MENIU

Komentarai (0) Darbas Europos Parlamente

Vienos komandiruotės pamokos — Šri Lanka ir Gazos civiliai

Prieš porą savaičių buvau komandiruotėje Šri Lankoje. Tai, ką ten supratau, tik sustiprino mano įsitikinimą, kad privalau visokeriopai remti bet kokias pastangas karpyti Europos Sąjungos paramą vadinamosioms neturtingoms pasaulio  valstybėms, ir koncentruotis į bendrų europinių namų gynybą. Tiesa, tvirtai tikiu, kad tie bendri europiniai namai apima ir tas pasaulio teritorijas, kurios išpažįsta Vakarų vertybes, tame tarpe — ir ypač dabar —  ir Izraelį. 

Kad ir kaip paradoksaliai tai iš pirmo žvilgsnio atrodytų, tačiau trys įtemptų pokalbių dienos Šri Lankoje, man suteikė daug papildomų argumentų be išlygų remti Izraelio karinę operaciją Gazos ruože. 

Pirma, ką veikiau Šri Lankoje? Europos parlamente priklausau Pietų Azijos delegacijai. Delegacijos yra grupės parlamentarų, kurie  paskiriami gilintis į Europos Sąjungos ir atitinkamos šalies ar, kaip mano atveju, atitinkamo regiono ryšius su Europos Sąjunga. 

Privilegijos neturtingoms valstybėms 

Vizitas į Šri Lanką buvo susijęs su vadinamosios bendrosios lengvatų sistemos šiai šaliai pratęsimu ateinančiam laikotarpiui. 

Bendroji lengvatų sistema yra Sąjungos pagalbos žemiausio išsivystymo valstybėms priemonė, kuri į atitinkamą sąrašą įtrauktoms šalims leidžia savo prekes Sąjungoje pardavinėti be muitų arba su gerokai mažesniais muitų tarifais. Mainais privilegijos siekiančios šalys privalo pasižadėti laikytis 27 pagrindinių konvencijų, kurios apibrėžia žmogaus teises, darbo rinkos taisykles, aplinkosaugos standartus bei geros valdysenos principus — kitaip sakant, viešųjų  išteklių valdymą visos visuomenės labui be piktnaudžiavimų ir korupcijos. 

Pirmą kartą Šri Lanka į šią sistemą buvo įtraukta dar 2005 metais, tačiau po penkerių metų dėl grubių žmogaus teisių pažeidimų iš jos pašalinta. Nors šalies valdžia žadėjo, kad visi pažadai taps kūnu, tad 2017 metais ji vėl įtraukta į lengvatinės muitų sistemos lauką, tačiau ir vėl pažadai liko tik popieriuje. Istorija nesibaigė, ir dar ne kartą Europos Sąjunga gelbėjo šalį, teikdama jai privilegijas, į kurias buvo atsakoma ne tik nevykdant pažadų, bet net ribojant kai kurių Europos Sąjungoje pagamintų prekių importą į šalį. 

Per tris vizito dienas supratau, kad anos valstybės vadovai labai trokšta Europos Sąjungos privilegijų ir įvairiausios pagalbos (šalis gi skursta, aiškina ponai), bet net negalvoja apie tai, kad kažkokiu tai būdu pakeistų savo šalies žmonių gyvenimą ir sukurtų pagrindą jų ekonominei gerovei. 

Koks tas Šri Lankos socializmas 

Per dabar jau daugiau nei pusšimtį nepriklausomybės metų šalis net nesugebėjo įsivesti adekvačių nuosavybės santykių, žemė iki šiol priklauso valstybei, tad ji su ja daro ką tik nori, o verslininkai, kurie išdrįsta atleisti darbuotojus, yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn (!). Neatsitikinai pilnas šios valstybės pavadinimas Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika, o tokia abrakadabra bemaž visada reiškia, kad nei normalesnės rinkos ekonomikos, kuri galėtų garantuoti ekonomikos augimą, nei demokratijos, nei socialinių teisių šalies gyventojai tikrai neturi.

Tad visas tris dienas aukščiausi šalies pareigūnai — pradedant prezidentu ir parlamento pirmininku baigiant darbo ir prekybos ministrais mums piešė rožinius paveikslus, tačiau jau po kelių minučių pokalbio su vis dar rankų nenuleidžiančias, nors kasdien persekiojamais žmogaus teisių aktyvistais būdavo aišku, kad tikrovė visiškai kitokia. 

Tik vienas, konkretus pavyzdys iš daugelio. Tamilų ir musulmonų gyvenamosiose žemėse, kur nėra jokių budistų,  šiuo metu valstybė stato 23 budistų vienuolynus, kuriuose po to niekas nemedituos. Tiesiog tokiu grubiu būdu valstybė nugina žmones nuo juos maitinančios žemės, juolab, kad tam turi teisę — visa žemė gi priklauso jai.

Kalbant su parlamento pirmininku ir klausantis patikinimų, kad Šri Lankoje vienodai gerbiamos visos konfesijos, atkreipiau dėmesį į šalies Konstitucijos 10-ąjį straipsnį, kuris remiantis geriausias gyvulių ūkio principais teigia, kad tarp lygių tikėjimų budistai yra svarbiausi ir valstybės išskirtinai remiami. Man buvo paaiškinta, kad budistai svarbiausi, nes jų 70 proc. Kitaip sakant tezė apie visų tikėjimų lygybę, kuri lyg ir skamba šalies Konstitucijoje, 10 str. str. yra eliminuojama. 

Beje, neseniai dėl  esą sudėtingos padėties šalyje ir lėšų stygiaus atšaukusi savivaldos rinkimus ir priėmusi Terorizmo prevencijos įstatymą, kuris leidžia be teismo neribotą laiką kalėjime laikyti valdžiai neįtikusius žmones,  valdančioji klika panaikino ir galimybę demokratiniu keliu keisti situaciją.

Duokite pinigų ir nemokykit gyventi

Mūsų delegacijos vadovė žaliųjų frakcijos narė iš Suomijos oficialių pokalbių metu demonstravo diplomatijos aukštumas ir vis bandė mandagiai priminti Šri Lankai jos pažadus Europos Sąjungai, tačiau buvo visiškai akivaizdu, kad kitos pusės logika buvo labai paprasta — duokite pinigus ir nemokykite gyventi. Kaip puikus tokio bendradarbiavimo be išankstinių sąlygų pavyzdys mums buvo pateikta Kinija.  Tai, kad Kinija investuoja skolindama pinigus šaliai, kuri po to bankrutuoja, nes nesugeba paskolų grąžinti, buvo nutylima, nors tai aiškiai konstatuoja tarptautinės organizacijos. 

Kai ateis laikas balsuoti už pagalbos paketą Šri Lankai, aš būsiu prieš. Ir net todėl, kad man nebūtų gaila beteisių šalies moterų, religinių mažumų ar verslininkų, kurie bando auginti savo šeimos ir šalies gerovę. 

Nepalaikysiu tokios  beprasmės pagalbos, nes, pirma, akivaizdžiai matau, jog iš esmės parama atiteks valdančiai klikai, kuriai Kinija patinka ir todėl, kad projektus, į kuriuos investuoja skolindama jau ir taip bankrutavusiai valstybei, gauna tiesiog padalinusi kyšius. 

Kita vertus, nepalaikysiu ir todėl, kad gavusi europines privilegijas Šri Lankos valdančioji klika turtės ir siautės dar labiau, o gyventojų lėšos iš esmės taip ir nepasieks. 

Politkorektiškumo rūkai

Kodėl visa tai rašau Izraelio karo kontekste? Vadinamasis politkorektiškumas išmokė politikus plepėti apie pozityvius niekus ir tiesiog žavėtis vadinamaisiais mažutėliais. Jie visada yra aukos, jiems visada kas nors trukdo ir tiesiog iš burnos kąsnius vagia. Na o tie, kurie sunkiu darbu sumeta mažutėlių gyvenimui palaikyti, visada duoda per mažai, tad dar ir kalti lieka. 

Pirmas klausimas, kuris kirba mano galvoje, o ar tikrai Izraelis kaltas, kad Gazos zonos gyventojai skursta, reikalingi nuolatinės paramos ir viso pasaulio atjautos bei ašarų? 

Prieš šimtmetį savo valstybę pradėję kurti žydai tikrai nebuvo turtuoliai. TVF vertinimais, 2023 metais su 58,2 tūkst. JAV dolerių vienam žmogui, ji laikoma 13 turtingiausia pasaulio valstybe. Kodėl ji tokia turtinga? Atsakymas paprastas: žydų vaikai  daug ir sunkiai mokosi, o po to kuria  aukštos technologinės vertės įrangą ar moderniausius vaistus.

Palestinos  BVP vienam — 2910 doleris. Žinoma, labai labai maža suma, bet ar dėl to kaltas Izraelis? 

Spalio 7 dienos „Hamas“ teroristų  suorganizuotų žudynių išvakarėse Arabų Barometras kartu su Palestinos tyrėjų grupe atliko reprezentatyvią apklausą. 

Atsakydami į klausimą, kas kaltas dėl itin prastos ekonominės situacijos, tik 16 proc. Gazos ruožo gyventojų minėjo išorines jėgas. Tiesa, 29 proc. zonos gyventojų, ir ypatingai jauni žmonės iki 30 metų, pagal tą pačią apklausą, palaikė „Hamas“ teroristus. „Foreign Affairs“, kur radau šituos skaičius, rašo, kad tas beveik trečdalis teroristų gerbėjų reiškia mažą palaikymą. Mano galva priešingai, tai baisus skaičius. 

Nustokime remti teroristus

Europos Sąjunga visada buvo didžiausias tarptautinis Palestinos donoras. Humanitarinę pagalbą palestiniečiams ji teikia nuo 2000 metų ir suma jau viršija 

Nuo 2014 iki 2020 metų Europos Sąjunga per įvairias savo paramos programas į šį regioną investavo 3,38 mlrd. eurų, nuo 2021 metų — dar  681 mln. eurų. Humanitarinė pagalba nuolat skurstantiems palestiniečiams per tą patį laikotarpį sudarė dar per vieną milijardą eurų. Po to, kai Palestinos gyventojai („Hamas“ teroristai yra palestiniečiai, net jeigu kam nors toks faktas nepatinka) išskerdė švenčiantį jaunimą ir taikias žydų šeimas, Europos Sąjunga šiemet numatytą paramos sumą padidino tris kartus. 

Kur galiausiai nukeliauja tie pinigai? Žinoma, „Hamas“ teroristams valdžioje, kuri jų dėka ir ginkluojasi, ir jaunimą ugdo neapykantos Izraeliui ir Vakarams dvasia.  

Kaip visada,  ir šiuo atveju, kuo daugiau kam nors padedi, tuo blogesnis esi. Nepasitenkinimą dėl pernelyg menkos Europos Sąjungos pagalbos  girdėjau Šri Lankoje. Dabar net Europos miestų gatvėse milžiniškos minios, tame tarpe ir Briuselyje, piktinasi, kad Europa neatsiriboja nuo Izraelio ir negelbėja vargšės Palestinos. 

Tik visiškai aklas nemato, koks pavojingas tapo pasaulis, kurį agresyviai puola visa eilė autoritarinių valstybių. Patinka tai kam ar ne, Europos Sąjunga ir Lietuva, deja, tikrai pateks į geopolitikų kovų girnas, kurios mals taškydamos kraują ir ašaras. Kaip manote, kas  — Palestina ar Izraelis parems Lietuvą, kai būsime puolami? 

Europos liaudies partijos politinė grupė, kuria priklausau parlamente, esamoje situacijoje palaiko Izraelį ir ragina Sąjungą didinti humanitarinę pagalbą Gazos civiliams. Mano gi galva, ta pagalba turėtų būti apribota siekiu atverti kaip galima daugiau humanitarinių koridorių, net jeigu palestiniečių broliai arabai tam priešinasi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *