyvavę prieš tai, tai …

Aušra Maldeikienė: Na aš labai noriu pasakyti žmonėms vieną dalyką, kad tikriausiai, jeigu jiems aš va taip pamesčiau kokį nors darbą penktadienį iš tokios apimties, tai jie turbūt įsižeistų;  tai aš iš tikrųjų nuoširdžiai jums sakau, kad man asmeniškai yra įžeidimas. Kolegos, jūs turbūt irgi neskaitėte?

Reiškia, svarstymas kaip toks yra neetiškas netgi… Suprantate, jis būtų neetiškas, nes mes tiesiog kilnotume rankas.  Aš perskaičiau anuos dokumentus, šito perskaityti aš net negalėjau fiziškai, laiko trūko. Skaičiai per maži. Ir antras dalykas, nėra jokio paaiškinimo. Aš net nesuprantu, ką turiu skaityti. Aš neturiu jokio palyginimo su praeitais metais, nėra jokios [analizės].. Mes kalbėjome, kad turi būti grafiniai  pristatymai… nu pameni, Skirmantai, tu pats sakei, apibendrinimas. mes šitą jau keletą kartų išsakėme. Aš jau susimaišiau tuose departamentuose. Man galų gale [tas pats tie departamentai]. Aš suprantu, kad tikriausiai jums yra svarbu, kad mes už kažką balsuotume, ir tada mums reikia tokio pateikimo, kurį mes galime suvokti. Šito kol kas.. [suvokti neįmanoma]. Čia yra per sudėtinga suvokti.

Kęstutis Nėnius: Tai gal leiskime pristatyti, nes jie pasiprašė, reiškia, kad būtų pristatymas. Jei ko trūks, tai … gal papildys

Skirmantas Tumelis:  Po šitos įžangos, prašom.

Virginija Kurilo: (dūsauja) Konsoliduota..  Savivaldybės Konsoliduota ataskaita … procedūros atliktos Finansų ministerijos administruojamoje Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo  informacinėje sistemoje. Ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti tūkstančiais litų. Į konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį įtraukta įtrauktos 339 Savivaldybės kontroliuojamos kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai; taip pat įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis viešosios įmonės, savivaldybės įmonių ir UABų nuosavas kapitalas.

Dabar, jeigu trumpai,  smulkiai čia aišku nepaaiškinsime, bet palygint paėmus pagrindinius skaičius lyginant su 2013 metais ilgalaikis turtas padidėjo 24 mln. litų, daugiau kaip 24 mln. litų;

AM komentaras: Žmogiškai ponios Virginijos gaila, jai užmestas darbas kuriam ji nėra pasiruošusi, ir kurio iki tol nedarė. Tiesiai sakant, ji šiuo atveju yra atpirkimo avelė, o jos viršininkai p. Jakas ir p. Žvejis rodo, kaip jie supranta savo, kaip vadovų moralinį pašaukimą ir galų gale, kaip jie suvokia, kas yra vyras. Kas gali paneigti, kad jie mano, jog jiems priklauso garbė ir pinigai, o va jų darbuotojoms — pareigos, atsakomybė ir nervinė įtampa. Esu kaltinama, kad   darbuotoja patyrė stresą. Ji tikrai patyrė stresą, bet to streso šaltinis (aš su ja net nekalbėjau, ir kadangi buvo labai gėda klausyti, žiūrėjau į žemę) buvau ne aš. To streso šaltinis buvo   jos nemoralūs vadovai, bijantys atsakomybės už savo nekompetenciją ir negebėjimą dirbti bei analizuoti.

Skirmantas Tumelis:  reiškia kažką įsigijo?

Virginija Kurilo:  taip, čia nemaža suma buvo iškelta iš nebaigtos statybos, užpajamuoti buvo 4 ar 5, keturios ar penkių turimų socialinių paslaugų įmonių — Fabijoniškių centras, tos, kurios atėjo iš buvusių apskričių.

 Skirmantas Tumelis:  tas ilgalaikis turtas?

Virginija Kurilo:  taip, ilgalaikis turtas, žemės sumažėjo, kadangi jos pasikeitė žemės tikroji verte.  Padidėjo ilgalaikis, padidėjo biologinis turtas, nes buvo užpajamuoti želdiniai prie Pietinio ir Vakarinio   aplinkkelių.

[minutės nerišlus politikų pokalbis, kurio nesigirdi ir kuriame aš nedalyvauju]

Mykolas Majauskas: Gal neikime į detales čia labai. Reikia apibendrinimo, kas mums svarbiausia, ką mes turim žinoti iš tos ataskaitos, kas yra svarbu, pakankamai detaliai .

Kęstutis Nėnius: tai gali nedetalizuoti, reiškia padidėjo turtas 24 mln.; kaip pavyzdys pasakė, toliau, kas keitėsi…

Virginija Kurilo:  tiesiog šiek tiek padidėjo ir įsipareigojimai, savivaldybės įsipareigojimai padidėjo dėl išaugusių skolų kreditoriams 68 mln.; tai pat pagal teisės departamento  pateiktą informaciją  yra iš viso 68,9 mln. litų nebaigtų bylų, kurios galimai baigsis taip, kad  galimai reikės mokėti, taip.

Kęstutis Nėnius:   a yra ginčytina suma  69 milijonai?

Virginija Kurilo: taip 68,  beveik 69 mln.

Kęstutis Nėnius:   o prieš tai jūs minėjote padidėjusią sumą įsipareigojimų,  čia kita suma, ar čia apie  tą pačią  kalbame?

Virginija Kurilo:  ne, kreditoriams yra kita suma

Kęstutis Nėnius:   o kaip, iš kur jinai ta kita suma atsirado?

Virginija Kurilo:  tiekėjams mokėtinos sumos yra 64,6 mln. suma

Kęstutis Nėnius:     už paslaugas mes nesumokėjome?

Virginija Kurilo: taip, čia pagrinde už komunalines paslaugas — šildymas, apšvietimas yra, Lesto.

Kęstutis Nėnius: kokie dar pokyčiai?

[Kalba keli žmonės ir nesigirdi teksto, aš nekalbu]

Kęstutis Nėnius: pasodino medį ir užskolino jį .

Aušra Maldeikienė: tai, jei aš nusiperku butą, bet už tą butą pasiskolinu, tai  turto  nepadidinu.

Virginija Kurilo:  buvo ištaisytos konsolidavimo klaidos padarytos 2011 – 2012 metais, dėl to veiklos rezultatų  ataskaitoje, kaip ir savivaldybės administracija, apturėjo 2014 metais pelną, tapo pelninga, sakykim, 24 mln. grynasis perviršis (deficitas).

Skirmantas Tumelis :  o šita, šita gi šios  konsolidavimo klaidos, čia natūralus procesas?

Virginija Kurilo:  nnn…netgi raštus rašėm Finansų ministerijai ir jie negalėjo paaiškinti, dėl ko pas juos irgi nebuvo atiderinta, kontrolės nebuvo įvestos, tai…

AM komentaras: Kiekvienam, kuris sugebės man paaiškinti, kas čia kalbama, asmeniškai padėkosiu ir nupirksiu ledų ar kavos (ko pageidaus). Aš, kaip politikė, nesugebu priimti jokių spendimų, kai man medžiaga pateikiam tokiu pavidalu. Atkreipiu dėmesį, taip pristatomas SVARBIAUSIAS Savivaldybės politikų darbo įrankis — biudžetas, taigi miesto pinigų skirstymas paliekamas iš esmės visiškai nekompetentingų ir/ar, kas gali paneigti, korumpuotų valdininkų sąžinei. Politikai, kurie balsuotų už taip pateikiamas išvadas irgi pasirašytų sau korumpuoto, lietuviškai sakant moraliai neatsakingo ir dvasioje įskilusio, žmogaus nuosprendį.

Kęstutis Nėnius: metodikos keitėsi…

Virginija Kurilo: taip, keitės metodikos. Čia jau ir pernai metais tas pats buvo tiesiog negalėjom… negalėjom,,,

Kęstutis Nėnius: buhalterinė apskaita, tiesiog tobulėja ir atitinkamai

Virginija Kurilo: taip, nežinojom kaip ištaisyti

Kęstutis Nėnius bet judam į priekį,

Gintaras Radavičius: gal nekankinkim mano departamento, sakykim, ir aš čia kaip kontrolierius

Aušra Maldeikienė: aš irgi norėjau… skaitau, galima kontrolieriaus dar pasiklausyti

AM komentaras: Nuoširdžiai sakau, toks absurdas negali ilgai tęstis, tad bandžiau nuo jo išvaduoti ir pranešėją, ir save, ir kolegas. Jaučiausi, kaip dėstytoja, kuriai studentas per egzaminą ištraukęs bilietą apie Dostojevskį pradeda atpasakoti Žemaitę. Žemaitė — tikrai puiki rašytoja, kuri jaudina iki ašarų, jei turi galvą (neseniai skaičiau), bet tai ne Dostojevskis.

Gintaras Radavičius: ta prasme tas konsoliduotų ataskaitų rinkinys yra rengiamas kelinti metai, Seime valstybės kontrolė pristato visos Lietuvos, auditas buvo atliktas kartu su valstybės kontrole, dirbo šešių žmonių brigada po tris žmones iš kiekvienos iš institucijos. Šitas darbas yra, sakyčiau, svarbiausias ir didžiausias, nes reikia sudėt į krūvą, kaip minėjot, 339 įmones.

Problemos yra sisteminės nuo nuo 2009 ar kurių metų kada buvo iš esmės pakeista savivaldybėj, sakykim,  apskaitos turto sistema, kai buvo iš departamentų, kai buvo etatų mažinimas, iš departamentų buvo atleisti žmonės, darbas perduotas Finansų departamentui vienareikšmiai apskaita vedama departamentuose, kur ten nei žmonių, nei kompetencijos, kvalifikacijos pakankamos nėra, už tai, sakykim, mes treti metai darom ir mes negalime pasisakyt, kad mūsų nuomonė būtų bent sąlyginė, mes reiškiam neigiamą nuomonę…

Aušra Maldeikienė: kurios nėra [pateikta]

Gintaras Radavičius dėl, sakykim, kai kurių apskaitos dalykų, kuriuos mes nustatom, ar tie dalykai yra reikšmingi, pavyzdžiui, nebaigta statyba išaugo dešimt milijonų ir  gruodžio 31 dienai sudaro 18 milijonų, kur apskaityta, kaip nebaigta statyba, nors kaip ir galėjo baigti […] kalbant, apie tai turėjo kalbėti, padidėti dar daugiau, pavyzdžiui, kita problema. Yra ir tokios ganėtinai … problemos.

Iš dviejų procentų gyventojų pajamų mokesčio problema ta, kad buvo savivaldybės administracijos direktoriaus, sakykim, tvarka, kaip tas lėšas, švietimo įstaigos, kur gauna pervesti į biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. Vyriausybės atstovui tai nepatiko, kad tai turi būti ne administracijos direktoriaus, o Tarybos sprendimas; kreipėsi į teismą, anuliavo teismas tą tvarką, tai dabar mokyklos milijonų litų tiesiog paima ir neperveda į BĮBA, disponuoja tais pinigais pačios nu ir ir

Aušra Maldeikienė: ir kuo tai baigsis?

Gintaras Radavičius: nu a tuom ir baigsis, kad yra betvarkė, todėl, kad vyriausybės atstovas, sakykim, paėmė ir pamanė taip, kad šita formalus pažeidimas yra toks, ne kad Taryba priima sprendimą, o administracijos direktorius…

Aušra Maldeikienė: kaip su tom bendruomenėm

AM komentaras: Pastaba apie panašias formalias  technines kliūtis, kurios buvo svarstytos ankstesniu klausimu

Gintaras Radavičius:iki absurdo yra tokių situacijų, ir ne viena tokia situacija yra, sakykim, nes kai kuriais klausimais labai formaliai žiūrim.  Tai va ir tokių problemų yra ir daugiau. Sakykim, departamentas, aš puikiai priimu jūsų, sakykim, tą mintį, kad apibendrinančio tokio, konsoliduojančio išvados aiškinamojo rašto be abejo čia reiktų, nes susigaudyti šitame, tai yra iš tikrųjų, iš tikrųjų… Mūsų žmonės tikrai nuoširdžiai dirba, darbas čia yra didžiulis. Ataskaita 52 puslapių ten prirašyta, ten pasiskaičius ten galva gali, kaip sakant,  sunki pasidaryti, bet yra situacija, kokia yra.

Situacija yra taisytina, bet nesakyčiau kad čia vieno departamento, čia sakykim, administracija, turėtų priimti tuos strateginius bendrus sprendimus, kad tą situaciją taisyti, nes  yra, pavyzdžiui, ankstesnių metų rekomendacijos mūsų teiktos jos neįgyvendintos ir, pavyzdžiui,  Vilniaus miestas perėmė iš Trakų rajono dvi mokyklas, perėmė su skolom, taip sakant ir girdėt nenori Trakų rajono savivaldybė apie tų skolų padengimą. Nu žodžiu yra tokių eilė klausimų, kad

AM komentaras: Akivaizdu, kad p. p. Jakas ir Žvejis pagal savo tiesiogines pareigas PRIVALO Komitetui pristatyti  problemų sąrašą ir galimus jų sprendimo kelius; taip pat akivaizdu, kad jie neturi nei kompetencijų (tai rodo jų pristatymai ir nesugebėjimas atsakyti į klausimus, nei noro  — Komitetas niekaip nepriverčia iki šios spalio 10 dienos gauti normalaus situacijos apibendrinimo. Akivaizdu ir tai, kad Kontrolierius netiesiogiai patvirtina mano anksčiau išsakytus priekaištus.

Aušra Maldeikienė: o  jie privalėtų dengti?

Gintaras Radavičius: Jie privalėtų dengti. Jie privalėtų dengti, kaip ir, sakykim, keleivių vežimą vietiniais maršrutais, kai eina maršrutas per dvi savivaldybes. Pagrindinis maršrutas eina Vilniaus mieste, toliau jis liečia, pavyzdžiui, Grigiškes ir, sakykim, Trakų rajoną.

Aušra Maldeikienė: o Grigiškės, tai čia Vilnius?

Gintaras Radavičius: Taip, Vilnius. Trakų rajoną kai kurie dar maršrutai paliečia. Tai, sakykim, tai turėtų tų keleivių vežimo nuostolius, kaip ir proporcingai dengti pagal maršruto ilgį. Nenori girdėt, sakykim. Šalčininkų, ta prasme, ir Trakų ta pati situacija. Tai Vilnius šitoj vietoj yra kaip donoras kai kuriuose tokiuose klausimėliuose. Ir niekaip tie klausimai iš mirties taško nepajuda.

AM komentaras: Dar vienas patvirtinimas, kad Savivaldybės administracija ir konkrečiai Finansų departamentas  nevykdo jiems Kontrolieriaus  keliamų uždavinių, o neinformuodami politikų apie susidarius problemas, demonstruoja nepagarbą ir rinkėjams,, ir jų atstovams Taryboje.

Kitas dalykas galbūt ir dėmesio kai kur pritrūko. Pavyzdžiui,  buvo mūsų rekomendacijos ir mes dabar taip Kontrolės komitetui teikiu, svarstysim tą dalyką. Bet, pavyzdžiui,  tą klausimą svarstyti Kultūros švietimo departamentas, nu tai surenka pasitarimą. Nu tai čia ne to lygmens klausimo sprendimas yra. Tai galbūt čia tie rinkimai, tas tarpuvaldis, visa kita taip va sujaukė viską. Bet tie klausimai mes akcentuojam, kad juos reikia spręst.

Aušra Maldeikienė: Čia, atsiprašau, dar kartą, kurį klausimą, vat tą apie pervežimą svarstė, pinigų kompensavimo, svarstė Švietimo komitetas? Bet tai čia pinigų klausimas.

Gintaras Radavičius: Čia, sakykim, tų mokyklų įsiskolinimo klausimas, kur perimtos mokyklos su skolomis. Klausė, sprendė klausimą departamento pasitarime, nu ne tas lygmuo yra. Kažkada bandyta buvo kalbėt su savivaldybėm. Pavyzdžiui,  dėl keleivių pervežimo reikalinga pasirašyt bendradarbiavimo sutartį. Tos savivaldybės atmeta tą galimybę pasirašyt ir vėl viskas —  Vilnius veža, Vilnius turi dengti nuostolius, Vilnius veža ta prasme

Aušra Maldeikienė: suprantu, Vilnius veža čia ne apie taksi, nes Vilnius veža „svetimus vaikus“, kabutėse svetimus vaikus

Gintaras Radavičius:: ne tas „Vilnius veža“,  ką mes parengėm ataskaitoj, kad gauna milijoną septynis šimtus, sakykim, iš Vyriausybės lėšų, tačiau tų lėšų ataskaitoj neparodė ir finansinis rezultatas yra…

Kęstutis Nėnius: …bet tai čia toks bergždžias reikalas rašyti tuos bendradarbiavimus, kai nenori viena pusė bendradarbiauti. Tai bet gal savivaldybė gali inicijuoti, reiškia Finansų ministerijai, rodyt, kiek kartų bandyta susitarti ir nepavyksta, tai gali per lėšų skirstymą Finansų ministerija įvertinti tuos dalykus.

Aušra Maldeikienė: Ieškoti, na bent jau susėdę ieškoti varianto

Kęstutis Nėnius: nes čia yra veikimas dėl veikimo, mes pabandėm, o jie nenorėjo..

Gintaras Radavičius:: taip taip, jeigu aš nenoriu. Nes galima ir taip daryt, sakykim, nežinau, nuvežti iki rajono ribos ir pasakyti: „Apgręžiame“. Bus triukšmas, atsiras ir sprendimas

Aušra Maldeikienė: Iš tikrųjų, jei nori gali padaryti…

Gintaras Radavičius:: Bus triukšmas, tada gal iškart atsiras sprendimas, nes kiek galima metų metais vetuoti

Kęstutis Nėnius: bet tada apkaltins Vilnių…

Aušra Maldeikienė: na koks skirtumas?!

Kęstutis Nėnius: …o kai bus kreipimasis į Finansų ministeriją spręsti tą klausimą, nes dvi institucijos savivaldos nesusitaria, po to kai nesprendė, tada mes jau galim spręsti šitą reikalą, nu tu jau jautiesi viską padaręs

Gintaras Radavičius: tai va, žodžiu, tų trūkumų čia yra. Bet kad, sakyčiau, trūkumai viršija tas reikšmingumo sumas, tai mes negalėjom niekaip kitaip,  kaip tik neigiamą nuomonę. Išsakyti. Šitoj vietoj tas procesas…

Aš kartais sau užduodu klausimą, kiek metų reikės, kad mes pagaliau, ką nors darytume. Mes likom vieninteliai, kuriems pareiškiama neigiama nuomonė. Prieš tai buvo Klaipėda pareiškusi, bet po to ten administracija labai sureagavo, kažkiek pasitvarkė. O kadangi apimtys [Vilniuje] yra didžiausios, tai ir tų klausimų sprendimas yra sunkiausias, be abejo, nepakankamai brandinta ta Sistema, kuri veda, yra be galo sudėtinga ir neatnaujinama, ir nekoreguoja, sunkiai koreguojasi tie dalykai.

AM komentaras: Neigiamą nuomonę apie Savivaldybės biudžetą Kontrolės Tarnyba pateikia trečius   metus iš eilės, tuo tarpu Finansų departamento vadovas net nepranešęs neatvyksta į posėdį klausimo paaiškinti (tai akivaizdi jo nekompetencija ir pareigų nevykdymas),  Kartu tai ir akivaizdus Administracijos nepagarbos miesto gyventojams ir jų rinktiems politikams pasireiškimas.

Skirmantas Tumelis: o kas ten veda?

Kęstutis Nėnius: tai jūs…

Virginija Kurilo: veda patys, vedam patys, administracija…

Gintaras Radavičius: sistema yra sukurta, nupirkta, ir, ji yra kaip informacinė  sistema netobula; palaikymui pinigų…

Algis Žvejis:  penkis metus palaikymo dar reikės

Skirmantas Tumelis: a, jūs dirbat su nepalaikoma sistema?

Algis Žvejis: prieš metus palaikymas yra įsigytas ir dabar viskas yra atnaujinama,,,

Kęstutis Nėnius: gerėja situacija

Algis Žvejis: įsivaizduokit, palaikymo jokio nebuvo…

AM komentaras: Iš viso 19 žodžių (dar kelis sakiniu kita tema rasite pabaigoje), kuriuos sugebėjo per tokį svarbų posėdį pasakyti Finansų departamento direktorius p. A.Žvejis, kuris taip nuoširdžiai baisis mano padorumu ir etika.  Liūdna, ir tiek.

Kęstutis Nėnius: tai jūsų, turbūt, neigiamas pasisakymas apie finansinių ataskaitų rinkinį, kad neįvertinti tam tikri dalykai.

AM komentaras: Akivaizdu, kad kolega neskaitė medžiagos — neigiama audito išvada, kurią akivaizdžiai, ir tai rodo tolesnis pašnekesys, nuslėpė  Finansų departamentas, Kontrolės komiteto paskelbta liepos 15 dieną. Kita vertus, p. Nėnius yra buvęs ilgus metus Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas ir apgailėtina, kad jis tik tiek sugeba problemų išgirsti ir pamatyti. Nors mano nuomone, labiau tikėtina, kad jis žaidžia savo naivaus berniuko žaidimus ir traukia už ausų draugelius.

Gintaras Radavičius: taip mes pasisakėm, todėl, kad dalykai, kuriuos mes nustatėm jie iškreipia vaizdą ir tai neparodo tikrosios padėties

Kęstutis Nėnius: čia turėtų departamento vadas būti, aišku, žinai, o ne darbuotojai, kurie atlieka šiaip techninius darbus… tai gal tada vėl atidėt

Aušra Maldeikienė: ne nu be abejo, Finansų departamentas niekur neparašė, kad išvados yra neigiamos. Kad išvados neigiamos, aš žinojau iš asmeninio pašnekesio [su kontrolieriumi]. Šiek tiek anksčiau visai kitame kontekste. Visai atsitiktinai kalbėdama apie Greitąją [„Greitosios pagalbos stoties“ audito išvadas] tai aš sužinau. Suprantate, ir aš gaunu popierių, [parodau popierius, kurie neturi jokių lydraščių], aš ateityje pageidaučiau kažkokios elementarios pagarbos Vilniaus miesto žmonėms, kuriuos aš atstovauju. Čia yra patyčios.

Suprantat, jūs pateikiat, jūs, pavyzdžiui, sakot ,nereikia jokių lentelių… Pirmiausia, aš dabar labai norėčiau, kad jūs mane suprastumėt. Čia ne apie jus asmeniškai, aš jus pirmą kart matau, gal ir paskutinį. Bet konstatuoju… ne todėl, kad ko nors jums blogo linkiu, bet tiesiog.

Aš kalbu apie principą. Tai yra mūsų pinigai. Su mūsų pinigais yra elgiamasi blogai. Jau kiek tas protokolinis dokumentas, kurio aš vis reikalavau ir šiandien jau kelis kart kartojau. Jeigu mes ten kaip nors išnuomojam labai palengvintai, o labai palengvintai — tai septynis kartus mažiau, negu kad rinkos kaina, tai turi būt aiškiai fiksuota, kad tai yra mūsų prarastos pajamos. Ar tai yra daroma? Ar tai turėtų būt daroma pagal sveiką buhalterinę apskaitą? Be abejo. Nes tai yra negauta, tai —  nuostoliai.. Dabar jūs rašote.. …

Kęstutis Nėnius: negautos pajamos…

Aušra Maldeikienė: taip, tai negautos pajamos.. Gal jos protingai suinvestuotos, gal aš jų protingai negavau, bet jos…  Ta prasme, ar iš tikrųjų jūs rašote, kad jokių nereikia biudžeto išlaidų šitam dokumentui. Taip, pakelti rankai nereikia jokių. Ar jūs esate intelektualiai pajėgūs? Aš kreipiuosi, čia gana abstrakčiai, nu, nes neaišku į ką, į kolegas, tarybos narius, nėra departamento direktoriaus. Ar jūs esate intelektualiai pajėgūs suvokti problemas? Kaip jūs pateikiate klausimą ir kaip jūs, ponia, jį pristatėte, tai man atrodo, kad jūs nepajėgūs intelektualiai išspręsti. Biudžeto lėšų gal reikia [tam, kad] surasti kompetentingus darbuotojus. Vat sakau, vat dar kartą šnekėsiu su meru.

Kęstutis Nėnius: Šiuo atveju aš vis dėlto ginčysiuosi…čia turėtų būti departamento direktorius.

Aušra Maldeikienė: Suprantate, aš ponios nepuolu.  Aš konstatuoju. Man visiškai tas pats. Man yra atostogos. Aš atostogų metu, aš važiuoju, tai gali ir ponas direktorius  atvažiuoti. Taip, taip jeigu jam šitas klausimas svarbus, tai ir ponas direktorius gali pakelti savo šitą, nes aš atostogų metu čia sėdžiu. Dabar konstatuoju faktą – dokumentas paruoštas sukeliant klausimų, kad žmonės, kurie jį ruošė yra intelektualiai kažkaip nepajėgūs suprasti problemų. Kai mes pristatinėjome praeitų ten metų plano įvykdymą, aš visą laiką akcentavau paprastą dalyką ir Tarybos posėdyje tai sakiau: mums svarbiausia, kad savivaldybėje dirbantys asmenys turėtų gebėjimų matyti problemas, mums jas pasakyti, o mes tada turėtumėm turėt gebėjimų jas politiškai bandyti gvildenti, tai yra – derinti interesus įvairių politinių [jėgų].

Kai atsisėda žmonės ir pradeda man pasakoti, kad savivaldybės turtas padidėjo, bet įsipareigojimai padidėjo, tai aš norėčiau turėti, kad man ateitų pristatinėti dokumentą žmogus, kuris supranta, kad, jeigu turtas didėja, bet įsipareigojimai auga labiau, tai bendrai balansas prastėja. Tai vat ir ką daryti, kad jis toliau neprastėtų? Tai o suprantate, ir dar aš labai noriu atkreipti jūsų dėmesį, tikrai gerbkite ir miesto gyventojus… Aš labai norėčiau, kad šitas būtų perduota tam ponui, kuris čia viršininkas… gerbkite miesto gyventojus ir gerbkite galų gale ir mūsų laiką ir išsilavinimą. Nu moku aš balansus skaityti, nu nesu pati kvailiausia. Ir tai, kas yra mums pateikta dabar, yra taip vadinasi mokykloje (jaunimo [kuris nemoka rusiškai], atsiprašau, jiems išversiu): otpiska, otviažys, dura. Vat tas žanras, vadinasi. Atrašinukas, aš tau parašiau, o tu pasikark. Tai nėra čia ką svarstyti iš tikrųjų.

Gintaras Radavičius:: Ta prasme, pagal įstatymą reikia pateikti, kad Taryba svarstytų iki liepos 15 diena. Tai skuba, sakykim, tokia yra. O ryte aš kalbėjau su direktoriumi, tai jis sakė, kad turi eiti į kažkokį valdybos posėdį.

Aušra Maldeikienė: Nu tai tegul eina…

Gintaras Radavičius:: Tai jis delegavo kitą žmogų. Šiaip paprastai konsoliduotas ataskaitas pristatydavo skyriaus, kuris užsiima šita ..

Virginija Kurilo: vedėja, Peleckienė…

Gintaras Radavičius:: Peleckienė, jinai atostogauja. Tiesiog yra tokia… kokia yra.

Aušra Maldeikienė:: Aš suprantu. Visi labai užsiėmę.

Gintaras Radavičius:: Pas mane tarnyboje irgi praktiškai…

Aušra Maldeikienė:: Visi užsiėmę.

Gintaras Radavičius:: (juokais) Visi atostogauja, o aš dirbu.

Aušra Maldeikienė:: Šiaip iš tikrųjų geras vadovas tuo ir skiriasi nuo visų kitų, kad jis neturi atostogų

Kęstutis Nėnius: Tai gal mes paleiskime žmones, kurių nebesitikime atsakymų?

Aušra Maldeikienė:: Gerai, nebesitikime. Ta prasme, aš išvis nebesitikiu atsakymų

Kęstutis Nėnius: O dar su kontrolieriumi galime padiskutuoti

Aušra Maldeikienė:: Iš tikrųjų ne. Gal aš nenorėčiau su kontrolieriumi už uždarų durų šnekėtis, tarsi mes kažkokius turėtumėm [slaptus reikalus].  Bet tiesiog mum būtų labai įdomu,gal iš tikrųjų atsisėdus rimtai [pakalbėti].

Pirmiausiai, mano supratimu, visi Tarybos nariai, (čia va mano pasiūlymai, ką aš siūlyčiau įrašyti),  kad turėtų būti paruoštas rimtas pristatymas tiesiog Tarybos salėje, kada yra lentelės, visi tarybos nariai, kurie tarybos nariai nori – ateina. Ne mūsų Komitetui, o visiem tarybos nariams: kokia yra finansinė padėtis, kaip siūloma spręsti, turėtų tame sudalyvauti ponas meras su savo komanda, ir pasakytų, kaip jie tas problemas spręs. Tada mes politiškai galėtumėm, ką nors vertinti. Kol kas, aš, be abejo, šiandien parašysiu tekstą savo blog‘e, ta prasme, atsiskaitysiu prieš savo rinkėjus, kad viskas yra absurdas ir jus kvailina. O turėtų būti pristatymas normalus, sakau, Tarybos salėje ir tada mes turėtumėm frakcijose kalbėti, aiškintis, nes ta padėtis yra bloga. Kelinti metai iš eilės išvada yra neigiama? Treti. Klausykite, treti metai iš eilės išvada yra neigiama. Taip, direktorius turi svarbių reikalų, į Finansų komitetą jis neturi laiko ateiti, nors tai yra svarbiausias komitetas. Suprantat, visi atostogauja.

AM komentaras: Bloge www.maldeikiene.lt po kiekvieno posėdžio yra pateikiams įrašas, kur komentuoju, kas mano galva svarbiausi. Yra ir po šio posėdžio.

Kęstutis Nėnius: Aš šitoj vietoje, būtų labai rimta departamento vadovui pastaba. Ir labai įdomu iš tikrųjų kur jis šiuo metu dalyvauja. Kur jis deda prioritetą?

Aušra Maldeikienė: Tai kur nori, ten tegul… Jis kur nors įsiteikinėja kokiai nors valdžiai. Ir tai jam nemažai kainuos. Aš dabar iš tiesų pradėsiu… Aš išvis viską skaitau, bet šitą aš dabar skaitysiu juodai. Aš atsisėsiu, visų trijų metu dokumentus perskaitysiu. Va, vasara. Ir skirtingai nuo kitų žmonių, na aš neturiu atostogų.

AM komentaras: Aš tikrai perskaičiau audito išvadas už kelis pastaruosius metus. Ir ne tik audito išvadas, bet ir dar krūvą visokių išorinių ir vidinių savivaldybės biudžeto analizių. Nieko gero pasakyti apie padėtį negaliu, nes iki šiol ji nėra nei aiškai pateikta, nei pasakyta, kas bus daroma. Nuolat apie tai rašau savo bloge.

Kęstutis Nėnius: Tai čia teigiamai informuojat?

Aušra Maldeikienė:: Nu čia neigiama. Ta prasme, kas kaip nori, tas taip girdi. Bet iš tikrųjų, pristatymas turi būti adekvatus. Ir viseims Tarybos nariams.

Kęstutis Nėnius: Tai gerai, žmogus turi aiškia nuomonę pasiskaitęs, daug blogiau, kai nepasiskaitęs, reiškia, nu..

Aušra Maldeikienė:: Ir turi būti grafikai, ir kitas dalykas – intelektualiai asmenys, vat ir kai mes prašėm. [turi būti pajėgūs]… Gero darbuotojo pavyzdys tai, kada jis moka suformuluoti problemą ir pasakyti: „Yra problema, man ją (iš)spręsti reikia arba žmonių, arba papildomų išteklių, arba papildomo laiko, kažko tai; aš turiu problemų“.

Bet kada problemų neturi ir netgi meluodami, aš manau, kad tai yra melagingas dokumentas, net neparašyta, kad ta išvada konsoliduota yra neigiama.  Ten nėra tokio. Tai turbūt įsivaizduoja, kad mes esame durneliai, kurie vat bet kada, tipo man ką nors paduos ir aš pakelsiu [ranką]. Tai aš nekelsiu. Ir tikrai ponas Šikšta irgi nekels. Čia ne tik Maldeikienė bjauri.

Skirmantas Tumelis: Na Šikšta gali būti ir bjauresnis?

Aušra Maldeikienė: Taip, taip. Aš tai dar tik paskandalinu, o po to stengiuosi padėti. O ponas Šikšta paskandalins ir…

AM komentaras: Deja, gyvenimas parodė, kas su Komiteto pirmininku susitarti nesudėtinga, tai rodo mano blogo įrašas spalio 13 dieną. Man dėl to tikrai nuoširdžiai apmaudu, bet žmonės gi negali būti vienodi, ar ne?.

Kęstutis Nėnius: Jis pasakys pats tegu, nes čia ne…

Aušra Maldeikienė: Tai taip. Bet pažįstu poną Šikštą. Tikrai patikėkit, kad išreikalaus visų popieriukų. Ne nu, čia reikalas, kad tiesiog ir save reikia gerbti. Mūsų visų pinigai. Mes greitai nebepragyvensim. O dėl tos, na čia tikriausiai ne pati svarbiausia problema tie važiavimai Vilnius Veža, bet ją reikia spręsti.

Gintaras Radavičius: Na aš suprantu. Aš tiktai faktą patį. Pavyzdžiui ta suma neatvaizduota.

Aušra Maldeikienė: Tai smulkmenos, o prie smulkmenų milijonai.

Kęstutis Nėnius: O kokios yra ženkliausios neatspindėtos sumos?

Gintaras Radavičius: Tai ženkliausios, aš kaip ir sakiau, tai pavyzdžiui 18 milijonų nebaigta statyba…

 Aušra Maldeikienė: Sakau, nebaigta statyba..

Gintaras Radavičius: Milijoną minėjau, kuris, sakykim, mokyklose, o ne ten, kur turi būti. Sakykim, toliau čia klaidos tarp straipsnių yra. Na valstybės kontrolės, sakykim, užprotestavo dėl kelių, gana formalu, bet visvien pastebėjau yra apie 700 milijonų, kad keliai ne.. kad keliai apskaitomi tik atskirom atkarpėlėm, nėra gatvių viso sąrašo, tinklo ir įvertinimo. Na čia toks aišku… Tie, kurie reikalauja didelių pinigų, sakykim, tai viską reikia suprasti. Turto nuvertėjimo požymiai, nevertinu, pavyzdžiui, nacionalinis stadionas, ten kiti, suprantat, paviršiniai nuotekų tinklai, kur ten reikia…

Aušra Maldeikienė: O kas, atsiprašau, su nacionaliniu stadionu?

Gintaras Radavičius: Na jis nėra įvertintas… Ta prasme, nėra įvertintas jo nuvertėjimas. Neaišku, kokia jo vertė.

Aušra Maldeikienė: O tai kokią vertę jam rašo?

Kęstutis Nėnius: Kiek ten praplovė pinigų, kiek užfiksavo

Aušra Maldeikienė: Palaukite, ten stovi milijonai, kuriuos reiks mokėti. Ten reiks nugriauti, ten milijonai, kuriuos reiks mokėti.

Gintaras Radavičius: Tai ten yra keli variantai.. Ten pagal dokumentus gali būti ir keli šimtai milijonų, o jeigu tai reikės tvarkyti, rekultivuoti, tai bus atvirkštinis rezultatas.

Aušra Maldeikienė: Taip, tai bus…

Gintaras Radavičius:  Kažkiek milijonų reikės, sakykim, investuoti.

Aušra Maldeikienė: ne vienas milijonas, kurį reikės investuoti

Gintaras Radavičius:: Bet ta situacija kokia ta turto vertė ir kas su juo sakykim bus; ar ten bus tas daugiafunkcinis-multi ir taip sakant su skaudžiom galimom pasėkmėm, sakykim, tai…

Kęstutis Nėnius: Bet tarkim dėl stadiono, aš gal ko nors nesuprantu, bet gali būti situacija, kad tai bus visa statyba ir finansavimas bus iš nacionalinio biudžeto. Tai dabar, pavyzdžiui, įtraukti ir atspindėti pas save, ar tai būtų visiškai teisinga?

Virginija Kurilo: Tai privaloma yra, bet jau yra…

Gintaras Radavičius:.. tai palaukit, dabar yra Vilniaus savivaldybės objektas; … tai jeigu vyriausybė, vėlgi kaip aš suprantu…

Kęstutis Nėnius: jo bet nugriovimo kaštų..

Gintaras Radavičius: elgiasi labai gudriai vyriausybė. Jinai ten paskiria nacionalinės svarbos objektu, o vykdytoju paskiria Vilniaus miesto savivaldybę, kaip sakant. O jeigu paskui koks nors Europos  klerkas pasakys, kad čia lėšos ne pagal paskirtį, tai prasidės, kaip sakant, kita muzika.

Kęstutis Nėnius: Yra daug niuansų,

Gintaras Radavičius: Tai čia, žinoma, tokiu atveju .. išeitis yra

Kęstutis Nėnius: o dabar vat mūsų departamentas, matot, tas išvadas girdit jūs jas, žinoma, iš tikrųjų — jūs tiesiog neturit galimybių, ar kaip čia yra, kodėl tas neišsprendėt..

Virginija Kurilo:  jau kai kas yra ištaisyta ir vykstant auditui tuo metu ir dabar kas liečia nacionalinį stadioną sudaryta komisija birželio trisdešimtą; jie įvertino … nuvertėjimas 10% komisijos.. komisijos nurodymu..

Kęstutis Nėnius: Sistema tokia, kad ne visi informaciją valdo

Gintaras Radavičius: bet nuvertėjimas tada, jeigu taip, tai yra gana optimistinis 10%

Kęstutis Nėnius: Tai yra savivaldybės fragmentuoto veikimo problemos. Čia suveda tarsi.. nėra tarpusavio netgi.. Ir turėtų administracijos vadovas ir departamento vadovas..  Supratau

Gintaras Radavičius: Absoliučiai teisingai

Kęstutis Nėnius: nes čia mes galim kirkintis, bet reikia..

Aušra Maldeikienė:  gerai, žodžiu mes dabar šitą klausimą išanalizavom, jo nu net svarstyt neišeina kaip, mes nepritariam. Nes nepritariam, mano supratimu, aš dokumentui nei pritart, nei nepritart negaliu. Dokumentas iš esmės melagingas, nes net neparašyta bendra išvada jame, pamesta lentelių kvaileliams, nu, vadinasi dabar pats techninis dokumento paruošimas ir pateikimas yra, mano supratimu, yra žemiau kritikos ribos ir į tai turi būt atsižvelgta. Šitaip dokumentų ruošt negalima.

Kęstutis Nėnius: nes čia reiškia kontrolieriaus dalyvavimas yra jo pačio iniciatyva; jo nebūtų ir mes nežinotume

Aušra Maldeikienė:  Taip. Aš būčiau pareikalavus, kad būtų kontrolierius, nes ant mano lapo … duokit man kontrolierių. O antras dalykas aš apie neigiamą išvadą žinojau, nu nes Greitosios… kadangi kontrolės komitete visur domėjausi. Tai suprantate, aš būčiau padariusi labai paprastą dalyką – iš vis nesvarstyt klausimo, kol nėra kontrolieriaus, bet jeigu mes jau gavom kontrolierių, tai nors sužinojom, kad mano pretenzijos bent jau mažų mažiausiai nėra laužtos iš piršto.

AM komentaras: Skirtingai, nei Kęstutis Nėnius, aš išvadas žinojau, buvau pas Kontrolierių, su juo ir jo komanda ne kartą apie jas kalbėjau. Dokumentus buvau skaičiusi.

Gintaras Radavičius: Jeigu leisite man vieną pastebėjimą. Šiaip tai  klausimas yra iš dviejų dalių – konsoliduotų sąskaitų rinkinys, kaip toks, ir kontrolieriaus išvada, kaip antras klausimas. Kadangi vieno be kito negalima, sakykim svarstyti, už tai aš visą laiką departamentui sakau – prie savo rinkinio būtinai pridėkit mano išvadą ir dėl, sakykim mūsų, kaip tarnybos išvados, jeigu visiškai nubraukia – ne visai teisingai, nes mes darbą padarėm tai didelį. Išvadai gal reikėtų pritarti.

Aušra Maldeikienė: Ir ką… Pačiai išvadai? Nu tai ta technine prasme, tiems skaičiams – taip.

Kęstutis Nėnius: Tada turėtų klausimo pateikimas būti kitoks, konsoliduotų tų ataskaitų su kontrolieriaus išvada.

Gintaras Radavičius: Tai taip ir yra klausimas taip ir pateikiamas, tiesiog išvada, jinai irgi turi būt patvirtinta.

Skirmantas Tumelis:  Čia kartu viskas eina

Gintaras Radavičius:..yra kratinys, kurio kaip sako teisingai suvokti ten..

Aušra Maldeikienė: Išvados mes neturime. Tekste netgi nutylėta, kad išvada yra neigiama.

Kęstutis Nėnius: Bet pačiam pavadinime..

Aušra MaldeikienėPatikrinkite, patikrinkite tekstus, pasižiūrėkite – nėra niekur parašyta. Pasižiūrėkit, — vat yra dokumento pateikimas, suraskite man, kad išvada.. parašyta pateiktos.. ką aš turiu… aš patvirtinu skaičiukus. Klausykite, aš tų skaičiukų patvirtinti irgi negaliu, todėl kad aš jų netikrinau, aš ne auditorė. Aš galiu tik patvirtinti audito išvadą, bet ne skaičiukus, o išvados nėra tekste.

Gintaras Radavičius: Tai aš apie tai ir kalbu – yra klausimas iš dviejų dalių: rinkinys kaip toks ir kontrolieriaus išvada, kuri eina .. paaiškinanti, kas tai yra

Aušra Maldeikienė: Taip, tai va tos nėra. Nebuvo pridėta. Mūsų komiteto pateikimo. Mums nebuvo jos. … Apie ką mes kalbame?  Aš vidury kaimo, kur nėra iš vis interneto sėdžiu…

Algis Žvejis: Finansų departamentas savo aiškinamajame rašte yra viską surašęs, kad tai yra teikia konsoliduotų ataskaitų rinkinį ir kontrolieriaus išvadas kartu. Viskas kartu yra.

Aušra MaldeikienėParodykit man prašau tą išvadą. Kur parašyta kad išvada kontrolieriaus yra neigiama?

Algis Žvejis: . Čia dokumentai yra kartu teikiami.

Aušra Maldeikienė: Gal ir yra ta prasme, aš nesiginčiju. Man nebuvo duota.

AM komentaras: Kontrolieriaus auditas su neigiama išvada buvo prikabintas jau po to, kai Komiteto darbuotoja gavo iš departamento dokumentus dėl 2014 metų biudžeto ataskaitų tvirtinimo. Ir jos buvo prikabintos man pareikalavus Be to, kaip matome iš teksto, pristatnta klausimą Virginija Kurilo kalbėjo apie ką tik neri, išskyrus apie esmę ir NEIGIAMAS audito išvadas. 

Kęstutis Nėnius: Tai šitoj vietoj mes turim reiškia suvokimą,  aš bent jau susidariau suvokimą tokį, kad savivaldybės Finansų  departamentas nu neturėjo tokios galimybės, gal gebėjimų, jie taip ir sako, fiksuoja tą informaciją, kurią turi apskaitoj ..

Algis Žvejis:  Kurią mum pateikia savivaldybė …?

Kęstutis Nėnius: čia yra visos administracijos atskirų departamentų tarpusavio veikimo apjungimo klausimas, kad ne visa disponuoja informacija Finansų departamentas ir vat šitoj kontrolieriaus išvadoj  tas yra

Gintaras Radavičius: kaip pasekmė, taip.

Aušra Maldeikienė: Taip. Treti metai iš eilės? Tai vadinasi, jie, tas Finansų departamentas gali pradėt vaikščioti ir aiškinti, galų gale, ir šitas komitetas, yra va ir šiandien pristatymas – mes turim problemą, mes neturim visos informacijos, kelinti metai yra neigiama išvada.

Kęstutis Nėnius: yra bendra informacija, kad neatspindėta, reiškia, tam tikra informacija, o kitas dalykas tai tas kas kontrolieriaus išvadoj, tai ko jūs negavot, o kaip kontrolieriai gavo?

Gintaras Radavičius: mes auditavom..visus rinkinius (?)

Kęstutis Nėnius: Tai mes galim po šitos informacijos pristatymo tik suformuluoti, kad departamentas ar administracija kaip tokia pateiktų veiksmų planą, kaip spręsti tą problemą, nes kitaip mes tiktai piktintis vien negalim

Aušra Maldeikienė: Ne, aš nesipiktinu, aš tik stebiuosi

Kęstutis Nėnius: Ar ne taip?

Aušra Maldeikienė: kol kas aš nesuprantu už ką balsuot, aš tiesiai pasakysiu, aš balsuoju prieš dėl to, kad aš net nesuprantu, ko iš manęs nori. Patvirtinti  kontrolieriaus išvadas nu…

Kęstutis Nėnius:  Man tai norisi suformuluoti kažkokią tai užduotį, kaip spręst problemą. Tai tegu ir tai būtų administracijos užduotis.

Aušra Maldeikienė: Kas tuos visus finansus daro ta moteris, kuri vadinasi keistu vardu

Komiteto padėjėja: Jasiukonienė? Raimonda?

Aušra Maldeikienė: kuri ten administracijos pavaduotoja atsakinga už finansus… Vylūnė, neatsimenu pavardės.. Tai gal tegu ateina administracijos direktorė, mums pasako, kaip jinai ketina tokius dalykus daryti, čia jos turbūt darbas.

AM komentaras: Deja, po beveik pusantro mėnesių atėjusi p. Vylūnė Urbonienė su p. Vygintu  Jaku atsakyti nieko rišliai nesugebėjo, apie tai yra įrašas mano bloge  rugsėjo 21 dieną.

Kęstutis Nėnius: Greičiausiai

Aušra Maldeikienė: Gal netgi aš sakyčiau, jos čia šiuo atveju reikia, jinai atsakinga, jinai tuo labiau sakė, kad atėjo čia su viltim, ne viltim, o pareiškimu, kad jinai sumažins nedarbą mieste, tiesa, nežinojo, koks jis yra, bet sakė sumažins – tai gal tegu mažina.

Kęstutis Nėnius: tai gal mes galim paprašyti, kad sekančiam komiteto posėdžiui.. kad ateitų ir..

Aušra Maldeikienė: Ir aš vis dėlto dar kartą kartoju, aš norėčiau, kad galbūt ir gal kartu ir aš, manyčiau, tikrai būtų gerai, tegu baigias tos … atostogos, ne pasaulio galas, kad ir kontrolieriaus tarnyba paruoštų pristatymą Tarybos nariams, nu tokį žmonėms suprantama kalba paaiškint problemas, parodyti grafikus, skaičius, kokios yra tendencijos, kad mums nesakytų, kad turtas auga dvidešimt keturiais, o nuostoliai didėja šešiasdešimt devyniais, tai man užtenka proto suprast, kad kažkas iš vis ne taip, ir kad jie pasakytų, kaip jie įsivaizduoja tas tendencijas, net merui, čia tik tiesiog turi būt prierašas kažkoks

Kęstutis Nėnius: Nu tos tendencijos čia jau yra kiti dalykai, bet šiandieną mes dar neturime kitos (?) apskaitos jeigu darysim išvadas tai vėl bus tada..

Komiteto padėjėja: Tai nepritariam ir surašom priežastis

Kęstutis Nėnius: Aš nežinau, pirmininkė sako..

Komiteto padėjėja:  Pirmininkė sakė, — prieš

Dmitrij Gneušev:  Reikės vėl rimtai tada.. atidedam klausimą po, tegul ateina administracijos direktorė ir mes tada su ja šnekam

Kęstutis Nėnius: Pirmininkė buvo prieš tai, kad šiandien patvirtintų, tai iš principo atidedam

Gintaras Radavičius:: Aš tai kiek sutrikęs, nes mes tai dirbom metus laiko, rezultatas yra

Kęstutis Nėnius: Ne, ne… jūsų darbui mes nepritariam

Dmitrij Gneušev:  Pačiam sprendimo…

Kęstutis Nėnius: Jūsų darbas yra viskas tvarkoj.

Dmitrij Gneušev: Yra daug lentelių

Kęstutis Nėnius: Yra kas virš jūsų nepadarė darbo

Dmitrij Gneušev: Žmonėms suvokiama kalba apie ką šnekam, tiesiog suvalgyt kad galima…. kad sukramtytumėt.

AM komentaras: Jeigu ir jaučiu, kokią nors gėdą dėl to, kas vyko Komitete, tai tik todėl, kad buvau pernelyg minkšta. Nuoširdžiai pasižadu sau ir rinkėjams, kad panašiais atvejais, kai be sąžinės tvarkys jūsų pinigus,  būsiu daug piktesnė ir reiklesnė.

Be kita ko, dėkoju p. Algiu Žvejui, kad šifruodama ir rašydama šią stenogramą (tai kelios mano gyvenimo dienos nuo ryto iki vakaro) turėjau galimybę galutinai suvokti, kaip klaikiai neprofesionalus ir moraliai degradavęs Vilniaus meisto savivaldybės Finansų departamentas. Visom prasmėm.

Norite teisti, prašau. Aš tikrai visuose tuose farsuose nedalyvausiu. 

17 komentarai įraše "Etikos žaidimai Vilniaus savivaldybės rūmuose arba kaip užčiaupti maldeikienę?"

 1. Vita parašė:

  Aušra, go! Pavaryk!

 2. ok parašė:

  Kokį š.. mala per posėdžius,kiek bereikalingo “vandens”.Ir už tai gauna nemažus pinigus. O milijonus skirsto lengva ranka. Kad taip iš savų…

 3. Irma parašė:

  Niekaip logika nesuveda, kokio lygio biurokratiniai aparatai, o ypac tie darbuotojai turi buti, kad nesugeba net sklandziai pilno sakinio syregsti. P. Maldeikiene – gerbiu Jus, kad bent bandote kovoti su “vejo malunais”, ir labai viliuosi, kad viesumas pades bent pradeti judinti nekompetetingus asmenis is ju siltu kedziu. Tokio rango biurokratai nesugebantys logiskai isdestyti bent faktu… Tiesiog apmaudu.

 4. I. parašė:

  Klausausi ir netikiu savo ausimis, kad dar žmonės gali taip kovoti su aukštaisiais buduliais, pagarba didžiausia, Aušra! Jūs mane įkvepiate!

 5. Ambra parašė:

  Pagarba Žanai d’Aušrai 🙂

 6. Smiltė parašė:

  “Kęstutis Nėnius: buhalterinė apskaita, tiesiog tobulėja ir atitinkamai

  Virginija Kurilo: taip, nežinojom kaip ištaisyti

  Kęstutis Nėnius bet judam į priekį,”……… Verkiu

  Čia biudžetas svarstomas. Įdomu, kaip Valstybės biudžetas tvarkomas? Įtariu taip pat.

 7. Diagnozė parašė:

  Ar tikrai taip vadovaujama Finansų komiteto posėdžiams? Siaubas. Jokios konstruktyvios analizės. Tik išreiškiamas pyktis ir kažkokios beprasmės replikos.
  Na ir išsirinkome deputatę… 🙁

  Beje, o kur pirmoji įrašo dalis? Juk tekstas prasideda nuo žodžių “Antras dalykas”. Jei yra antras dalykas, tai turi būti ir pirmas. Mistika kažkokia… Tai gal per tą “pirmą dalyką” ir buvo aprėkti žmonės – kas galėtų paneigti?

  p.s. sudominot, turėsit draugą diagnozei

  • pirmąją dalį, jei pageidaujate, galiu atsiųsti. Tiesa, tie žmonės, kurie mane skundė Etikos komisijai pirmoje dalyje nedalyvavo. 🙂 Taigi, sunku “aprėkti”, kaip sakote, vargšus klerkus, kai jų nėra, ar ne? O gal jūs žinote kokius būdus? Jie gi patys skunde verkia, kad priverčiau sėdėti už durų, ar ne? Beje, galite Komitete gauti visus Komitetų posėdžių įrašus. Jie vieši. Aš čia įdėjau tik tą, kur esu tiesiogiai kaltinama. 🙂

   • Diagnozė parašė:

    Yep 🙂 Taip ir nukrito iš dangaus ta moteriškė ir vyras į posėdį po žodžių “antras klausimas” 🙂 🙂 Iš teksto, gi, matosi, kad jie jau čia buvo.

    Negalvokite, kad visi tokie naivūs.

    • Diagnozė, kuris vilnietis.v@gmail.com, aš suprantu, kad jums labai sunku. Bet ką padarysi, kam gi lengva… Nerimaujate? Aš tikrai nesu naivi. Ir suprantu, kaip sunku atsimušinėti, kai kitas žaidžia atviromis kortomis. Kartoju, įrašai vieši, imkite Komitete, šifruokite, platinkite, bandykite pagrįsti savo poziciją. Bet paprastai tokiems, kaip tamsta, darbui nei jėgų, nei savigarbos neužtenka.
     Daugiau tamstos komentarų nepraleisiu, nes jie beprasmiai ir gaišina. Rašykite savo blogą ir ten telkite maldeikienės oponentus. Bus gražus ir prasmingas politinis judesys, o dabar bandote pasirodyti svetimoje erdvėje. Sėkmės

  • Beje, labai nuoširdžiai tikiuosi, kad jūs manęs nerinkote. Labai…
   Kita vertus, deputatai buvo prei sovietų. Dabar jų nėra. Tad jų ir išrinkti neįmanoma.

 8. Edvard parašė:

  Kadangi priminėte greitąją, šiek tiek Off-topic’o. Minėjote, kad reikalausite papildomo audito. Kokios naujienos dėl GMPS situacijos? Ačiū.

  • Pareikalavau papailddomo tyrimo. Buvo naujos papildomos Kontrolieriaus išvados, kurios dar blogesnės, nei anksčiau. Informavau žurnalistus, buvo keli straipniais ir reportažas. Dabar laukiu naujos stebėtojų grupės posėdžio (dar savaitę) ir rašysiu peticijas merui, etc. Administracija kol kas nieko nedaro.

 9. Dovydas Sankauskas parašė:

  Net sunku patikėti, kad tokiame vaikų darželyje priimami milijoniniai biudžetai. Ačiū už jūsų darbą.

 10. Domantas parašė:

  Siaubas. Ponia Maldeikiene, žmonės sako, kad jūs per daug rėkiat, bet iš to ką girdėjau aš būčiau nusišovęs išvis. Jeigu jūs nedalyvautumėte pokalbyje tai pagalvotum kad čia radijo teatro absurdo cirkas, o ne finansų svarstymas. Aš bandau suvokt kaip su tokio lygio kalbom ir kompetencija gyvuoja visa Vilniaus savivaldybė. Kaip ji dar nežlugo. Siaubas. Negi nėra teisinių priemonių su tuo kovot? Čia jau nusikalstamas aplaidumas jei tie žmonės tikrai tokie, atsiprašant, durni ir neišsilavinę. Spirti lauk palengva, gal susimąstys tada. Beje, žinokit, kad turit mano visišką palaikymą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *