MENIU

pataisa
Žymų archyvas

2629

Kalba Seime, pristatant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisą

#išgyvenkLietuvoje

13 birželio, 2017

Kaip žinia, nuo šių metų pradžios galioja Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisa, kuri įpareigoja skelbti vidutinius atlyginimus tose įmonėse, kuriose dirba daugiau, nei trys darbuotojai. Tokie duomenys pradėti viešinti vasario pabaigoje.
Idėja skelbti vidutinius įmonės atlygius pagirtina, nes taip stiprinamos darbuotojų derybinės galios ir jiems lengviau orientuotis, kokio atlyginimo jie galėtų tikėtis. Vis dėlto pateikiant vien tik vidurkį, apdraustųjų asmenų pajamos neretai gali būti interpretuojamos klaidingai.
Būtent todėl ir siūlome įstatyme numatyti papildomus rodiklius, kurie leistų tiek gerokai sumažinti klaidingų interpretacijų tikimybę, tiek suteiktų galimybę tiksliau atspindėti realius įmonių ir organizacijų mokamus atlyginimus.
Siūlome, jog būtų skelbiamas ne tik darbuotojo pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, vidurkis, bet ir mediana, imties standartinis nuokrypis, 25 proc. kvantilis ir 75 proc. kvantilis. Pastarasis reikalavimas būtų taikomas daugiau nei aštuonis darbuotojus turintiems darbdaviams.
Mediana – tai skaičių eilės vidurinis elementas ir ji geriau, nei paprastas vidurkis parodytų realią situaciją, nes jos neiškreiptų imtyje esančios kelios santykinai didelės ar mažos reikšmės.

Standartinis nuokrypis – toks statistinis rodiklis, kuris parodo reikšmių sklaidą apie vidurkį, t.y. tai, kokiu vidutiniu atstumu jos nutolusios nuo vidurkio. Žinant šį rodiklį, būtų lengviau suvokti, kiek skiriasi nagrinėjamų rodiklių reikšmės. Kitaip sakant, matytume, kiek tikėtini, kokie nors išskirtiniai atlygiai.

Galiausiai, žinodami ketvirtadalio konkrečioje darbovietėje mažiausias algas gaunančių darbuotojų atlygių medianą (tai ir būtų 25 proc. kvantilis) ir trečiojo ketvirtadalio darbuotojų pajamų medianą dar tiksliau galėtume įvertinti toje ar kitoje įmonėje mokamų atlyginimų vidurkį. Apskritai imant, kvantilis yra tam tikra pasirinktos imties dalis.
Visi pateikiami rodikliai padėtų skaidriau ir tiksliau įvertinti apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų dydžius įmonėse ir organizacijose. Tai užtikrintų ir didesnę konkurenciją dėl darbuotojų. Kita vertus, tikėtina, kad darbo rinka galėtų elastingiau reaguoti į atlyginimo dydžio pasikeitimus. Beje, tai netiesiogiai leistų ir sumažinti šešėlinio darbo mastus bei pasakytinų atlyginimų augimą.
Europos teisės departamentas prie Vyriausybės ir iš dalies Seimo Kanceliarijos Teisės departamentas savo rašte atkreipia dėmesį, kad būtina įvertinti ir tokio pasiūlymo administracinę naštą. Vis dėlto, pokalbiai su Sodros vadovu leidžia man nuraminti tuos, kurie nerimauja. Sodros informatikai patvirtino, jog tai nebūtų pernelyg sudėtinga, tiesiog į programas reikėtų įvesti papildomas formules.

Kvantilis – (lot. quantum – kiek) – tikimybių teorijoje ir matematinėje statistikoje: atsitiktinio dydžio pasiskirstymo tam tikra skaitinė charakteristika.

Skaityti straipsnį