MENIU

LRT
Žymų archyvas

2711

„Patardykime“ Ž. Pečiulį. Jam už tai mokame

#išsaugokgalvą

2 vasario, 2018

LRT įstatymas skelbia, kad LRT Taryba yra aukščiausias organas, atstovaujantis visuomenės interesams. Ji turi instrumentus (už kuriuos moka mokesčių mokėtojai!), kad suvaldytų netinkamą pinigų naudojama LRT – profesionalią Administracinę komisiją. Tad šiandien, 2018 metų vasario 2 dieną, spaudos konferencijoje su kolega Broniumi Mateliu konstatavau, kad dėl esamos labai neaiškios situacijos su LRT finansavimui skirtų lėšų naudojimu kalčiausias yra LRT Tarybos pirmininkas Ž. Pečiulis.

2018 sausio 23 dieną, jau po sausio 12 dieną sudarytos LRT Seimo komisijos darbo pradžios, vyko LRT Tarybos posėdis. Jo nariai su ašara balse (iš kur atsirado ta nauja raudų mada?) kreipiasi į tautą: „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba dėkoja mūsų žiūrovams, klausytojams, skaitytojams ir visiems Lietuvos žmonėms, palaikantiems visuomeninį transliuotoją tuo metu, kai vyksta demokratinėms valstybėms nebūdingi procesai (čia ir toliau paryškinta mano – A.M.). […].

Suvokdama savo atsakomybę, LRT taryba neketina veiksmais ar pareiškimais eskaluoti visuomenės supriešinimo, o tęsia savo veiklą, vadovaudamasi skaidrumo ir atsakingumo principais. Drauge dar kartą pabrėžiame, kad laikantis tarptautinių visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo standartų ir saugant pamatinę demokratijos vertybę – žodžio laisvę – LRT kontrolę turi atlikti nepolitinės struktūros.“

Prirašę daug gražių žodžių tie patys Ž. Pečiulio vadovaujami žmonės tyliai tos pačius dienos tame pačiame posėdyje, kur taip tyrai ir „skaidriai“ rauda, kad jiems neleidžia jų smėlio dėžėje žaisti, kaip jie nori, 7 klausimu visai neskaidriai pažymi: „7. SVARSTYTA. LRT Administracinės komisijos metinė ataskaita. Pranešėjas LRT Administracinės komisijos pirmininkas T. Šarapovas pristatė LRT Administracinės komisijos metinę ataskaitą. Pranešėjas informavo, kad 2017 m. įvyko 12 komisijos posėdžių pagal LRT generalinio direktoriaus ir Tarybos pirmininko pateiktus prašymus svarstyti biudžeto projektus, strategijos dokumentus, veiklos ataskaitas. Nutarimų nebuvo priimta. „

Kur čia paslėpta šaknis? Ž.Pečiulis vadovauja LRT Tarybai, kuriai talkina 5 asmenų Administracinė komisija pagal įstatymą sudaryta iš finansistų ir vadybininkų. Šios Administracinės komisijos funkcijos apibrėžtos LRT įstatymo 11 str. 6 skyriuje: “ 1) teikia išvadas Tarybai dėl LRT veiklos perspektyvinių ir kasmetinių planų ekonominio bei finansinio pagrįstumo; 2) teikia išvadas Tarybai dėl LRT metinių pajamų ir išlaidų sąmatos bei jos vykdymo ataskaitos; 3) teikia išvadas Tarybai dėl bankų kreditų, garantijų suteikimo bei įsipareigojimų vykdymo; 4) teikia išvadas Tarybai sudarant sutartis dėl investicijų, jei sandorio suma yra ne mažesnė kaip 29 000 eurų“.

Taigi, Administracinė komisija tiek LRT tarybai, tiek visuomenei ir privalo pateikti visus finansinių įsipareigojimu PAGRĮSTUS vertinimus. Tik po to, kai tokie vertinimai netenkins visuomenės, jau galima į darbą įtraukti kitas institucijas. Kol kas Seimo LRT veiklos tyrimo komisija atrodo it ubagas vaidinantis milijonierių, nes, nors Lietuvoje neturime pinigų rimtiems darbams, net 14 skirtingų institucijų verčiamos dirbti darbą, kurį pradžioje turi atlikti LRT Administracinė Komisija, kuriai už tuos darbus jau sumokėta.

Paaiškinimų nei Ž. Pečiulis, nei Administracinės komisijos profesionalai nepateikia. Kur šaknys? Laukiame atsakymų, ar ta LRT Taryba ir jos skiriame Administracinė komisija deramai vykdo savo prievoles. Ir laukiame skaidriai pateiktų posėdžių protokolų.

Spaudos konferencijos „Dar keli klausimai LRT Tarybai“ įrašą rasite čia.
Apie konferenciją rašė Delfi.lt, Lietuvos Rytas ir 15min.lt

Skaityti straipsnį