MENIU

Komentarai (0) #išsaugokgalvą

Atsakymas į Petro Gražulio paskleistą šmeižtą

Atviras Seimo narės Aušros Maldeikienės laiškas

Man malonu, kad p. P. Gražulis sunerimo, jog aš Seime ketinu dirbti, viešinti informaciją, neketinu savintis parlamentinių lėšų ir/ar gryninti pinigų per gėlių prikimus ar vakare užsipilti 40 litrų benzino į savo automobilio baką, o ryte jau į tą patį automobilį pilti dyzeliną. Ar ne tokia praktika buvo paplitusi? Taip nebus. Ir kai sužinosiu, viešinsiu informaciją apie bet kurį Seimo narį.
Tiesa, informacija, pateikiama po. P. Gražulio laiške, yra absoliutus melas.
Ir aš labai didžiuodamasi galiu pasakyti, kad mano šeima yra mano pasididžiavimo šaltinis, pamatas ir ramstis, jie, dauguma kurių jau pas Dievą, man padeda išlaikyti kasdienybės naštą.
Mano tėtis – Kazimieras Seibutis (1919 m. rugsėjo 4 d. Meldučių km. Rokiškio apskritis – 1985 lapkričio 21 d. Vilnius), statybininkas, politinis kalinys. Vokietmečiu Vilniuje mokėsi Politechnikume. 1947.01.09 -1955.02.16 politinis kalinys, kalėjo Vorkutos lageriuose Komijoje (dabar Komijos respublika). Grįžęs į Lietuvą nebegalėjo tęsti mokslų, įvairiose statybinėse organizacijose dirbo statybos darbų vykdytoju.
Tėvelio tėtis Antanas Seibutis (1880-1959) buvo stambus Ragelių valsčiaus (dabar Rokiškio rajonas) ūkininkas, politinis kalinys, kalintas Karagandos lageriuose; tėvelio mama — Anelė Mackutė Seibutienė (1888- 1969), tremtinė Karsnojarsko krašte. Ji gimė Narkūnų km. ūkininko, kaime vadinto knygiumi, nes turėjo nemažai knygų ir buvo uolus skaitytojas, šeimoje. Jos brolis Balys Mackus buvo Rokiškio mokyklų inspektoriumi, susilaukė sūnaus Jono Mockaus, vėliau tapusio garsiu matematiku, profesoriumi, Mokslų akademijos tikruoju nariu, apdovanotu Lietuvos mokslo premijomis.
Mama — Elena Gražina Seibutienė (g. Baradinskaitė, 1927 m. birželio 25 dieną Kėdainiuose– 2016 m. gruodžio 13 d. Vilniuje). 1950 metais baigė Kauno universiteto Farmacijos fakultetą, provizorė. Dirbo Radviliškio, Palangos, Vilniaus vaistinėse. Mamos tėtis Vincas Baradinskas (1897 – 1981) — vargonininkas, chorvedys, ilgus metus tarnavo Utenos, Kėdainių, Krakių bažnyčiose, mamos mama — Pranė Baniūnaitė Baradinskienė (1898-1980) augino aštuonis vaikus, siuvinėjo Bažnytinius rūbus, nes mokėsi šio gražaus amato Rygoje ir Varšuvoje.
Brolis – Kazimieras Seibutis (gimęs 1961 m. rugpjūčio 29 d. ) apie du dešimtmečius buvo BNS Užsienio naujienų skyriaus vyr. redaktoriumi, vertėjas. Brežnevo laikais dalyvavo kontrkultūriniuose sąjūdžiuose, už aktyvias viešas antisovietines provokacijas kalintas psichiatrijos ligoninėse.
Nė vienas mano šeimos narys — tėvai, seneliai, dėdės ar tetos, kaip ir aš, NIEKADA nepriklausėme nusikaltėlių organizacija pavadinimu Komunistų partija.
Melo kojos trumpos. O mano darbas ir toliau bus toks, kokio kai kas nenori, o kai kas jam labai pritaria.
Tokiu primityviu melu manęs tikrai nesustabdysite.
Dėl sūnaus Mato Maldeikio darbo, karjeros ir kitų dalykų prašome kreiptis į Seimo Kanclerę. Tai ne mano sritis ir aš NIEKADA jokia forma nesu protegavusi nė vieno iš savo sūnų, kurie yra protingi, išsilavinę ir labai garbingai tęsia šeimos pasiaukojančio darbo Tėvynei tradiciją.
Mano studijos yra geriausia, kas galėjo ištikti mane tais niūriais sovietiniais laikais. Studijos buvo puikios, tarp išskirtinių asmenybių. Aš jomis labai didžiuojuosi. Jos suteikė intelektualinį pamatą visam mano gyvenimui. Dėkui Maskvos universitetui už geriausius gyvenimo metus ir už tai, kad ten galutinai išmokau labai sunkiai dirbti ir dabar galiu tarnauti savo Tėvynei.
Aušra Maldeikienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *