MENIU

akademinė etika
Žymų archyvas

2716

Akademinei etikai reikia naujo kontrolieriaus.

#išsaugokgalvą

7 vasario, 2018

Iš vieno Feisbuko draugų gavau žinią, kad Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Virgilijus Sadauskas savo asmeniniame bloge (http://sadauskas.eu/ ) įraše “Asesuvanagas” pateikė tokį pasiūlymą:

“Milijonų neturiu, bet skiriu 1000 Eur – moksleiviui, studentui, doktorantui, mokytojui ar mokslininkui, kuris surinks informaciją, dokumentus, medžiagą bei parašys darbą (bent 10 autorinių spaudos lankų), publikaciją apie žydų tautybės asmenis, kurie žudė žmones, prisidėjo prie trėmimų ir kankinimų ir t.t.”

Nežinia kiek kartų bet koks Lietuvos Respublikos pilietis ir patriotas turėtų įsižeisti dėl tokio tarnautojo, kuris svarsto kitų žmonių etiką, pasiūlymo.

Pirmiausiai – reaguodamas į Rūtos Vanagaitės kliedesius apie Sovietų saugumo tarnybų nukankintą Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, šis valstybės tarnautojas sugebėjo atsiskleisti kaip antisemitas. Sovietų vykdytose represijose prieš Lietuvos žmones dalyvavo nusikaltėliai, ne tautybės atstovai. Tarp jų buvo lietuvių, rusų ir žydų ir kitų tautybių atstovų. Niekšai tautybės neturi, jie tiesiog yra niekšai.

Antra – nesuprantama, kodėl Lietuvos valstybei tarnaujantys pareigūnai dalyvauja Rusijos propagandos kampanijose prieš Lietuvą.

Trečia – ir tai jau teisinis įvertinimas, bet tai kad valstybės pareigūnas piniginiu būdu nori skatinti kurti kūrinius ne apie karo nusikaltimus ir genocidui prilygintinus nusikaltimus vykdžiusius asmenis, bet būtent vienos etninės grupės atstovus nedera su Valstybės tarnautojų etika.

Kaip teigia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, valstybės tarnautojai turi “vienodai tarnauti visiems žmonėms, nepaisydamas tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų;”, laikytis padorumo principu ir elgtis nepriekaištingai.

Na ir paskutinis, mažiausiai svarbus, bet liudijantis šio asmens
mąstymą potėpis. 10 spaudos lankų – tai 120-150 puslapių teksto. Kokią nepagarbą jausti kitų žmonių darbui turi jausti žmogus, jei tokį darbą, kuris, norint, kad jis būtų rimtas ir patikrintas būtų rengiamas tikrai ilgą laiką, nori įvertinti 1000 eurų.

Aš manau, kad akademinei etikai reikia naujo kontrolieriaus.

Skaityti straipsnį