MENIU

Komentarai (41) #išgyvenkLietuvoje, #Maldeikienė, Ekonominė mintis

Syso mokesčiai nėra progresiniai mokesčiai, neišprusimas nėra kairumas

Savo svetainėje ponas Algimantas Sysas didžiosiomis raidėmis šaukia, esąs KAIRYSIS. Kairysis???

Seimo nario kairumą, matyt, turėtų įrodyti ir pateiktas bei pirmu skaitymu Seime priimtas vadinamasis progresinio apmokestinimo įstatymas, kuriuo kuriamas naujas pajamų perdalijimo mechanizmas bei nustatoma, kas konkrečiai yra tas turtuolis, iš kurio jau galima atimti ir padalinti.

Pasak „kairiojo“ Syso turtuolis Lietuvoje yra tas, kuris į rankas gauna apytikriai 890 eurų. Kiekvienas euras, viršijantis šią sumą jau, mano „kairysis“, turėtų būti apmokestinamas padidintu 25 proc. tarifu. Kai užlipama į turtingumo aukštumas ir uždirbama („kairysis“ Sysas čia linkęs vartoti veiksmažodį „gaunama“) apie 2100 eurų, tai virš šios sumos tarifas jau 40 proc.

Palyginame „kairiojo“ užmojus su dešiniosiomis (vis dar , ar ne?) JAV.

JAV mokesčių sistemos kūrėjai suvokia, kad turi egzistuoti neapmokestanamos pajamos, būtinos išgyvenimui, tad visiems šalies mokesčių mokėtojams nustato kasmet augančią standartinę pajamų išskaitą. 2015 metais, palyginus su 2014, ji padidėjo 100 JAV dolerių iki 6300 dolerių (jei šeimoje yra vienas pagrindinis maitintojas, tai jo standartinė iškaita padidėjo 150 dolerių iki 9250 dolerių). Be to kiekvienas mokesčių mokėtojas dar turi asmeninę mokestinę lengvatą, kuri per metus nuo 2014 iki 2015 metų padidėjo nuo 3950 iki 4000 dolerių (šia suma mokesčių mokėtojas gali sumažinti savo apmokestinamas pajamas ne tik už save, bet ir už kiekvieną savo išlaikytinį). Apmokestinamas pajamas taip pat mažina išlaidos medicinos paslaugoms, viršijančios 10 proc. pajamų; būsto paskolos palūkanos; įmokos labdarai; studijų paskolų palūkanos; įmokos į pensijų kaupimo planus; išlaidos vaikų priežiūrai; tam tikra išskaita kiekvienam vaikui, net 13400 dolerių išskaita už įsivaikintą specialių poreikių vaikutį ir t.t. Kiekvienas vaikas turi teisę šeimos biudžetą padidinti 1050 dolerių ir nereikalaujama už tai mokėti jokių mokesčių. Galima tęsti, bet kol kas stabtelėkime.

Kai JAV mokesčių mokėtojas iš visų savo pajamų (atlyginimų, darbo užmokesčio, arbatpinigių, pensijų, pajamų už suteiktas paslaugas, verslo pajamų, skirtumo tarp parduoto turto įsigijimo ir pardavimo kainos, nuomos pajamų, palūkanų, dividendų, alimentų ir t.t.) atima minėtas ir kitas galimas mokestines lengvatas, jis gauna tą savo pajamų dalį, kuri ir bus apmokestinta.

Aiškumo dėlei, labai paprastas pavyzdys: tarkime per metus vienišas žmogus, kuris neturi vaikų, būsto paskolos, nesirgo gavo 52000 dolerių (tiek, teigia statistikai, vidutiniškai per metus uždirba vidutinės klasės amerikietis). Tada mokesčius jis mokės nuo $52000 (visos pajamos)- $6300 (standartinė mokesčių išskaita) – $4000 (asmeninė mokesčių lengvata) = $41700.

JAV mokesčių mokėtojo apmokestinamos pajamos patalpinamos į 7 kategorijas. 2015 metais iki 9225 dolerių apmokestinamų pajamų (pabrėžiu, ne pajamų, o apmokestinamų pajamų, taigi, ne 52000 dolerių, o tik 41700 dolerių) apmokestinama 10%, nuo 9226 iki 37450 dolerių — 15%, pajamos tarp 37451 iki 90750 dolerių — 25% ir t.t. Galiausiai, apmokestinamos pajamos virš 413201 dolerių apmokestinamos maksimaliu 39,6% tarifu. (Prisimenate, „kairysis“ Sysas 40% tarifu siūlo apmokestinti VISŲ pajamų dalį, kuri viršija 36000 eurų).

Kiek galiausiai mokesčių sumokės tas mūsų „vidutinis“ amerikietis?

$9225×0,1+ 0,15($37450- $9226) + 0,25($ 41700- $ 37451) = $ 6218,35 arba apytikriai 12% nuo savo 52000 dolerių pajamų. Pridėjus jo ir darbdavio mokamus socialinio draudimo (šiek tiek per 6% kiekvienas) ir medicininio draudimo (1,45% kiekvienas) mokesčius, mokamus nuo visų pajamų, bendras, vadinamasis efektyvus, tarifas sudarys apie 24% nuo visų pajamų.

Primenu, jis mažės — ir žymiai — jei gyventojas turės vaikų, kitų išlaikytinių, būsto paskolą, etc.

„Kairysis“ Sysas, kiekvieną, kurio pajamos viršija minėtus 890 eurų per mėnesį į rankas priskiria turtuoliams ir tarifą kosminiu greičiu kelia nuo 15 iki 25, ir jau po to iškart į 40 proc. Taigi, kalbant apie samdomą darbuotoją, kuris uždirba (pabrėžiu, ne gauna, o uždirba) per 2000 eurų į rankas per mėnesį ir kurio realus efektyvus tarifas dabar sukasi apie 43% (beveik du kart daugiau, nei dešiniosiose JAV) , „kairysis“ Sysas nori priversti mokėti 50% ar dar daugiau.

Tas pats „kairysis“ Sysas nemato jokių problemų, kad Lietuvoje neproporcingai menkai apmokestinamas turtas (kai kurios JAV valstijos, nekalbant apie miestus, iš jo net išsilaiko). Jo nejaudina ir jaunų šeimų ypatingai menkos galimybės įsigyti būstą ar gauti būsto paskolą, taip pat, kaip ir tai, kad vyresni žmonės, tarkime, vyresnio amžiaus mokytojos tiesiog negali įpirkti absoliučiai daugumai jų būtinų progresinių akinių (daugybėje šalių už tokias medicinos paslaugas suteikiamos mokestinės lengvatos).

Beje, „kairysis“ Sysas meluoja ir tada, kai aiškina, jog įvertinus jo, kaip Seimo nario, pajamas ir priėmus siūlomus „progresinius“ mokesčius, jis pats neva turėsiąs mokėti didesnius mokesčius. Meluoja, nes „pamiršta“ (arba dar blogiau, tiesiog nesuvokia sąryšių) pasakyti, kad nemažą dalį savo pajamų jis gauna vadinamosiomis „kanceliarinėmis išlaidomis“. Pastarosios, kaip bežiūrėsi, yra jo pajamos, nors pateikiamos kaip kompensuojamos išlaidos, susijusios su darbu, ir į pajamas neįtraukiamos. Komiška, bet jauni Vilniaus Universiteto mokslų daktarai, kurių pajamos į rankas dabar yra apie 420 eurų, knygas, reikalingas paskaitoms skaityti, dažnai perka iš savo atlyginimo, nes bibliotekoje jų tiesiog nėra. Tik jie kažkodėl nereikalauja, kad viskas, reikalinga jų darbui, būtų kompensuojama.

O dabar įvertinkime „turtuolio“ jauno informatiko šeimą, auginančią porą vaikučių, kuri turi būsto paskolą, paimtą po 2009 metų (neturi būsto palūkanų mokestinės lengvatos). „Kairysis“ Sysas jį priskirs turtuoliams iš kurių galima jo asmeninėms „kanceliarinėms“ nulupti dar daugiau, nors aš manau, kad jis yra tiesiog ilgas valandas dirbantis žmogus, kuris vos suveda galus su galais ir kuris iš savo mokamų mokesčių priverstas išlaikyti tingaus proto Seimo narius, negebančius suvokti savo siūlymų ekonominės logikos ir pasekmių.

Progresiniai (iš tikrųjų progresiniai, o ne Syso siūlomas nusikalstamas jų surogatas) mokesčiai Lietuvai būtini, vis dėlto iki jų įvedimo turi būti atlikti bent šie darbai.

 1. Vertybiškai ir nuosekliai sulig deklaruojama ideologija visos partijos privalėtų pagrįsti savo pasirinktą apmokestinimo logiką. Kairieji (socialdemokratai) paprastai remiasi pajėgumo mokėti ideologija, kurioje neginčytinai tvirtinama, kad turtingieji gali mokėti daugiau, tad reikalaujama progresinio pajamų ir turto apmokestinimo. Tiesa, save gerbiantis kairysis turi gebėti logiškai pagrįsti, kokie kriterijai leidžia asmenį laikyti pajėgiančiu mokėti daugiau, ir jau tikrai joks sveiko proto kairysis į šią grupę nepriskirs vos galų suvedančio samdomo darbuotojo, kurio mokesčių tarifas jau dabar viršija Europos sąjungos turtingųjų šalių pajamų mokesčio tarifus.
 2. Kadangi mokesčiai „pozityviai“ suvokiami kaip ištekliai valdymo ir kitokioms viešosioms sistemoms išlaikyti ir plėtoti, tai turi būti aiškiai suvokiama, kad jie ir turi būti skiriami šioms funkcijoms, o ne nepamatuotiems ir labai neskaidriems didžios dalies politikų ir aukštųjų valdininkų apetitams tenkinti. Apie ką kasdien skaitome ir ką labai akivaizdžiai patyriau, pradėjusi dirbti Vilniaus miesto Taryboje.
 3. Pradedant bet kokius apmokestinimo pokyčius būtina —remiantis ekonomine logika — apibrėžti pajamas, nesuplakant jų su įplaukomis ar verslo sąnaudomis. Ekonomine prasme pajamomis laikoma vartojimo ir grynojo turto prieaugio suma (pagal koncepcijos kūrėjų pavardes ji vadinama „Schanzo–Haigo–Simonso pajamomis“). Vartojimas čia suprantamas kaip visų prekių ar paslaugų įsigijimas (pirkimas), tačiau į vartojimą nepatenka kapitalo išlaidos; kita vertus, įvertinami ir realūs vertės pokyčiai. Taigi, kalbant labai bendrai, žmogaus pajamos yra jo ekonominio pajėgumo prieaugis tam tikru apibrėžtu laikotarpiu. O kalbant apie apmokestinimą, reikia turėti omeny ekonominių pajamų apmokestinimą, ir dar iki bet kokių mokesčių sistemos kūrimo privaloma aiškiai apibrėžti, kas laikoma pajamomis.
 4. Nesileidžiant į įdomius, bet sudėtingus ir, tikėtina, nuo temos nuvesiančius niuansus, lieka apibendrinti, kad elementari logika (ką jau kalbėti apie subtilesnius teisingumo ar ekonominės elgsenos klausimus) sakytų, jog visiems šalies gyventojams tie pajamų kriterijai turėtų būti vienodi. Privalo būti apibrėžta visiems mokesčių mokėtojams taikoma neapmokestinama mokesčių suma. Iki mokant mokesčius žmogus turi turėti tiek pajamų, kad galėtų išgyventi: nustatant mokesčius ir jų laiptelius (kurie turi būti logiški, o ne paimti iš dangaus), minimalios pajamos, kurios būtinos žmogui išgyventi, turi būti apmokestinamos nuliniu mokesčių tarifu. Tikėtina, kad Lietuvoje turėtume kalbėti bent apie 5000 eurų vienam mokesčių mokėtojui ir apie 3000 eurų vienam vaikui per metus.
 5. Istoriškai Lietuvoje susiformavo maži verslo ir kapitalo kilmės pajamų mokesčiai, o valstybės išlaikymas neproporcingai permestas gerokai ekonomiškai silpnesnei žmonių grupei – samdomiems darbuotojams. Kai kuriems didesnes pajamas gaunantiems žmonėms suteikėme įvairių mokestinių lengvatų, pavyzdžiui, gyvybės draudimo įmokoms ar pensijų kaupimo įmokoms dengti. Bet kokie apmokestinimo taisyklių pasikeitimai turi realiai įvertinti šių lengvatų realų turinį ir jų teikiamas privilegijas vienoms ar kitoms (paprastai turtingesnėms) gyventojų grupėms.
 6. Istoriškai mažindami GPM tarifus iš esmės nemažindami vyriausybės išlaidų ir /arba nedidindami kitų grupių mokesčių, taip didiname biudžeto deficitą ir į skurdą varome itin aukštos kvalifikacijos viešojo sektoriaus darbuotojus (gydytojus, švietimo, visų pirma aukštųjų mokyklų dėstytojus, darbuotojus, pareigūnus, etc.) ir pakertame šalies ilgalaikį konkurencingumą. Kuriant apmokestinimo sistemas turi būti labai atsakingai pasirenkamas arba naujų mokesčių įvedimo, arba kai kurių esamų mokesčių didinimo kelias, arba įvedamas mokestis už studijas aukštosiose mokyklose, didinamas ir plečiamas apmokamų medicinos paslaugų ratas.

Tai tik kelios esminės tezės, kurios turėtų atverti viešas ir rimtas viešųjų finansų ir apmokestinimo diskusijas. O kol kas tenka konstatuoti, kad panašūs, kaip Syso siūlomi, mokestiniai kliedesiai gali galutinai pakirsti ir šalies ekonomikos konkurencingumą, ir jau dabar vos kvėpuojantį Lietuvos viešąjį sektorių bei smogti smūgį sąžiningiems aukštai kvalifikuotiems privataus sektoriaus darbuotojams, kurie negali arba nenori pereiti į šešėlinę zoną.

Graudu, bet Lietuvos „kairiojo“ politiko portretas žiaurokas: tai niekada nesimokęs ir politikos bei viešųjų finansų abėcėlės neišmanantis (intrigų ir sumaišties kėlimas nėra politika) bei apie savo veiklos pasekmes nemąstantis optimistas.

41 komentarai įraše "Syso mokesčiai nėra progresiniai mokesčiai, neišprusimas nėra kairumas"

 1. Audrius parašė:

  Puikus straipsnis

  • Ponia Annie Waldehagen parašė:

   Mano vardas yra ponia Annie Waldehagen. Aš gyvenu Vilniuje, Lietuvoje ir šiandien esu labai laiminga moteris? Aš pasakiau sau, kad bet koks paskolos teikėjas, galintis pakeisti mano gyvenimą ir savo šeimos gyvenimą, pateiksiu visiems, kurie ieško jų paskolos. Jie man ir mano šeimos laimės man reikalavo 250 000 eurų paskolos. Pradėti mano gyvenimas kaip 3 našlys našlė. Turiu omenyje šią sąžiningą ir dievišką paskolų bendrovę, kuri padėjo man paskola 250 000 eurų. Jie iš tiesų yra Dievas, bijodamas žmonių, gerbiamų skolinančių bendrovių.

   Labai džiaugiuosi, kad praėjusią savaitę gavau paskolą iš jų. Jei jums reikia paskolos ir 100% tikri, kad sumokėjote paskolą, susisiekite su jais ir papasakokite jiems, kad ponia Angel Mariana kreipėsi į jus. Susisiekite el. Paštu: {tuerkiyefinansbank@linuxmail.org} arba {tuerkiyefinansbank@gmail.com)

   Ponia Annie Waldehagen

   Liudijimas apie tai, kaip gavau paskolą

 2. Laurynas Sedvydis parašė:

  Pas Liutaurą Ulevičių feisbuke aš palikau tokį komentarą:

  “Ne, problema ne vertės. Problema kad mokesčiai jam prasideda nuo nulio. Progresiniai mokesčiai nėra apie jokį ten socialinį teisingumą, jie turi ekonominę funkciją – pinigus kurie bus skirti taupymui apmokestinti, ir taip paskatinti judėjimą iš darbo pajamų į kapitalą, duoti incentives nuo kažkurių pajamų žmonėms išmokėti dalį atlygio akcijomis ar panašiai. JAV tai puikiai veikia. Syso pasiūlymo problema, kad jis neužtikrina būtinų pajamų išgyvenimui, kurie neturėtų būti apmokestinami. Tai kažkas apie 400 EUR į mėnesį asmeniui (tiek duag, nes prisiminkite kad miestai)(taigi, 4 asmenų šeimai kokie tais 1600 EUR). Tai turi būti taškas X, nuo kurio prasideda apmokestinamas. Antra, Geriau tegu būna daugiau laiptelių ir jie nuoseklesni. Pirmus 500 EUR virš ribos tarkim 5, tada 10, 15. Ir didžiausia riba, kruią reiktų padaryti ties kokiu 500000 EUR per annum gali būti 40-45 (didesnis apmokestinimas nėra plausible mūsų situacijoje dėl tam tikrų niuansų kontrolės). Taip, tai reikštų kad beveik pusė gyventojų pajamų mokesčių dabar nemokėtų, bet tai labai normalu – JAV pajamų mokesčius moka mažiau nei pusė žmonių. Tačiau – pripažinkime kad tai pajamų, o ne “darbo pajamų” mokesčiai, taigi jei pensija+kapitalo pajamos+rentos+kas tik nori viršija tas ribas, tai reiks mokėti. Be to Syso projektas prastai parašytas.”

  • ausra m. parašė:

   absoliučiai sutinku

  • Algirdas Davidavičius parašė:

   Aš sutinku, kad Jūsų kolega ir gerb. Aušros Maldeikienės kalkuliacijos atrodo realistiškai ir kad LSDP progresyvinius mokesčius įvedinėti (ne vien asmeniškai Sysas) nėra pasirengusi, nėra atlikti namų darbai. Tačiau bijau, kad problema ženkliai grandioziškesnė – kaip ir Lietuvos konkrencingumo bei biudžetinių galimybių palyginime su JAV, kas nėra visai bendramatiška, tiesa?

   Problemos pobūdis yra, manau, kito lygmens: dabar jau bet kokia perskirstymo politika “didins nekonkurencingumą”, nes demografinės tendencijos, politinis ne-kapitalo savininkų (t.y. bedarbių, “išlaikytinių” ir samdomųjų) mobilizuotumas yra neigiami dydžiai ir niekad nesudarys rimto spaudimo tvariai perskirstyti bet kokių bet kieno investicijų gražą šioje valstybėje. Ir – “nacionalinė ekonomika” juk yra gana abstrakti sąvoka, mes esame įjungti kaip periferinė rinka į ženkliai didesnę sistemą ir apie ją nelabai kalbame.

   Tad bet kokia demokratinė perskirstymo politika, net jei ji bus ant popieriaus apskaičiuota ir teisinga, praktikoje, politiškai, nebeveiks šiame krašte lygiai kaip Graikijoje, nes politinio suverenumo įgijusios kapitalo savininkų grupės to neleis, tai prieštarauja jų interesams. Netgi Skandinavijoje perskirstymas pradeda strigti, o turtinė nelygybė pradėjo augti, ką kalbėti apie mūsų, periferinę situaciją. Kaip čia Marxas kadaise sakė: vertelgų (kompradorų) kapitalizmas (na, atitinkamai, ir jų įtakojama bei strikdoma “demokratija”, Zenonas Norkus teisus).

   • Mano tekstas yra radikliai kitos perspektyvos. Gal grįškime į pradžią, nes bandymas klausimus visada spręsti keičiant perspektyvas ir imant kalbėti nuo Adomo ir Ievos arba nuo Antarkies iki Antarktidos yra nevaisingas.
    Pirma, Kol nėra nustatyta, kas yra pajamos, tol nėra jokios kalbos apie apmokestinimą.
    Antra, kol nėra neapmokestinamo minimumo kiekevienam (pabrėžiu, kiekvienam — mokesčių mokėtojui ir jo išlaikytiniams) progresnis apmokestinimas yra absurdas. Jeigu vienas dirbantis žmogus gaunantis 2 tūkst eurų mokės daugiau, probelmos nebus, Bet jeigu 2 tūkst. eurų gaunantis ir 4 vaikus auginantis tėvelis, kurio žmona nedirba, o mama su Alzheimeriu reikalauja papildomos paramos ir jei dar gyvena bute su paskola, tai čia bus skurdas.
    Tragiškas skurdas.
    Ir dar blogaiu, bus tamstos taip “nemylimas”, o išties visais būdais godojamas ir prakišinėjimas atskirties didinimas.
    Nebevaidinkite kairiųjų, jeigu esate tiesiog nemokantys mąstyti ir neturintys elementarių matematikos įgūdžių. JAV buvo įdėtos būtent tuo tikslu — paaiškinti elementarią veiksmo logiką. Net to nesugebėjote sugriebti. Iki ideologijos, kai nesueina elementari aritmetika, kaip iki Mėnulio, jei ką.
    Kol kas gėda skaityti tamstos tektą, Algirdai. Tiesiog neturite argumentų ir rašinėjate niekus. Kaip būdinga Lietuvos “kairiesiems” intelektualams.

 3. Jonas parašė:

  Labai gerai parašyta!

 4. Rytis parašė:

  Pilnai sutinku. Straipsnis labai geras. Tik, manau beda yra kur kas didesne.. butu tikrai maziau nei puse bedos jei Sysas nesuvoktu ka kalba ir siulo, butu tikrai nedidele beda, jei ir seime uz toki pasiulyma balsavo nesuvokdami uz ka balsuoja.. Manau tai daro samoningai, o tai jau beda.. ir juo labiau, paskaitinejus komentarus, kai kuriu zurnalistu persama nuomone – Sysas vos ne Tadas Blinda… apgailetina..ir tik rinkimai parodys ant kiek zmones yra apkvailinti..

 5. Mindaugas parašė:

  Ką ten apie tą neišprusėlį kalbėti. Jei jo visi argumentai yra “papildyti biudžetą” kurio deficitą sukuria kartu su savo bendrapartiečiais bei koalicijos partneriais. Tai kiek bedidins mokesčius, tiek trūks, jei jau iš anksto suplanuota bus išleist daugiau. Paskutiniai metai seime, reikia draugu versliukams padėti, reiškias ir tie sektoriai gauna daugiau finansavimo. I biudžetą žiuri kaip i bendrą maišą iš kurio turi visų verslams užtekt, po to galvoja apie kitas grupes. Jie nesvarsto kaip sustumdyti varganą biudžeta taip, kad žmogui būtų geriau, arba tam tikri sektoriai yra kritiškai apleisti ir jų atstatymas vėliau kainuos ženkliai daugiau. Svarbu įvykdyti socialinį teisingumą teisėjams, seimo nariams ir valstybinių įstaigų vadovams (atstatant prieškrizinius atlyginimus, kurie buvo sukelti – motyvuojant ekonominiu pakilimu, bet taip pat pateko i deficitinį biudžetą). Taigi eilinį kartą – sociali partija elgiasi asocialiai. Šaunuoliai. Įdomu tik už ką sekančiuose rinkimuose balsuos pencinykai ir mažas pajamas/pašalpas gaunantys ir savaime suprantama nuteistieji kurie labai palaiko vieną politinę jėgą lietuvoj.

 6. Darius parašė:

  Esu tikras, kad Syso “progresiniai” mokesčiai neapsiriboja neišprusimu, tai tikslinė veika. Ponia Aušra čia labai švelniai išvyniojo. Jei tai būtų tiesiog neišprusimas tai tos siulomos sumos ir ribos būtų elementarios nepilnaprotystės ar senatvinio marazmo išraiška.

 7. Paulius parašė:

  Pirmas rimtas straipsnis šia tema. Ar nereiktų tokiu atveju visuotinio pajamų (galbūt išlaidų) deklaravimo?
  Pvz. man nepavyko surasti viešai skelbiamos informacijos kiek per metus ūkininkai, verslo liudijimų turėtojai, nuomotojai, dividendų, tantjemų gavėjų ir kt. ne su darbo užmokesčiu susijusios grupės atskirai gavo pajamų, kiek sumokėjo mokesčių. Be tokio pobūdžio informacijos itin sudėtinga viešai diskutuoti, nes labai lengva numanipuliuoti. Yra tik aišku, kad 80 proc. gyventojų pajamų mokesčio Lietuvoje sumokama nuo darbo užmokesčio fondo, nors kitos mišrios pajamos bendrai yra panašau dydžio. Ir tai čia kalbant tik apie GPM. Su kitais mokesčiais taip pat pilna cirkų.
  O Syso variantas tai tik siaip parodyti, kad jie yra socialdemokratai ir paraleliai eilinį kartą diskredituoti šį būtiną veiksmą. Nieko naujo, jie tą fintą išdarinėja jau kelintą kartą, kai artėja Seimo rinkimai. Tik tiek, kad pvz kokiais 2021 jie gali ir įvesti tokius progresinius mokesčius kur apmokestins DU papildomai pakal sysiska varianta:), nes reiks kazkaip sukrapštyti papildomus bent 1.5 mlrd euru, kurie dings 2020 m. Tai įsūdys šitą progresiją, palikdami išimtis, kad milijonieriai ir toliau nemokėtų, apmokestins butukus, mašinas, PVM padidins iki 25 proc.:) ir t.t..

  • Ingrida Šimonytė parašė:

   Gal galėtumėt pasakyti, kaip tai susiję su VISUOTINIO-VISA KO- DEKLARAVIMO reikalu? Tai vienas tipiškiausių Lietuvos viešo politinio gyvenimo kliedesių. Vakaruose daug žmonių deklaruoja (ir ne pajamas, juoba išlaidas, o MOKESČIUS) būtent dėl to, ką savo pavyzdyje aprašė Aušra – dėl progresinių mokesčių laiptelių (kurie yra metiniai visoms pajamoms (su nedidelėm išimtim, bet nekomplikuokim), dėl aibės visokių atskaitymų, kuriuos galima atimti ir kurie dažnai priklauso nuo metinių pajamų ir t.t. deklaracijos pateikimas tampa praktiškai neišvengiamas, nes metų eigoje mokesčiai išskaitomi proviso.
   Lietuvoje atsiradusi kažkokia nesveika mada painioti prievoles, kurias turi etatinis duonos valgytojas (mokėti mokesčius), ir prievoles, kurias turi rinktas ar skirtas asmuo (ne tik mokėti mokesčius, bet ir savo elgesiu, sprendimais nesukelti abejonių dėl veiklos skaidrumo). Todėl pajamų šaltinių ir tam tikrų, interesų konfliktui jautrių išlaidų deklaravimas taikomas pastariesiems, o šie duomenys yra vieši.
   Joks eilinis duonos valgytojas Vakarų šalyje nesuprastų įstatymo, reikalaujančio jo deklaruoti išlaidas kasmet, jeigu už tas išlaidas jis negali tikėtis jokios mokesčio lengvatos ar grąžinimo. Tad ir nereikia kliedėti apie tuos visuotinumus. Pajamų deklaravimas Lietuvoje yra ir taip visuotinis: deklaraciją pateikti turi arba pajamų gavęs žmogus, arba tam tikrais atvejais pakankama, kad apie jo pajamas praneša jas išmokėjęs asmuo. Kuo pagerėtų padėtis, jeigu kiekvienas pensininkas deklaruotų savo pensiją pats, kai jo gaunamas pajamas VMI gali patikrinti Sodroje – neįmanoma paaiškinti. Galbūt gavus dar daugiau popieriaus, po juo būtų galima dar sėkmingiau apsikasti.

   • Paulius parašė:

    Dėl deklaravimo nežinau, todėl ir klausiu, ne kliedžiu. Man kelia abejonių ar atsakingos valstybės institucijos žino tikrąją padėtį apie žmonių pajamas bent pagal pajamų grupes. Gal žino bet neviešina. Jau eilė metų finansų ministerija teikia ataskaitas apie biudžeto surinkimą, ten su užsidegimu aprašoma gyventojų darbo užmokesčio statistika ir sąsajos su GPM surinkimo statistika, apie kitas pajamas beveik nulis informacijos. Kai nėra viešos info, nėra ir kokybiškų diskusijų apie mokesčius. Kas jei ne VMI, FINMIN, LB, Statist. dep. vadovai atsakingi, kad ta info butų viešinama ir sudarytų prielaidas viešai diskusijai (o gal jiems trūksta informacijos). Mes net neturim statistikos apie pajamų medianą. Kai kurių politikų (Uspaskih, Guogos) viešos deklaracijos jau savaime kelia įtarimų, kad su mokesčiu sistema LT kažkas labai negerai. Deja apie LT mokesčius daugiausia galima sužinoti ne iš šalies institucijų, kurias mes išlaikom, o Europos komisijos leidinių.

   • Simas parašė:

    Netiesą rašote. Trumpas ir realus pavyzdys iš Danijos. Danijoje kasmet deklaruoju PAJAMAS. Jos pastoviai kinta dėl įvairių priežasčių, o nuo deklaruotų PAJAMŲ priklauso GPM tarifas. Taigi, kaip tik prieš mėnesį prisijungiau prie mūsų nedidelio Danijos miestelio krepšinio bendrijos ir susimokėjau 1000 dkk nario mokestį. Štai šią sumą galiu deklaruoti, nes šita suma, pagal daniškus bendrijų įstatymus, neturėtų būti apmokestinama GPM. Taigi, mano NPD per metus padidėja 1000 dkk. Yra daug daugiau išlaidų, kuriuos galima deklaruoti ir taip gauti mokestines nuolaidas. Kitais metais, kai deklaruosiu savo PAJAMAS ir kai kurias IŠLAIDAS deklaruosiu šią sumą.Tarp kitko, aš, kalbėdamas apie tą visuotinį deklaravimą, visada pabrėžiu – kai kurias išlaidas. Va, esu profesinės sąjungos narys, kas mėnesį moku nario mokestį. Ta suma taip pat nėra apmokestinama GPM. Kas tai? Ar ne kai kurių išlaidų deklaravimas? Beje, kiek atsimenu, tai Lietuvos VMI neturi prievolės tikrinti įtartinų pajamų ar išlaidų. Gali patikrinti, o gali ir nepatikrinti. O štai įvedus privalomą deklaravimą, manau, atsirastų prievolė tikrinti visus. Bet tai tik mano neprofesionalo, paprasto emigranto nuomonė

   • Simas parašė:

    Nėra galimybės pataisyti komentaro, dėl to papildau šiek tiek. Esmė tame, kad Danijoje nuo pajamų ir tam tikrų išlaidų priklauso ir GPM, ir NPD dydis. Tik vienas dalykas yra nekintantis – 8 procentai socialinis mokestis (na, Sodros mokesčio atitikmuo) visada mokamas nuo VISŲ pajamų ir tik paskui taikomas NPD ir GPM.

    Tai, beje, liečia ir mitus apie tai, kad Danijoje įspėjimo apie atleidimą laikas yra 0 dienų t.y. gali atleisti kad ir rytoj. Kaip tik dabar, įdomumo dėlei, susiradau įstatymą, kuris tai reguliuoja ir nustato tuos įspėjimo apie atleidimą terminus. Kažkuriose, įtariu, kad pasenusiose, ataskaitose tas laikotarpis – 0 dienų. Tačiau realybė kiek kitokia – visada reikia įspėti apie atleidimą. Tik yra palikta galimybė darbdaviui ir darbuotojui susitarti kitaip. Matyt iš čia ir gimsta tas nulis ir kai kam naudingos interpretacijos.

    Taip pat pastebiu ir dar vieną problemą. Tai, kad didžioji dalis ekspertų nelabai draugauja su kitomis kalbomis nei anglų, vokiečių ar rusų. Manau, kad reikia patiems tikrinti informaciją apie tas šalis, o ne aklai tikėti galimai tendencingų angliškai pateikiamų ataskaitų interpretacijomis. Labai įdomu lyginti danų, švedų ir norvegų visuomenę žinant jų kalbą ir istoriją, nes kitose kalbose yra per daug labai netikslių interpretacijų.

    • Ingrida Šimonytė parašė:

     Tiek Danijoje, tiek Švedijoje tiek kitur žmonės deklaruoja pajamas ne dėl pajamų deklaravio, o dėl to, kad turi mokėti pajamų mokestį (ir kitus mokesčius kartais), t.y. mokesčių, o ne kokiais kitais tikslais, Skattverketas atsiunčia informaciją, kurią apie tave turi gavęs iš tavo pajamų išmokėtojų bei tų išlaidų, kurias gali atskaityti, gavėjų. Jeigu neturi ką pridurti – tai ir yra tavo pajamų mokesčio deklaracija. Lietuvoje yra lygiai tas pats. Tiesiog, kadangi mokesčių sistema yra plokščia didelių perskaičiavimųnuo metų eigoje sumokėtų mokesčių kaip taisyklė daryti nereikia, nebent yra gaunamos kitokios pajamos. Kai pajamų mokesčio sistema tokia komplikuota, kaip JAV, tenka ir mokesčių konsultantą .
     Atsakant Pauliui — VMi neturi visos informacijos, žinoma, pvz. nežino apie pajamas gautas iš užsienio, apie dalį pajamų, gautų iš kito fizinio asmens, nes tokie asmenys neturi pareigos reguliariai raportuoti VMi, taip, kaip kad įmonės privalo. Jeigu pvz. išmokėjot su verslo liudijimu dirbančiam staliui kažkokią sumą už namuose atliktus staliaus darbus. Tačiau įstatymas neatleidžia gavėjo nuo pareigos tas pajamas deklaruoti. Tad nuo to, kad įstatymas vadinsis “visuotinio deklaravimo” ar kitokio deklaravimo informacijos VMi turės lygiai tiek, kiek turi dabar, nes tą informaciją, kurios VMI neturi galimybių gauti iš išmokančio asmens, turi būti gavėjo deklaruota. Jeigu jis nevykdo įstatymo – tai jau visai kita daina, nuo atsakomybės jis neatleistas ir šiandien.

     • Simas parašė:

      Iš vienos pusės sutinku su tuo argumentu, kad dėl lietuviškos mokesčių sistemos lyg ir nėra priežasčių Lietuvoje daryti to visuotinio deklaravimo. Tačiau, kaip minėjau, tikėtina, kad Lietuvoje VMI dirba kaip ir A. Maldeikienės aprašoma Vilniaus savivaldybė, nes, mano manymu, neturi aiškių prievolių, nėra aiškios atsakomybės ir atskaitomybės prieš politikus, visuomenę, įstatymus. Nebent kažkas per paskutinius 5 metus pasikeitė ir aš to nepastebėjau – beveik nevartoju lietuviškos žiniasklaidos.

      Dėl to nuoširdžiai manau, kad visuotinis pajamų, turto ir tam tikrų išlaidų deklaravimas priartintų prie pilietiškos visuomenės, kuri skatins sužinoti, suprasti, išmokti kaip veikia mokesčių sistema, gal būt paskatins ir pačius VMI sistemos darbuotojus atsakingiau dirbti. Juk yra vieša paslaptis, kad prieš kokius 15 metų buvo galima deklaruoti močiučių “santaupas” ir taip deklaruojant legalizuoti nelegalias pajamas išvengiant mokesčių. Taip pat manau, kad dėl to paskui galime palaipsniui prieiti ir prie progresinių mokesčių sistemos su visomis iš to išplaukiančiomis prievolėmis ir teisėmis deklaruoti dėl mokesčių lengvatų.

      Aš paprastai kalbu apie principus, judėjimo kryptį, o ne apie konkrečius atvejus. Va, Danijoje mokesčių deklaraciją (kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, asmeniškai aš manau, kad gali būti vadinama pajamų ir tam tikrų išlaidų deklaracija, nes tai irgi pakankamai teisinga formuluotė) privalo tvarkytis pats asmuo. Tarkim, va, tikra, neišgalvota situacija iš Danijos. Darbdavys deklaruoja teisingas pajamas, bet neteisingai deklaruoja darbo valandas. Asmuo tai gali pats pamatyti (ne pačioje deklaracijoje, bet, tikrindamas ką ir kaip deklaravo darbdavys) ir dėl to imtis tam tikrų veiksmų.

      Patikėkite, Danijoje mokesčių sistema irgi pakankamai komplikuota. Daugelis atvykėlių iš flat tax šalių taip ir neišmoksta jos suprasti, dėl to pakankamai neblogai uždirba tie, kurie juos konsultuoja mokesčių klausimais. Beje, šiuo atveju net konsultantai neneša JOKIOS atsakomybės už pateikiamas deklaracijas. Yra dalykų, kurių darbdavys nekontroliuoja (nedeklaruoja) ir jis apskritai negali nieko daryti su darbuotojo mokesčių korta – jis už tai atsakomybės neneša. Jis tik sumoka tai, ką pamato mokesčių kortoje.

      Nuoširdžiai manau, kad visuotinis pajamų ir tam tikrų išlaidų deklaravimas priartintų prie pilietiškos visuomenės, kuri skatins sužinoti, suprasti kaip veikia mokesčių sistema. Tikiu, kad taip galime palaipsniui prieiti ir prie progresinių mokesčių sistemos su visomis iš to išplaukiančiomis prievolėmis ir atsakomybe visose institucijose ir pačioje visuomenėje.

      Bet kokiu atveju manau, kad būtini tam tikri pokyčiai tiek mokesčių sistemoje, tiek VMI. Kokie jie bus ir kaip tai bus daroma, kaip tai pavadinsim – tai būtinų viešų diskusijų reikalas.

     • Paulius parašė:

      Ačiū už paaiškinimą. Deklaracijos/nedeklaracijos – tai techniniai klausimai. Aš galvoju kad, mokesčių sistema – neunikalus kosminis aparatas, dviratis jau išrastas, tereikia pažiūrėti ką daro/ė kitos ekonomiškai sėkmingesnės valstybės įskaitant ir tuos techninius aspektus, išdiskutuoti, pasirinkti ir bandyti eiti ta linkme. Skelėtą iš tos tamsios spintos galų gale reikia ištraukti į informacijos šviesą, pavieniai profesionalai kaip Aušra, Raimondas ir kt. tą ir daro. Ar tai svarbu – manau taip, esu įsitikinęs, kad serganti postsovietinė mokesčių sistema susijusi su mūsų demografinėm problemom ir išsikvepiančiu dabartiniu ir ateities mūsų šalies ekonominiu potencialu.

   • Pitirimas Sorokinas parašė:

    Kai žmogus nori ieško galimybių, kai nenori – priežasčių. Pastebėjau, kad kaip argumentas iš karto naudojamas Lietuvos pensininkas:) Visuotinio NT mokesčio nereikia, nes kaip gi pensininkas užsimokės jį už butą Vilniaus senamiestyje, negi teks parduoti, o juk gyvena ten 30 metų. Nereikia visuotinio deklaravimo, nes kaip tie vargšai pensininkai sugebės tas deklaracijas užpildyti. Tiesiog verkti norisi dėl tokio rūpesčio. Bet tuo pat metu tų pačių rūpintojėlių negraudina vidutinės pensijos dydis ir jei tik reęikia, tai opa gali be jokių problemų jas dar ir sumažinti 10%:)
    Apibendrinus viskas kas vyksta Lietuvoje Pitirimo Sorokino (čia toks garsus sociologas) darbuose vadinama “Elito degradavimu” + Lietuvoje sunkinanti aplinkybė, kad didžiąją dalį elito sudarė jau degradai

 8. Ingrida Šimonytė parašė:

  Nieko per labai ir neįmanoma pridėti. Pati net nebestebiu šito proceso, nes man jau seniai rodosi, kad niekas tų progresinių, net ir tokių lievų, kur GPM nesusijęs nei su soc. ir sveikatos draudimo įmokomis, o egzistuoja savame vakuume ir šokinėja kaip arklys tarp laiptelių, išties ir nesiūlo. Progresiniai Lietuvoje yra kaip tas skeletas (iš studento Ivanopulo bendrabučio) – prieš rinkimus jų pamėklę ištrauki, pabarškini kaukolės dantimis, visus “užvirini”, ir vėl padedi iki kito karto. Kažkas pašūkauna, kaip blogai bus investuotojams (tarsi jie normalių progresinių apmokestinimo sistemų nematę), visi nuščiūva, ausis suglaudžia ir toliau iki kito karto. Esmės diskutuoti nėra kam ir kada.

  Tai aišku geriau, nei ata Veselkos “progresiniai”, kur tas ponas prieš 5 metų ar pan. siūlė vienu litu viršijus laiptelį, visas pajamas apmokestinti aukštesniu tarifu, nes irgi žinojo, kad “visur progresiniai mokesčiai yra” – irgi Seimas pritarė po pateikimo ir visi sušilę svarstė, kol išmetė į šiukšlyną.

  O įsivaizduokit, kartą imtų ir priimtų. Ir dar priimtų, kad MMA ir pensijos kinta automatiškai – politinės agendos 85 procentai dingtų ir nebeliktų apie ką kalbėti ir ką žadėti, išskyrus pabėgėlius ir gėjus. Nuostabiai veikia supply-side efektas Lietuvos politiniam diskurse: kuo daugiau balagano siūlai, tuo daugiau jo nori :/

 9. Vilma parašė:

  “nespės” priimti, tai eilinis rinkiminis triukas…. iš tos serijos: norėjom, bet nespėjom ir t.t… bet seimūnus ir piliečius būtina šviesti. ačiū Aušrai už puikų straipsnį.

 10. fgfg parašė:

  Kur nors buvo straipsnyje paminėta, kad liberaliosios demokratijos lopšinėje, liberaliai mokami mokesčiai dažnai nepadengia sveikatos draudimo esant rimtesniems sveikatos sutrikimams ?

  • Eglė parašė:

   O pas mus padengia? Nors ir mokam tą vadinamą sveikatos draudimą, tačiau, pabandykit gerbiamasis užsiregistruot pas specialistą, nebekalbant jau apie eilinį BPG (bendros praktikos gydytoją). Eilės minimum nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių, dalis tyrimų mokami. Jei extra atvejis, tyrimus tenka daryt ir mokėt privačiom klinikom.

   • Taip ir turi būti, nes negali sistema išlaikyti daugiau, negu gali. Tai ir gydytojų skaičiaus, ir finansų klausimas. Visose sistemose bus panašiai (su detalėmis), nes neįmanoma kitiap. nebent sutinkate mokėti papildomai privačiame sektoriuje ir taip nusiperkate eilę be eilės.

 11. ausra m. parašė:

  o kodėl šiame kontekste reikia minėti??? Beje, ir Lietuvoje nepadengia med. išlaidų net labai labai didesnis sveiktos draudimo mojestis???
  dar žinokit šitame tekste nėra nieko apie voverių maitinimosi ypatumus sausio mėnesį

 12. kęstutis k.urba parašė:

  daugeliui diskutantų GPM progresinių ir kitų mokesčių ar biudžeto skirsty,o temomis trūksta atspirties taško: aiškaus verčių, kurių atžvilgiu bandoma optimizuoti moksečius, įvardijimo. Kalbėti apie “rožinį milijardą” neturint aiškaus suvokimo, ką su juo baldžia turėtų daryti tėra dar viena diletantizmo apraiška. Viena GEROVĖS VALSTYBĖS ir VISUOMENĖS verčių ir socdeminiame ir liberaliame modelyje yra UŽIMTUMAS. PES ir LSDP net deklaravo VISUOTINIO UŽIMTUMO siekį. Valdiški “Lietuvos geležinkeliai” veikia? Neša pelną, kad ir neduodami pilnesnės dividendų dalies -veikia. Jūrininkystė kalioše? Taip. Dalykas rizikingas, bet svarbus. Vidaus vartojimo skatinimas didinant algas Mokytojams, gaisrininkams, policininkams, bibliotekininkams-muziejinikams, soc.darbuotojams? Ką jie pirks? Knygas, vaikams drabužius ir batus…. Be visų šių dalykų visos kalbos telieka lygmenyje “iIKANOMIKA AUGZ”. Neužmirškite, kad kaimo latifundija ir magnatai laiku prochvatizavęsi bei priėję prie europinių milijardų jau perkasi asmeninius lėktuvus, vilas Bahamuose, vaikus leidžia į mokslos Oxforde. Kad Sysas pasikėsino į šią sistemą yra šaunuolis, kad ne pačiu tinkamiausiu – smūginiu, o ne “step by step” įvaednat reikiamus mokesčius turčiams yra blogai. Tos ponios, kurios toleruoja, akd Lietuvos BVP perskirstymas tėra 26,5, kai normaliose valstybėse 32-35 terodo savo liberastinį palankumą stambiam, ypač ne ten investuojama kapitalui

  • Sigitas parašė:

   Visų pirma reikai suprasti, kad Lietuvos gyventojai moka ne 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio, o daug daugiau. Pasiėmęs savo darbuotojų DU žiniaraštį labai gerai matau, kad norint darbuotojui išmokėti, tarkim, 1098 EUR į rankas, valstybei sumokama 794 EUR. T.y. nuo bendro DU fondo pas darbdavį, darbuotojas “parsineša namo” panašiai 58 proc. pinigų, o 42 proc. nukeliauja valstybei.
   Aišku, tie 42 proc. išskaidyti į skirtingas dedamąsias, t.y. dalis vadinasi pajamų mokesčiu, dalis soc. draudimo mokesčiu, dalis PSD mokesčiu. bet pagal savo esmę jų dydis tiesiogiai priklauso nuo pajamų dydžio (su tam tikromis išimtimis labai mažoms pajamoms) – todėl būtų sąžininga visa tą nuošimtį ir vadinti Pajamų mokesčiu.
   Tai jei p. Syso pasiūlymas yra apie tą dedamąją dalį, kuri dabar vadinasi pajamų mokesčiu, tai mokesčiai niekam nemažės – nei mokytojams nei policininkams, o tik didęs daugiau uždirbantiems.
   Ar iš daugiau surinktų mokesčių pakils mokytojų algos? Hm, ar pats tuom tikite?
   Bet turiu durną viltį, kad Syso pasiūlymas apima aplamai visus mokesčius, t.y. iki 14000 EUR pajamų mokantysis 15 proc mokesčio susimoka už viską – Sodrą, PSD, etc. – tada taip, Syso projektas turi prasmę.
   Nėra, deja, paparasta rasti patį projektą, nes daugiausiai yra atsilipeimai apie jį. Net Seimo puslapyje nėra lengva.
   O šiaip būtų geriausia apjungti VMI su Sodra ir įvest galbūt ir progresinį mokestį visoms pajamoms, neskaidant jų į ūkininkų pajams ar verslo “liudinikų” ar patentinikų pajamas. Gal būtų daugiau tvarkos. Prie alaus bokalo su vyrais visad keliu šią idėja, bet girdėjau, kad kažkas buvo iškvietas ant kilimėlio pas Graužininę už tokias mintis. Net su grasinimais suardyti koaliciją..

   • Dėl pajamų aš gi tekste rašau, — jas reikai suvienodinti. Ekonomine prasme, nes labai dažnai čia pajmos painiojamos su įplaukomis. Masiškai.
    Projektas Syso yra interente Seimo puslapyje.
    Aš suprantu, kad mokesčių yra daugiau ir tai tekste nurodau — dirbantis pagal darbo sutartis sumoka apie 43 proc., individuali veikla — apie 34 proc., dividendai — 15 proc. etc. Syso projektas apie tai nekalba.
    Syso projektas tiesiog blefas. Rinkiminė abrakadabra, kurią padarė puskvailiai žmonės. Girdėjo kad varpai skambina, tik nežino kas yra varpai, kurs skamba ir jau visai nesuvokia, kad skamba jiems. Nors pats Sysas ramiu veidu pasiima vokelį su kanceliarinėmis, nuo kurių mokesčių nemoka. Ir neiko — ramus, kaip belgas, tiksliau pseudokairysis.

 13. Punkonomics parašė:

  Piktas gnomas Siūsas yra didesnis idiotas už Vytenį Iljičių. Arba tai ciniškas, nors tipiškas, LSD pašlemėkų būdas apsidrausti prieš rinkimus prieš savo elektoratą: vat nepakėlėme pensijų, nes Kubilius pavogė, o po to Šimonytė biudžetą praskolino, norėjome papildyti turtuolių mokesčiais, bet oponentai neleido, aha.

  Vat eilinį kartą pasidžiaugti belieka, kad emigravau. Nebebus man jau jūsų problemos įdomios. Aš labai stengiuosi per pirmus metus įlipti pajamomis į 20% apmokestinimą iš £10600/metus. Ir panašu, kad tai pavyks. Per artimiausius 3 metus planuoju įlipti ir į 40% pajamų mokesčio pakopą. O Lietuvoje to daryti net nenorėčiau. Bet Sysas ir neklaustų, aišku.

  Ir todėl džiugu, kad atia Melo Ekonomikos valstybei.

 14. Vytautas parašė:

  Kitas svarbus, gal net svarbesnis už čia aptariamą, mokesčių progresyvumo aspektas yra pajamų klasifikavimas į “uždirbtas” ir “neuždirbtas”, pastarąsias apmokestinant labiau.

  Elementarus pavyzdys – žemės mokestis. Turite žemės sklypą, kelininkai išlygino ir išasfaltavo pro jį einantį kelią, tuo keliu buvo nutiesti visuomeninio transporto maršrutai, šalimais atsirado kitos komunikacijos, miestas “priartėjo”.

  Sklypo vertė padidėjo kelis kartus savininkui pirštu į pirštą nesuduodant, grynai visuomenės sąskaita. Nejaugi logiška tokias “pajamas” apmokestinti tais pačiais tarifais, kaip ir pajamas, uždirbtas prakaitu? (Kitas klausimas, ar tai turėtų būti daroma kasmet, ar tik keičiantis sklypo savininkams).

  Atrodo akivaizdu, kad mokesčių progresyvumas, labiau apmokestinant “neuždirbtas” pajamas (ekonomines rentas) būtų labai ekonomiškai tikslingas.

 15. Tomas parašė:

  Puikus straipnis. Labai gaila, kad p. Sysas turbut cia nesilanko, o deretu!

 16. QQ parašė:

  O kaip dėl sodros?

  Aš iš tos, straipsnyje minimos, informatikų šeimos. Visas atlyginimas baltas. Sodrai tenka, na, sakykime, solidi suma. Mano pensijos išmokos.. sakykime, juokingos. Sveikatos draudimą gausiu tokį patį kaip ir visi. Tai ar įmokų lubos turėtų būti, ar išmokų lubų neturėtų būti, ar kaip su tuo elgtis?

  Ir šalia to, kiti faktoriai: kokia tikimybė, kad aukštesnes pajamas gaunantys specialistai jau dabar kuria darbo vietas ir/ar netiesiogiai moka atlyginimus žemesnių pajamų darbuotojams, todėl netiesiogiai kenkiant pirmiesiems bus pakenkta ir antriesiems?

  Taip pat apie sodrą: dar keliant mokesčius viduriniai klasei, juos sukausčius išmokų lubomis ji NĖRA skatinama susilaukti atžalų, tikėtina, vidurinės klasės mokesčių mokėktojų, kurie, kaip rodo statistika, suneša nemažą dalį valstybės biudžeto. Pjovimas šakos ant kurios sėdi?

  • jūsų klausimai labai geri ir jie ir privalo būti kasdien diskutuojami viešoje erdvėje su skaičiais ir argumentais. Aukščiau yra tokio “kairiojo ” Algirdo pasisakymas, kuris rodo, kaip Lietuvos intelektualai, kurie manosi esą kairieji, nors tiesiog yra neišsilavinę, suvelia problemas, tuo tarpu realiame gyvenime jos ir pasirodo, kaip jūsų formuluoti klausimai.
   Dabar atsakyti būtų per daug rašymo ir laiko neturiu, bet tai buv kitų tesktų temos (būtinai rašysiu toliau). Bet jūs puikiai apibrėžiate viešųjų finansų paskirstymo dilemas. Dėkui.

 17. Eimantas parašė:

  Palaikau Maldeikiene, prisijungsiu prie akcijos, jeigu tokia ivyktu.

 18. Darius Malys parašė:

  Aš abejoju ar ta milijonierių šutvė LDDP kada nors įves tuos normalius progresinius. Visas šitas reikalas yra tik sukelti kvailas diskusijas ir neva parodyti žmonėms, kad LDDP-LSDP rūpinasi mažai uždirbančiais ir yra už socialinį teisingumą. Tiesiog paimamas absurdiškas progresinių mokesčių variantas grynai DĖL VAIZDO. Tuomet kyla diskusijos ir sveiko proto dešinieji (ir sveiko proto kairieji, kurių Lietuvoje beveik nėra) sako, kad iš to nieko gero neišeis. Tuomet LDDP-LSDP visiems pareiškia, kad dešinieji su tokiu požiūriu ”skurdina Lietuvą” ir jiem nerūpi mažai uždirbantys. Viso to pasekoje viskas lieka kaip seniau – didelė socialinė atskirtis, o LDDP-LSDP pasikėlę šitu pigiu cinišku melu ir populizmu savo reitingus išlieka toliau valdžioje.

  Šita sistema seniai jau atkalta… Ir labai daug sferų, kurias reikia reformuoti ji naudojama. Imi prastą variantą -> sukeli diskusijas -> nieko gero neišeina -> viskas lieka po senovei (+ gauni reitingų neva už tai, kad kažką darei)…

 19. Darius Malys parašė:

  Beje, esu emigrantas irgi (UK) ir džiaugiuosi visais progresinių mokesčių sistemos privalumais… Apie tokią Lietuvoje tik pasvajoti.

 20. Darius Malys parašė:

  Ir man nesuprantama kodėl Lietuvoje žmogus mieste vairuojantis 1.3 litro darbinio tūrio mašiną moka tuos pačius mokesčius kaip mieste vairuojantis 5 litrų džipą… va čia klausimas kurį reikia užduoti tam ”kairiajam” Sysui.
  Taip pat man nesuprantama kodėl alkoholis yra toks pigus ir prieinamas kai jis realiai Lietuvoje kuria socialinę atskirtį. va čia klausimas kurį reikia užduoti tam ”kairiajam” Sysui.
  Dar nesuprantu kodėl gyvenantys prabangiuose rūmuose ir lūšnose moka tuos pačius mokesčius… va čia klausimas kurį reikia užduoti tam ”kairiajam” Sysui.
  Dar nesuprantu kodėl studijų paskolas skirsto privatūs bankai, o ne valstybė? va čia klausimas kurį reikia užduoti tam ”kairiajam” Sysui.
  Taip pat nesuprantu kodėl studentai iš nepasiturinčių šeimų moka už mokslą tiek pat kaip ir iš turtingų šeimų ir negauna paramos pragyvenimui. va čia klausimas kurį reikia užduoti tam ”kairiajam” Sysui.
  ir daug daug klausimų…

 21. Darius parašė:

  Savivaldos rinkimuose UK balsuoju už Labour, bet Lietuvoje balsuoti už LDDP-LSDP ar Darbo Partiją man ranka niekaip nepakiltu. Nežinau net apsvaigęs nuo ko nors turbūt nesugebėčiau už juos balsuoti…

  Jeigu Anders Breivik’as būtų lietuvis ir kaip Norvegijoj nuvažiuotų šaudyt mūsų ”socialistų” tai pamatęs mūsų ”socialistus” turbūt imtų isteriškai juoktis ir nusišautų… :))))))

  juokas pro ašaras…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *