MENIU

Komentarai (4) #išsaugokgalvą

Korumpuoti vagys iš teismų ir visokių 15min.lt: jūs tyčiojatės iš Lietuvos Konstitucijos

Mano skyrybų fakto išviešinimas, nors byla buvo uždara, patvirtino liūdną tiesą, kad teismų darbuotojai prekiauja duomenimis, tad šiandien kreipiausi į atitinkamas institucijas.

Esu viešas žmogus. Moku susidoroti su išoriniu spaudimu. Šlykštu, žinoma, ir man matyti žmones, kurie vadina save žurnalistais, bet išties yra tiesiog vagys, gyvenantys kitų žmonių krauju ir iš to uždirbantys savo judo grašius, bet aš jų jau tiek mačiau, kad nebesistebiu.

Vis dėlto kitiems, kuri ne tokie atsparūs purvui, kurie iš arti nematė visokių janutienių, garbačiauskaičių, lukaityčių, etc, etc. (jų vardas legionas) tai gali būti itin skaudu. Ir jų duomenų viešinimas jiems gali būti tragiškas.

Tad šiandien jau kaip Tautos atstovė kreipiausi į atitinkamas organizacijas, kad būtų išaiškinti žmonės, kurie prekiauja kitų gyvenimas, bei būtų sustabdyta praktika, kurį prieštarauja šalies įstatymams. Toks uždarų bylų duomenų viešinimas daro gėdą visai šalies teisinei sistemai ir visam šalies teisėjų korpusui.

Ypatingai atkreipiu jūsų dėmesį į 15min. žurnalistus, kurie vadina save tiriamosios žurnalistikos specais, bet dažniausiai tiesiog vagia ir korumpuoja teisinę sistemą pasitelkdami tokius pat korumpuotus teismų (o kartais net STT) darbuotojus. Tokia korumpuotų žiniasklaidos ir teismų atstovų sąjunga yra reali grėsmė žmonių teisėms ir laisvėms; tokia praktika pakerta šalies Konstitucijos pamatus ir yra murzina iki šleikštulio.

Taip, žurnalistai iš tos chebrutės, jūs Lietuvos laisvės vagys ir jos žmonių duobkasiai!

Toliau mano kreipimusi tekstai. Kai gausiu atsakymus, jie žinoma bus viešinami. Aiškinsiuosi tol, kol kaltieji gaus ko nusipelnę.

Pirma užklausa Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkei, Giedrei Čėsnienei bei Nacionalinei teismų administracijai,

Dėl informacijos apie nagrinėjamą bylą paskleidimo ir vidinio teismo darbuotojų veiklos patikrinimo

Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjamas mano ir E.Maldeikio pateiktas prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių (civilinė byla Nr. e2YT-49432-1045/2017). Pareiškime dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktiniu bendru sutikimu teismo taip pat buvo prašoma bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje ir, teismo sprendimui įsiteisėjus, neviešinti (neleisti kitiems asmenims susipažinti su bylos medžiaga) byloje pateiktos informacijos.

Prašymas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinių bendru sutikimu ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių 2017 m. lapkričio 24 d. teismui buvo pateikti per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (EPP) Bylą nagrinėti buvo paskirta teisėja Sigita Taurienė, kuri 2017 m. gruodžio 04 rezoliucija nusprendė: „Priimti. Skirti nagrinėti uždarame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2017 m. gruodžio 19 d. 9:30 val. Pranešti pareiškėjams ir suinteresuotiems asmenims. Skelbti apie teismo posėdį LR CPK 133 str. 3 d. nustatyta tvarka. Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša spręsti rašytinio proceso tvarka“.

Naujienų portale www.15min.lt 2017 m. gruodžio 18 d. buvo atspausdintas straipsnis „Skiriasi Aušra Maldeikienė: santuoka su Eugenijumi Maldeikiu truko 38 metus“ (šaltinis „15min“). Minėtame straipsnyje nurodyti šie reikšmingi teikiamo prašymo išnagrinėjimui faktai: „…<<prendimą skirtis priėmė abu ir į tesimą kreipėsi bendru sutarimu. Maldeikių prašymas teismą pasiekė lapkričio 24 d., skyrybų bylą teisėjas atvers netrukus…>>>“. Tą pačia dieną kitas naujienų portalas www.delfi.lt paskelbė taip pat informaciją, kad aš kartu su sutuoktiniu 2017-11-24 pateikėme teismui pareiškimą dėl santuokos nutraukimo sutuoktinių bendru sutikimu, nurodant, kad informacijos šaltinis – www.15min.lt.

Primintina, kad teisėja S. Taurienė 2017-12-04 rezoliucija nusprendė bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje, t. y., neviešinant nagrinėjamos bylos duomenų. Lietuvos teismų informacinėje sistemoje esantis Vilniaus miesto apylinkės teismo Civilinių bylų tvarkaraštis patvirtina, kad šioje sistemoje duomenys, galintys identifikuoti, kokių konkrečiai fizinių asmenų pareiškimas dėl santuokos nutraukimo bus nagrinėjamas 2017-12-19 9:30 val., nebuvo skelbiami.

Nurodytos aplinkybės leidžia tvirtinti, kad informaciją apie mūsų pateiktą teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jų turinį ir nagrinėjimo laiką, galėjo disponuoti, žinojo tik Vilniaus miesto apylinkės teismo darbuotojai (teisėjos p. Sigitos Taurienės sekretorė (-ius), padėjėja (-as), teismo raštinės darbuotojai, kurie registruoja ir skirsto teismui teikiamus per EPP dokumentus arba kiti teismo darbuotojai, turintys teisę ir galimybę naudotis sistema „Liteko“).

Asmens duomenų paviešinimas, kai yra teisėjo rezoliucija bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje, kai byla dar nėra išnagrinėta ir nėra priimtas teismo sprendimas, tuo pačiu, fizinių asmenų duomenys nėra paskelbti viešai prieinamoje teismų informacinėje sistemoje, vertintinas ne tik kaip Lietuvos Respublikos civilinio proceso pažeidimas, tačiau ir kaip Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimas/nesilaikymas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes, siekiant užtikrinti asmens duomenų pateikimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 str. 1 d., 4 d., 106 str. 1 d.,

prašome:

1.Inicijuoti vidinį teismo darbuotojų veiklos patikrinimą ir nustatyti, kada, kokiu būdu ir kas konkrečiai, galimai neteisėtai, paskleidę, perdavė visuomenės informavimo priemonėms civilinės bylos Nr. e2YT-49432-1045/201 duomenis.

2. Pateikti man informaciją apie šio prašymo nagrinėjimo rezultatus.
PRIDEDAMA:
1. 2017 m. gruodžio 18 d. www.delfi.lt straipsnio „ Žinoma ekonomistė Aušra Maldeikienė po 38-erių santuokos metų su vyru pasuko skirtingais keliais“ kopija.
2. 2017 m. gruodžio 18 d. www.15min.lt straipsnio „ Skiriasi Aušra Maldeikienė: santuoka su Eugenijumi Maldeikiu truko 38 metus“ kopija.
3. Liteko Vilniaus miesto apylinkės teismo Civilinių bylų tvarkaraščio kopija.
4. EPP dokumento (kortelės) apie bylą kopija.

Antra užklausa Nacionalinei teismų administracijai

DĖL UŽDARUOSE TEISMO POSĖDŽIUOSE NAGRINĖJAMŲ BYLŲ DUOMENŲ VIEŠINIMO

Patirtis rodo, kad kalbos, jog teismo darbuotojai viešai skelbia konfidencialią uždaruose teismo posėdžiuose nagrinėjamų bylų medžiagą (duomenis, informaciją), nėra laužtos iš piršto, tad prašytume atsakyti į šiuos klausimus:

1. Ar žurnalistai turi galimybę prisijungti prie Lietuvos Teismų Informacinės Sistemos (LITEKO), kuria, mano žiniomis, naudojasi Lietuvos teismo darbuotojai? Jei turi, kokio pobūdžio informaciją jiems leidžiama matyti, turint omenyje, kad pati sistema yra atvira visuomenei?
2. Ar žurnalistai turi galimybę prisijungti prie Lietuvos teismų elektroniniu paslaugų portalo (EPP)? Jei turi, kokiu teisiniu pagrindu (atstovavimo sutartis, administracinis aktas, pavedimas, sprendimas ar etc.) remiantis, žiurnalistai gali prisijungti prie konkrečios Lietuvos teismuose nagrinėjamos bylos EPP sistemoje? Taip pat kokio pobūdžio informaciją jiems leidžiama matyti?
3. Ar teismo atstovas spaudai yra įgaliotas žiniasklaidos priemonėms patvirtinti arba paneigti informaciją apie uždarame teismo posėdyje nagrinėjamą bylą (https://zmones.lrytas.lt/veidai-ir-vardai/2017/12/18/news/po-38-santuokos-metu-ausra-maldeikiene-skiriasi-su-vyru-3931576/ )?
4. Kaip teismai, teismuose ar su jo veikla susijusiuos sistemos ( LITEKO, EPP) užtikrina LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įgyvendinimo įstatymą, jeigu žurnalistai ganėtinai laisvai disponuoja uždaruose teismo posėdžiuose nagrinėjamų bylų medžiaga ir ją viešai publikuoja?
5. Ar ir kokių priemonių imasi jūsų institucija, kai matomi akivaizdūs uždarų teisminių procesų duomenys?
6. Ar Nacionalinė teismų administracija yra atlikusi ar atlieka teismų auditus, kad išsiaiškint, ar ir kaip vykdomas LR Asmens duomenų teisinės apsaugo įgyvendinimo įstatymas?
7. Ar vykdomi ir kiek kartų tai buvo daryta tyrimai dėl neviešų duomenų nutekinimo iš LITEKO bei EPP sistemos bei galimos prekybos neviešais duomenimis?
8. Jeigu tokie tyrimai buvo ir rasti pažeidimai, kokių buvo imtasi priemonių?

4 komentarai įraše "Korumpuoti vagys iš teismų ir visokių 15min.lt: jūs tyčiojatės iš Lietuvos Konstitucijos"

  1. Marius parašė:

    Klausimai aktualūs. Kartu puiki iliustracija kaip Lietuvoje visos tos konstitucinės garantijos apie privatų gyvenimą t.y. konstitucijos 22 straipsnį tėra šnipštas. Viskas Lietuvoje gi yra tik deklaracijų lygio. Esu beveik tikras atsakovų atsakymas bus koks absurdas, tiš serijos: jūs – žinomas asmuo, tai, suprask, “visuomenė turi žinoti”, na o tikėtis kad dar bus nubausti asmenys paviešinę jūsų asmeninio gyvenimo detales net nerealu.

  2. M parašė:

    pastangos asmens teises įtvirtinti gyvenime gerbtinos. Turiu kitos patirties – kai teismo nutartis, kuria žinoma bendrovė (be abejo, norėjusi kad tai nebūtų vieša) pripažinta užsiėmusi nesąžininga komercine praktika ir gavusi keturženklę baudą, nebuvo paskelbta. Tol, kol po kelių mėn. asmeniškai nepasiskambinau ir nepaklausiau, kodėl. Kitą dieną jau buvo. Panašu, prisiduria teismų darbuotojos, ir efektyvios kontrolės nėra.
    Marius – wishful thinking? Pastebėjau, kad noras menkinti Lietuvą ir ją kuriančių pasiekimus labiausiai kyla norintiems pasiteisinti, kodėl yra kažkur ir įrodyti, kaip labai myli ją per atstumą.

  3. […] Savo turiniu klausimas nesiskiria nuo to, kurį pateikiau ankstesniame blogo įraše. […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *